Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Asociace ekologických organizací Zelený kruh a sdružení Calla ze dne 8. prosince 2016

Zelený kruh odvolal své zástupce z Pracovní skupiny pro dialog o úložišti, důvodem je přístup státu

Vládní pracovní skupinu pro dialog o hlubinném úložišti jaderného odpadu po obcích a spolcích z několika lokalit opouštějí také dva zástupci celostátní asociace ekologických organizací Zelený kruh. Důvodem je porušování dohodnutých pravidel a ignorování návrhů pracovní skupiny ze strany zodpovědných státních úřadů. Zelený kruh zároveň dopisem vyzval ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka  k zahájení poctivě míněného dialogu o hledání řešení problému jaderného odpadu.

V Praze 8. prosince 2016

Návrhy starostů, nevládních organizací a expertů po šest let trpělivě vznášené v Pracovní skupině pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog) neměly žádný konkrétní dopad na postup  Správy úložišť radioaktivních odpadů, MPO či MŽP. Nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh proto po diskusi rozhodli o stažení svých zástupců Edvarda Sequense a Petry Humlíčkové z pracovní skupiny.

Stát požaduje, aby členové PS Dialog z obcí aktivně vysvětlovali jeho kroky, ale informace o nich poskytuje jen minimálně a selektivně.  O svých zásadních krocích a obratech při vyhledávání úložiště  informoval až následně.  Geologické průzkumy stát v rozporu s dohodnutým postupem zahájil bez souhlasu obcí.

Kritéria výběru lokality pro hlubinné úložiště jsou účelově vágní. O letošním zahájení vyhledávání na dvou nových lokalitách EDU-západ a ETE-jih nebyla předem informována pracovní skupina  ani obce, kterých se to přímo týká.

Nový zákon o zapojení obcí do výběru úložiště, jehož věcný záměr vzešel z několikaleté práce členů pracovní skupiny, je účelově zdržován. Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii jej odsouhlasila v září 2015, vláda jej ale dodnes neprojednala. Parlament tedy zákon, s nímž počítá i nový atomový zákon, v tomto volebním období již neschválí.

Stát odmítá diskusi o jiných možnostech řešení problému jaderných odpadů, než je jejich trvalé uložení.  Veřejná debata o variantách by přitom měla být nezbytnou součástí  právě probíhajícího procesu posouzení dopadů (SEA) Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným odpadem.

Pracovní skupina byla zřízena v roce 2010 původně za účelem „transparentního procesu výběru vhodné lokality pro hlubinné úložiště jaderného odpadu a vyhořelého jaderného paliva produkovaného na území České republiky s respektováním zájmů veřejnosti“.  Zástupci Zeleného kruhu se velmi aktivně zapojovali do její práce i do práce zřízených pracovních podskupin pro přípravu návrhu zákona pro posílení práv obcí či  návrhu  socioekonomických kritérií výběru úložiště. Stát však tyto návrhy nebere vážně a vynaložená  práce tím ztrácí smysl.

Edvard Sequens z Cally řekl: „Nadále trvá náš zájem vést se státem poctivě míněný dialog o hledání řešení problému jaderného odpadu. Předpokladem je ale přerušení dnes prováděných prací, protože nastavovat pravidla v průběhu vyhledávání, se opakovaně ukázalo jako velmi problematické.“
Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl: „Je škoda, že stát odmítá vést férový dialog s dotčenými obcemi o tak závažné věci. Stále však věříme, že se nám to podaří změnit a dialog se státem nastartovat.“

Informace pro média
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

 

Odborné kontakty:

Ing. Edvard Sequens, energetický poradce, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens(zavináč)calla.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous(zavináč)zelenykruh.cz

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz