Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Společná tisková zpráva sdružení Calla a Zeleného kruhu ze dne 9. května 2012

Parlament omezil rozvoj čisté energetiky, ale podpořil alternativu k prolomení limitů

Poslanecká sněmovna dnes přehlasovala veto prezidenta Václava Klause a schválila kontroverzní návrh zákona o podporovaných zdrojích energie. Schválený návrh oproti dnes platnému stavu zavádí řadu byrokratických překážek, které zásadně omezí rozvoj inovativního průmyslového odvětví. Zavádí také podporu problematického pálení odpadů ve spalovnách. Na návrh zákonodárců ale podpořil využívání tepla ze slunce či biomasy. Úvahy o prolamování limitů těžby uhlí tak ztratily smysl.

Schválený zákon o podporovaných zdrojích energie je podle Cally a Zeleného kruhu problematický především v následujících bodech:
• Podpora výroby elektřiny z čistých zdrojů je nově vázána komplikovaným způsobem na stropy dané v Národním akčním plánu pro obnovitelné zdroje energie.  Bez rychlé změny platného dokumentu to povede k zastavení podpory některých zdrojů, například malých fotovoltaických systémů na střechách a ve výsledku k nenaplnění požadavků evropské směrnice [1].
•  Návrh zákona prodlužuje dotace pro spoluspalování biomasy a uhlí ve velkých elektrárnách až do roku 2015. To vede k plýtvání cenným zdrojem a též ke zdražování biomasy ohrožující malé lokální výtopny i uživatele domácích kotlů na peletky.
•  Namísto cíleného energetického využití kuchyňského odpadu, listí nebo trávy v bioplynových stanicích zákon finančně podporuje jeho spalování ve spalovnách odpadu společně s kvalitními, recyklovatelnými surovinami.
•  Zákon opomíjí podstatný požadavek směrnice [1], tj. zjednodušení schvalovacích procesů pro obnovitelné zdroje energie. To se v České republice děje jen v případě velkých, například jaderných elektráren, ale třeba u větrných elektráren naopak schvalovací postupy vedou k úplné stagnaci oboru.

Pozitivem je naopak zavedení koncepční podpory tepla z obnovitelných zdrojů, kde má Česká republika mnohem více možností než k výrobě zelené elektřiny. Zbytečnými se tak stávají úvahy o prolomení územních limitů těžby uhlí.

 

Kontakty:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Daniel Vondrouš, Zelený kruh, email: daniel.vondrous(zavinac)zelenykruh.cz, mobil: 724 215 068

 

Poznámky:

[1] Směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, podle ní máme do roku 2020 pokrývat 13 % konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Je to čtvrtý nejnižší cíl v celé Evropské unii.

Edvard Sequens uvádí
"Zákon je dalším krokem vlády, který má omezit slibný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v České republice, aby se nestaly konkurencí pro silný jaderný a fosilní energetický průmysl. Jdeme tak ale v protisměru k evropským trendům. Vidina krátkodobých zisků se tak promění v dlouhodobou ztrátu pro celé hospodářství."

Daniel Vondrouš uvádí
"Zákon je zmařenou příležitostí pro technologický rozvoj a efektivní využívání surovin. Na druhou stranu poslanci schválili podporu využití obnovitelného tepla a úvahy o prolomení limitů těžby hnědého uhlí tak ztratily smysl."


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz