Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 15. listopadu 2012

Ministerstvo odmítlo Australanům přístup k uranu

     Ministerstvo životního prostředí zamítlo žádost firmy Urania Mining o stanovení průzkumného území na vyhledávání uranu v oblasti Ploužnice na Liberecku [1]. Sdružení Calla, jako účastník řízení, toto odmítnutí pro rizika, které by přinesla budoucí těžba, požadovalo rovněž.

     Žádost firmy z roku 2008 již jednou ministerstvo odmítlo, ale ta uspěla u Městského soudu v Praze, který z důvodu nesouladu stanovisek státní správy zamítavé rozhodnutí zrušil.  Díky tomu, že nyní Ministerstvo průmyslu vyjádřilo jasný názor, že žádost Urania Mining s.r.o. není v souladu s platnou státní surovinovou politikou, byl tento rozpor vyřešen.

    Obyvatelé v oblastech nad uranovými zásobami si však mohou oddychnout pouze dočasně. Ministerstvo průmyslu a obchodu plánuje v novém návrhu surovinové politiky zcela zásadně přehodnotit přístup k ukončení těžby uranu na území České republiky. Chtělo by otevřít těžbu uranu u Brzkova  na Jihlavsku. V delším časovém horizontu je uvažováno také o těžbě větších uranových zásob na Liberecku v oblasti rozsáhlých podzemních zásob pitné vody.¨

Technologická agentura ČR již vyhlásila veřejnou zakázku za 6,7 milionu korun, která má zhodnotit možnosti těžby v této oblasti [2].  A v klidu nemohou být obyvatelé ani nad dalšími ložisky, protože stát by chtěl nově zrevidovat všechny své uranové zásoby.

     Edvard Sequens ze sdružení Calla řekl: „Pochopitelně vítáme, pokud stát odmítá povolovat další těžbu uranu poté, co škody po jeho těžbě ve výši desítek miliard korun budeme splácet ještě desítky let. Bohužel ministr Kuba hodlá otevírat nové doly na uran. Chce jen, aby ložiska zůstala schována pro státní podnik DIAMO.“

   Sdružení Calla upozorňuje na vysoká environmentální rizika plánů ministerstva průmyslu zejména v oblasti podzemních zásob pitné vody a rovněž na vyvolanou potřebu mnohamiliardových investic ze státního rozpočtu na otevření dolů, technologii chemické těžby či rekonstrukci odkaliště K2 v Dolní Rožínce.  Přitom jen na odstranění následků škod po chemickém loužení ve Stráži pod Ralskem během následujících třiceti let se vláda zavázala uhradit 31,3 miliardy korun [3]. Tuzemský uran dnes nepokrývá ani polovinu potřeby provozu reaktorů v Dukovanech a Temelíně, která činí ekvivalent 610 tun uranu ročně.

   Za třicet let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem, které se nachází na místě jednoho z nejvýznačnějších zdrojů pitné vody v České republice, bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V současné době zůstává v oblasti cca 400 milionů m3 zamořených podzemních vod, což odpovídá jedenapůlnásobku Slapské přehrady. Celková rizika následků těžby mohou ohrozit zásoby podzemní pitné vody a zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 km2 [4].

 

Další informace mohou poskytnout:

Edvard Sequens, Calla, tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Josef Jadrný, Naše Podještědí, tel.: 602 778 279, e-mail: jadrny(zavinac)email.cz

 

Podrobnosti:
[1] Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí z 31. října 2012 vydané pod č.j.: 92641/ENV/12994/540/12
Můžeme jej zaslat na vyžádání.

[2] Zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Nové technologické možnosti dobývání ložisek uranu v ČR s ohledem na minimalizaci dopadů na životní prostředí a jejich  legislativní zajištění“ - http://www.v-zakazky.cz/nove-technologicke-moznosti-dobyvani-lozisek-uranu-v-cr-s-ohledem-na-minimalizaci-dopadu-na-zivotni-prostredi-a-jejich-legislativni-zajisteni-ceska-republika-technologicka-archivid-7236.html

[3] Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 34 ke Zprávě o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042

[4] Zpráva o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042
Ministerstvo průmyslu ve zprávě pro vládu píše: „Za současného stavu koncentrací složek zbytkových technologických roztoků v cenomanském kolektoru je reálné, extrémně vysoké a nepřijatelné riziko expozice jak vodních zdrojů v okolí měst Mimoň a Doksy, tak i vodních a na vodu vázaných ekosystémů horní Ploučnice. Lze konstatovat, že bez provedení sanace dojde ke zcela nepřijatelnému negativnímu ovlivnění vodohospodářsky velmi významného střednoturonského kolektoru podzemní vody, přičemž celková plocha území s akutním rizikem přímého zasažení zbytkovými technologickými roztoky dosahuje 160 km2.“ © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz