Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva sdružení Calla, Jihočeských matek, Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín
ze dne 14. března 2012

Pane ministře, prodlužte termín na hodnocení Temelína!

Občanská sdružení Calla, Jihočeské matky, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí a V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín dnes otevřeným dopisem vyzvala ministra životního prostředí Tomáše Chalupu, aby prodloužil lhůtu, během níž mohou obce, úřady i veřejnost podávat vyjádření k posudku v procesu hodnocení vlivů na životní prostředí nových reaktorů v Temelíně. Jedině tak budete naplněn smysl zákona a mezinárodní požadavky, jimiž jsme vázáni.


Posudek má spolu s vypořádáním připomínek vznesených k dokumentaci cca dva tisíce stran (1) a byl připravován více než rok. Třicetidenní lhůta, která skončí 6. dubna, znamená při využití každého jednoho dne prostudovat na sedmdesát stran textu denně. Podle evropských předpisů (2) a rovněž podle Aarhuské úmluvy (3) musí mít veřejnost dostatek času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí. Třicet dní na přípravu vyjádření k tak rozsáhlému dokumentu nelze považovat za rozumnou lhůtu ani za poskytnutí dostatku času na přípravu a účinnou účast veřejnosti.


Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: "Prodloužení lhůty nemůže v žádném případě zdržet celý proces hodnocení vlivů na životní prostředí, protože záměr nových jaderných reaktorů podléhá i mezistátnímu posuzování v Německu a Rakousku. Lhůta pro vyjádření zahraničních účastníků k posudku je dle zákona 60 dní, přičemž proces zde ještě nezačal."


"Pokud má ministerstvo zájem uskutečnit objektivní posouzení vlivů největšího současného investičního záměru na životní prostředí, nemělo by trvat na dodržení lhůty, která neumožňuje veřejnosti vznést závažné připomínky," tvrdí Marta Heveryová, členka sdružení V havarijní zóně JETE. "V opačném případě se z procesu EIA stává zbytečná formalita s předem nalinkovaným výsledkem," dodává.

V příloze: Otevřený dopis nevládních organizací ministru životního prostředí Tomáši Chalupovi.

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz  
Daniela Magersteinová,  Jihočeské matky, tel.: 603 532 067, e-mail: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz 
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 777 006 241, e-mail: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz
Marta Heveryová, V havarijní zóně Jaderné elektrárny Temelín, tel.: 608 528 985, e-mail: marta.heveryova(zavinac)seznam.cz

 

Poznámky:

  1. Kompletní Posudek na záměr „Nový jaderný zdroj v lokalitě Temelín včetně vyvedení výkonu do rozvodny Kočín“ je ke stažení v databázi EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP230
  2. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí :

Preambule: (16) Účinná účast veřejnosti na přijímání rozhodnutí umožňuje veřejnosti vyjádřit své názory a obavy, které mohou být pro tato rozhodnutí podstatné, a těm, kdo rozhodují, umožňuje vzít tyto názory a obavy v úvahu, čímž se zvyšuje zodpovědnost a transparentnost rozhodovacího procesu a přispívá k uvědomělému vztahu veřejnosti k otázkám životního prostředí a k veřejné podpoře učiněných rozhodnutí.
 (17) Účast veřejnosti, včetně účasti sdružení, organizací a skupin, zejména nevládních organizací na ochranu životního prostředí, by proto měla být podporována …
Čl 6 odst. 6: 6. Pro jednotlivé fáze se stanoví přiměřené lhůty tak, aby bylo dost času na informování veřejnosti a aby dotčená veřejnost měla dost času na přípravu a účinnou účast na rozhodování ve věcech životního prostředí podle ustanovení tohoto článku.

  1. Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva vyhlášená jako č. 124/2004 Sb. m. s.) upravuje časový rámec pro účast veřejnosti. Podle ustanovení čl. 6 odst. 3. „Postupy pro účast veřejnosti zahrnou rozumné lhůty pro jednotlivé fáze, které poskytnou dostatek času pro informování veřejnosti v souladu s odst. 2 a které poskytnou dostatek času veřejnosti k přípravě a k účinné účasti na rozhodování v záležitostech životního prostředí.“
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz