Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 9. února 2012

Postindustriální krajina plná života

     Ve spolupráci Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., a sdružení Calla právě vychází kniha „Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management“. Odborné veřejnosti i laickým zájemcům o přírodu představuje těžební prostory, průmyslové deponie nebo náspy a zářezy dopravních staveb jako biologicky zajímavá území s výskytem řady ohrožených druhů živočichů.

     Hlavní část knihy obsahuje kapitoly o vybraných skupinách bezobratlých, pro něž představují postindustriální plochy významná (a často také poslední) útočiště v naší krajině. Věnuje se stavu jejich výzkumu, ochranářsky důležitým druhům a také vhodné péči o tato stanoviště. Na textech se podílelo celkem 18 autorů z vědeckých institucí i praxe.

     "Máme k dispozici přesvědčivé důkazy o tom, že současná podoba rekultivací přírodě vyloženě škodí. Postindustriální plochy jsou přitom pro mnoho ohrožených druhů poslední šancí na přežití v naší krajině," říká o tématu knihy její editor Robert Tropek z Entomologického ústavu AV ČR.

     „Poselstvím knihy však není pouze kritika současných rekultivačních postupů, které na mnoha místech likvidují biologickou rozmanitost. Chtěli jsme také ukázat, že postindustriální území jsou plná zajímavého a ohroženého života, který potřebuje specifický způsob ochrany,“ dodává druhý z editorů publikace Jiří Řehounek ze sdružení Calla.

     Vážní zájemci o knihu se mohou obracet na editora Roberta Tropka (kontakty viz níže). V elektronické podobě je publikace ke stažení na www.calla.cz (v rubrice Naše nabídka – publikace) nebo na www.lepidoptera.cz (v rubrice Publikace).

     Více informací k tématu naleznou zájemci také na webu Jihočeské pískovny (www.calla.cz/piskovny) nebo v publikaci „Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi“, kterou Calla vydala v roce 2009 (ke stažení http://www.calla.cz/index.php?path=hl_stranka&php=4_nabidka.php#ekologicka_obnova).

Kontakty:

Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz
Robert Tropek (EntÚ BC AV ČR) – 777 755 785, robert.tropek(zavinac)gmail.com


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz