Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Otevřený dopis Arniky, Cally, Centra pro dopravu a energetiku, Ekologického právního servisu, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA a Zeleného kruhu

Předseda vlády
Petr Nečas
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1 - Malá Strana

 

Otevřený dopis premiéru Nečasovi ve věci zákonného veřejného projednání Státní energetické koncepce a Surovinové politiky ČR

Praha, České Budějovice, 19. září 2012

 

Vážený pane premiére,
   Vaše vláda se v průběhu příštího týdne vrátí k projednávání návrhů ministra průmyslu na Aktualizaci státní energetické koncepce a Surovinové politiky České republiky.  Na tiskové konferenci po jednání vlády 12. září jste na dotaz novináře, zda se plánuje před schválením koncepcí posouzení jejich vlivu na životní prostředí, odpověděl: „Zpracovávat nějakou EIA na energetickou koncepci, to je něco, co bych nazval takřka lunetickým nápadem. Tam je tisíce a tisíce jednotlivých položek, úkonů. To tedy musím říci, že mne jako myšlenka fakt nenapadla, že bychom něco takového dělali, u koncepčních materiálů se, mimochodem, nikdy nic takového nedělá, to není žádný konkrétní projekt, to není výstavba elektrárny nebo nějakého energetického podniku, tam je to na místě. Tady se jedná o koncepční politický dokument.“  
   Rádi bychom Vás upozornili, že zákon č. 100/2001 Sb., vyžaduje posouzení vlivů obou koncepcí na životní prostředí a vydání stanoviska ministerstva životního prostředí právě proto, že se jedná o koncepční dokument. Pokud by koncepce nebo i jejich část vláda schválila bez tohoto podkladu, jednalo by se o porušení zákona. Takové rozhodnutí by bylo rovněž v přímém rozporu s mezinárodními závazky ČR vyplývajícími konkrétně ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí a Aarhuské úmluvy.  (Podrobněji v příloze.)
    Zákonem předepsané posuzování vlivů na životní prostředí je běžně v praxi využíváno již dvě desítky let a vedle ostatních státních strategií tímto hodnocením v minulosti prošla i státní energetická koncepce a surovinová politika. Strategické posouzení vlivů (tzv. SEA) na obě nyní připravované politiky však dosud vůbec nebylo zahájeno.
     Ministr Kuba přesto navrhuje, aby vláda schválila hlavní cíle obou koncepcí už nyní. Ze zákonného posouzení by se tak stala formalita bez obsahu. Vláda jako schvalující orgán je totiž podle zákona povinna zohlednit požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ministerstva životního prostředí ke koncepci.  Stanovisko je výsledkem veřejného procesu se zohledněním připomínek všech jeho účastníků (příslušných orgánů státní správy a samosprávy, odborných institucí, expertů, nevládních organizací, veřejnosti). Prakticky všichni tito účastníci byli zatím z přípravy nové energetické a surovinové koncepce vyloučeni.
  Zákon také předpokládá – a dosud byl takový postup obvyklý -  veřejné posuzování návrhu koncepcí ve variantách, což pomůže volbě optimální strategie. Tato možnost leží na stole - vedle ministerského návrhu lze předložit k posouzení variantu energetické koncepce, jejíž podoba se bude blížit trvale udržitelnému scénáři rozvoje české energetiky (podrobněji např. ve studiích Chytrá energie a Energetická [r]evoluce).
   Pane premiére, nedopusťte porušení zákona v podobě schválení hlavních cílů Aktualizace státní energetické koncepce a Surovinové politiky České republiky bez řádného procesu hodnocení vlivů koncepcí na životní prostředí. Jen skutečná veřejná debata přispěje k vyšší kvalitě obou klíčových politik a jejich široké veřejné akceptaci, která jim umožní stát se skutečně efektivním nástrojem.

 

Podepsáni:

Matěj Man, Arnika, 724 115 436, matej.man(zavináč)arnika.org   
Edvard Sequens, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens(zavináč)calla.cz
Klára Sutlovičová, Centrum pro dopravu a energetiku, 605 276 909, klara.sutlovicova(zavináč)ecn.cz
Jan Šrytr, Ekologický právní servis, 775 154 087, jan.srytr(zavináč)eps.cz
Miroslav Pech, Hnuti DUHA, 773 778 836, miroslav.pech(zavináč)hnutiduha.cz
Jan Rovenský, Greenpeace ČR, 734 620 844, jan.rovensky(zavináč)greenpeace.org
Jan Skalík, Zelený kruh, 607 185 686, jan.skalik(zavináč)zelenykruh.cz

 

                                                                                             
               
Za správnost ručí Daniel Vondrouš, Zelený kruh
 

 

V příloze:
Klíčové závěry pro proces SEA u Státní energetické koncepce a Surovinové politiky ČR

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz