Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva starostů a občanských sdružení z lokalit vybraných pro hledání hlubinného úložiště jaderných odpadů ze dne 26. února 2013

K hlubinnému úložišti férově

PRAHA - Starostové měst a obcí a dále zástupci neziskových organizací z lokalit, kde stát zvažuje umístění hlubinného úložiště radioaktivních odpadů, dnes na svém setkání přijali text výzvy „K hlubinnému úložišti férově“.  V ní vyzývají představitele státu – vlády a Parlamentu k obnově demokratického a zodpovědného procesu výběru bezpečné lokality pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Pod výzvu, kterou na setkání podepsalo  20 obcí a 14 občanských sdružení, nyní budou sbírat podporu dalších obcí a sdružení ve všech osmi uvažovaných lokalitách a teprve poté ji předají adresátům.

    Důvodem výzvy je přehodnocení dosavadního postupu Ministerstva průmyslu a obchodu, které se rozhodlo přestat brát ohled na názory obyvatel dotčených obcí a vrátilo se k silovému přístupu. Ministerstvo prostřednictvím Správy úložišť radioaktivních odpadů až do konce roku 2012 opakovaně a veřejně slíbilo starostům a občanům v místech plánovaných průzkumů, že je nezahájí bez jejich souhlasu. V přímém rozporu s tím v lokalitě Kraví hora na Žďársku – a s příslibem, že se takto bude postupovat i v dalších lokalitách – převedlo zodpovědnost za stanovení průzkumného území ze Správy úložišť na státní podnik DIAMO. Jeho zástupci otevřeně deklarují, že nehodlají brát ohled na postoje obyvatel a již požádali o stanovení prvního průzkumného území.

    Stavba a provoz hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva výrazně a natrvalo zasáhne do života obyvatel žijících ve vybraném regionu. Vzhledem k výjmečnosti projektu je nezbytné, aby obyvatelé dotčené lokality byli s jeho realizací srozuměni a vyslovili s ní souhlas. Již více jak deset let obce iniciativně usilují o změnu zákonů, která by zavedla možnost spolurozhodovat o výběru místa pro výstavbu úložiště. Jak lze ilustrovat na příkladech Finska, Švédska či Francie, respekt k názoru obcí  nikdy neblokuje, ale naopak vždy otevírá cestu k výstavbě úložiště.

Podepsaní v textu výzvy „K hlubinnému úložišti férově“  žádají ministry, poslance a senátory, aby:

  • prosadili přijetí zákona, který posílí postavení obcí, na jejichž území by mohlo vzniknout hlubinné úložiště
  • se zasadili o dodržování evropské legislativy, zejména směrnice Rady 2011/70/EURATOM
  • nepřipustili zahájení průzkumných prácí v žádné z lokalit, dokud nebude legislativně vyřešeno rovnoprávnější postavení obcí a státu
  • respektovali názor obyvatel obcí v místech pro budoucí úložiště, přistupujte k nim otevřeně, konzistentně a bez úkladů
  • zajistili vysoká bezpečnostní kritéria výběru lokality hlubinného úložiště

Celý text výzvy ke stažení.

Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice řekl: „Nechceme nic jiného, než aby se stát choval korektně, komunikoval a dodržel to, co již bylo dohodnuto. Žádáme, aby se stát nedopouštěl obcházení nebo dezinterpretace závazných evropských norem, aby se inspiroval úspěšnými zahraničními modely.“
Jana Nožičková, starostka obce Rudíkov doplnila: „Po letech, kdy bylo starostům a lidem z obcí slibováno, že bez jejich souhlasu se nebudou zahajovat další průzkumy, vnímám dnešní postup ministerstva průmyslu jako podraz. Ukazuje to, že je bezpodmínečně nutné dobře nastavit pravidla v zákonech a ne stavět na slibech.“

Další informace mohou poskytnout:

Karel Zrůbek, starosta města Horažďovice, e-mail: zrubek(zavinac)muhorazdovice.cz, tel.: 724 181 019
Jana Nožičková, starostka obce Rudíkov, místopředsedkyně Pracovní skupiny pro dialog o hlubinném úložišti, e-mail: ou.rudikov(zavinac)rudikov.cz, tel.: 724 193 919
Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, e-mail: starosta(zavinac)nadejkov.cz, tel.: 603 208 149  
Michal Šimůnek, sdružení Za Radouň krásnější, e-mail: simunek.michal(zavinac)gmail.com, tel.: 777 044 039
Martin Schenk, sdružení Nechceme úložiště Kraví hora, e-mail: martin.schenk(zavinac)habri.eu, tel.: 777 646 646
Edvard Sequens, sdružení Calla, e-mail: edvard.sequens(zavinac)calla.cz, tel.: 602 282 399


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz