Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 1. října 2014

Nová informační tabule u lžínské pískovny

Calla letos uskutečnila s pomocí řady biologů průzkum pískovny ve Lžíně na Soběslavsku, která je již více než tři roky vyhlášena přechodně chráněnou plochou. V tomto týdnu přibyla k vjezdu do pískovny také informační tabule o přírodních zajímavostech.

„O pískovnu jsme se začali zajímat kvůli velké hnízdní kolonii ohrožených břehulí. Postupně jsme však zjišťovali, že význam této lokality pro ochranu přírody je daleko větší. Proto jsme zpracovali návrh na její vyhlášení přechodně chráněnou plochou,“ vysvětluje Jiří Řehounek, který má v Calle na starosti projekty na ochranu přírodovědně zajímavých pískoven.

Ve stěnách pískovny našly kromě břehulí útočiště i samotářské včely, včetně několika ohrožených druhů. Na hmyz je pískovna vůbec bohatá. Vyskytují se zde pískomilné druhy střevlíků, svižníci, nebo 18 druhů motýlů včetně chráněného ohniváčka černočárného. Celkem bylo zatím v této malé pískovně (rozloha cca 0,5 ha) identifikováno přes sedmdesát druhů hmyzu, mnoho dalších zatím čeká na určení specialisty. Malé tůňky slouží k rozmnožování chráněných obojživelníků, např. čolka obecného. Z dalších chráněných obratlovců můžeme jmenovat ještěrku obecnou nebo ťuhýka obecného. Rostou zde také pískomilné a mokřadní rostliny, z vzácnějších druhů např. bělolist nejmenší nebo masožravá bublinatka jižní.

„Vyhlášení přechodně chráněné plochy rozhodně neznamená, že by byl do pískovny zakázán vstup. Sešlapávání vegetace je naopak z hlediska ochrany přírody žádoucí, protože vytváří vhodné podmínky pro některé ohrožené druhy. Přímo kolem pískovny vede cyklotrasa, takže lze její návštěvu spojit i s cyklistickým výletem,“ říká Jiří Řehounek a dodává: „Pouze v hnízdním období břehulí od dubna do září žádáme návštěvníky, aby se dlouho nezdržovali v bezprostředním okolí hnízdní stěny. Pozorování zpovzdálí však břehulím nevadí.“

Lžínskou pískovnu vyhlásil Městský úřad Soběslav v roce 2011 jako přechodně chráněnou plochu. Nachází se u silnici mezi Lžínem a Přehořovem. Péči o hnízdní stěnu i přírodovědný průzkum realizuje Calla díky grantu Ministerstva životního prostředí ČR. Na obnovu hnízdní stěny přispěli také drobní dárci v projektu „Adoptujte břehuli!“ (www.calla.cz/brehule).

 

Kontakt:

Jiří Řehounek (Calla) – 605 066 898, RehounekJ(zavinac)seznam.cz

 

Projekt byl podpořen grantem Ministerstva životního prostředí ČR. Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP ČR.

Ochranu břehulí podporují také desítky drobných dárců v rámci projektu "Adoptujte břehuli!" (www.calla.cz/brehule).


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz