Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Hnutí Duha, Calla a Pravoslavné akademie Vilémov ze dne 18. dubna 2012

S podporou Rakouska, USA, Nizozemí, Norska, EU …

     Vláda Horního Rakouska se rozhodla podpořit letošní činnost českých nevládních organizací, mezi něž patří Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, Hnutí DUHA či Pravoslavná akademie Vilémov. Zmíněné organizace tak získaly 27.000, 17.954 a 10.018 eur na projekty zaměřené na proměnu české energetiky od skanzenu  směrem k evropské podobě.

     Jedná se o podíl na financování širokých aktivit zmíněných občanských sdružení, v případě Cally tvořil hornorakouský podíl v roce 2011 15 % veškerých příjmů, u Hnutí DUHA asi 2 % a u Pravoslavné akademie Vilémov se jedná o 15% příjmů.

    Vedle Rakouska české organizace zabývající se ochranou životního prostředí,  obnovitelnými zdroji energie a celou řadou dalších aktivit vzdělávacího a komunitního charakteru získávají grantovou podporu u americké či nizozemské ambasády a u dalších zahraničních nadací a svoji práci dělají také s pomocí veřejných zdrojů z Evropské unie nebo s využitím prostředků poskytnutých z Norska či Švýcarska.

    Při získávání prostředků ze zahraničí jde vždy o formu soutěže, kdy jsou vybrány ty nejlepší projekty.  Kromě zdrojů ze zahraničí je činnost sdružení financována i českými nadacemi, grantovými programy ministerstev, krajů a měst, individuálními dárci a vlastní činností. Občanská sdružení o svém financování informují na svých webových stránkách a prostřednictvím výročních zpráv.

    Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Politici myšlenkově uvízlí v minulém režimu z financování ze zahraničních zdrojů dělají málem podvratnou protistátní činnost. Ochrana životního prostředí a lidské svobody ale neznají hranic. Navíc jde o drobné zlomky částek, které na prosazování svých zájmů vydává ČEZ a další firmy.“

   Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA řekl: „Dostali jsme grant na projekt, kterým budeme prosazovat konkrétní opatření, jež vylepší efektivnost české ekonomiky. Nejúčinnější řešení, jak snížit naši závislost na uhelných i uranových dolech, totiž je hospodářství, které bude vyrábět více a zajistí lepší životní standard s menší spotřebou energie. Jde o menší projekt, dohromady jen asi dvě procenta našeho rozpočtu. Loni jsme také měli grant od ministerstva životního prostředí a věru asi nikdo nemá sebemenší podezření, že bychom právě my byli hlásnou troubou ministra Chalupy.“

    Roman Juriga z občanského sdružení Pravoslavná akademie Vilémov, které se již jedno desetiletí profiluje svým Centrem pro  aplikaci obnovitelných zdrojů energie dodává: „I když již třetím rokem v České republice probíhá nelítostná mediální kampaň usilující o diskreditaci veškeré ekologické energetiky založené na obnovitelných zdrojích energie, skutečnost je taková, že jenom v uplynulém roce bylo ve světě nainstalováno 27.650 MW výkonu fotovoltaických elektráren a 41.236 MW výkonu elektráren větrných. Tato čísla ukazují, že  energetika ve světě  a v Evropě se  ubírá jiným směrem, než obyvatelstvu tvrdí čeští politici a média.“

 

Kontakty:

Mgr. Roman Juriga, o. s. Pravoslavná akademie Vilémov, tel.: 776 394 637, romanjuriga(zavinac)centrum.cz
Mgr. Vojtěch Kotecký, Hnutí DUHA, tel.: 604 202 470, vojtech.kotecky(zavinac)hnutiduha.cz
Ing. Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz