Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally a Zeleného kruhu ze dne 16. ledna 2017

Ministr Mládek selhává při hledání úložiště radioaktivního odpadu

Vláda dnes neschválila věcný záměr zákona o zapojení obcí do rozhodování o úložišti radioaktivního odpadu. Odložila projednání až na polovinu příštího roku [1], čímž problém přenechala příští vládě. Rozhodnutí kabinetu je fiaskem několikaleté práce vládních úřadů v čele s ministrem Mládkem. Odložený návrh totiž připravily právní kanceláře najaté Správou úložišť radioaktivních odpadů a upravili legislativci ministerstva průmyslu a obchodu. Byl výsledkem kompromisní dohody, že obce nebudou mít právo veta a v případě sporu konečný verdikt o umístění úložiště vydá vláda až po souhlasu Senátu. Bez změny dnešního nevyhovujícího legislativního stavu a jasných pravidel pro vyhledávání úložiště by celý proces měl být zastaven.

V Praze 16. ledna 2017
Ministerstvo průmyslu a obchodu nedokázalo za celé volební období uskutečnit kompromisní dohodu o způsobu výběru místa pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu. Pracovní skupina pro dialog o hlubinném úložišti (PS Dialog), kterou tvořily státní úřady, starostové, nevládní organizace a spolky z dotčených lokalit, na ní přitom pracovala mnoho let [2].

Rada vlády pro energetickou a surovinovou strategii návrh zákona odsouhlasila v září 2015, počítá s ním i nový atomový zákon. Ministr Mládek ji ale do vlády předložil až dnes a byl odmítnut. Úkol, který nedokázal vyřešit, tak přechází na jeho nástupce.

Odmítnutí dohodnutého zákona je další ze série neseriózních kroků státu v této důležité problematice. O svých zásadních krocích a obratech při vyhledávání úložiště informuje až následně.  Geologické průzkumy zahájil v rozporu s dohodnutým postupem bez souhlasu obcí. O loňském zahájení vyhledávání na dvou nových lokalitách EDU-západ a ETE-jih nebyla předem informována PS Dialog ani obce, kterých se to přímo týká. Stát také odmítá diskusi o jiných možnostech řešení problému jaderných odpadů, než je jejich trvalé uložení.  Veřejná debata o variantách by přitom měla být nezbytnou součástí právě probíhajícího procesu posouzení dopadů (SEA) Aktualizace koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným odpadem. MPO však už rok nedokáže zajistit potřebné podklady [3].

Starostové i občanské spolky proto ve stát ztrácejí důvěru a PS Dialog většina z nich opustila. Založily Platformu proti hlubinnému úložišti a dále se snaží se státem jednat. Koncem loňského roku stáhli své zástupce také nevládní organizace sdružené v asociaci Zelený kruh [4].

Edvard Sequens z Cally řekl: „Vláda právě předvedla kousek jak ze seriálu „Jistě, pane premiére“. Rozhodla o zřízení expertní komise a stanovila termín daleko po volbách. Bude tak moci další roky slibovat obcím, že na věci se pracuje, aniž by to odpovídalo skutečnosti.“

„Ministr Brabec, překvapil svým požadavkem na zajištění práva veta pro obce, které až dosud jeho úřad nijak neprosazoval.  Starostové ale tento veřejný příslib práva veta, jehož analogie funguje například ve Švédsku nebo Finsku, jistě vezmou vážně.“

Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu řekl: „Dnešní propadák ministra Mládka je další ranou důvěryhodnosti státu při řešení problému radioaktivního odpadu. Věříme ale, že příští vláda se se svou odpovědností dokáže vyrovnat lépe.“

 

Odborné kontakty:

Ing. Edvard Sequens, energetický poradce, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, ředitel, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] http://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/priprava-zakona-o-zapojeni-obci-do-vyberu-lokality-hlubinneho-uloziste-bude-pokracovat--225067/
[2] Tisková zpráva Platformy proti hlubinnému úložišti na  http://www.platformaprotiulozisti.cz/cs/aktuality/potrebujeme-zakon-ktery-posili-prava-obci-pri-vyberu-uloziste.html
[3] http://www.zelenykruh.cz/bily-slider-na-hp/zeleny-kruh-odvolal-sve-zastupce-z-pracovni-skupiny-pro-dialog-o-ulozisti
[4]  http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K

 

Informace pro média
Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.
Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz