Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 6. dubna 2017

Sněmovna poprvé od listopadu 1989 ruší občanská práva

 

Poslanci včera zakázali sousedům připomínkovat dopady spalovny odpadů, lakovny či čerpací stanice na zdraví a životní prostředí. Návrh poslance Foldyny (ČSSD) podpořil spolu s opozicí také téměř celý poslanecký klub ANO, třetina klubu ČSSD a 2 z KDU-ČSL. Vládní poslanci tím popřeli veřejný závazek Sobotkova kabinetu, že tato občanská práva neomezí. Ministr životního prostředí Brabec, který má dotčený zákon ve výhradní kompetenci, se proti jeho seškrtání neohradil. Chybu poslanců může ještě napravit Senát.

Schválením pozměňovacího návrhu poslance Jaroslava Foldyny lidé ztratili možnost ovlivnit zda, či za jakých podmínek, bude pod jejich domy stanoveno průzkumné území pro těžbu břidlicového plynu či uranu nebo pro vyhledávání konečného hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Sousedé se již nebudou moci vyjadřovat k prachu či hluku ze staveb, kde neproběhne plný proces posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). Týká se to i velkých staveb s masivními dopady na okolí - typu pražského silničního tunelu Blanka, spalovny komunálních odpadů v Chotíkově u Plzně či skladovacích hal o rozloze přes 10 ha firmy CPI Park Žďárek u severočeské obce Libouchec. [1]. Poslanci se tak postavili proti názoru drtivé většiny Čechů a Češek. Podle nedávného průzkumu názorů provedeného Centrem výzkumu veřejného mínění si 83 % dospělé populace myslí, že o místních otázkách mají rozhodovat občané.

Foldynův návrh přitom nezrychlí rozhodování o stavbách ani o jediný den. Úřední rozhodovací lhůty totiž ponechal stejné, pouze zakázal občanům, aby v jejich rámci poslali na úřad připomínky. Toto opatření omezí informace, které dosud při svém rozhodování úřady využívají, a zabrání veřejné kontrole, která je nejlepší prevencí proti korupci. V důsledku tak může dojít ke zhoršení kvality i délky rozhodování.

K podpoře Foldynova návrhu, který zabrání veřejnosti podávat připomínky, vedle jeho předkladatele veřejně podpořili např. poslanci Okleštěk (ANO), Stanjura (ODS), Kalousek (TOP09) či Klán (KSČM) [2]. Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (ANO), která zákon předkládá, naopak tvrdila, že k omezení účasti vůbec nedojde [3]. Svým nepravdivým tvrzením mohla před hlasováním zmást zejména některé vládní poslankyně a poslance. Ministr Martin Stropnický (ANO) návrh, který je v přímém rozporu s programovým prohlášením vlády [4], podpořil. Stejně učinila třetina sociálních demokratů. Ministr životního prostředí Richard Brabec v průběhu tříhodinové debaty o zásadním seškrtání „jeho“ zákona o ochraně přírody a krajiny nevystoupil a hlasování se zdržel.

Za zachování občanských práv se naopak postavil předseda výboru pro životní prostředí Robin Böhnisch (ČSSD) [5], Václav Zemek (ČSSD), Ivan Gabal a Jiří Junek (KDU-ČSL) či Nina Nováková (TOP 09). Proti návrhu svého stranického kolegy Foldyny hlasoval také premiér Bohuslav Sobotka [6].

Poslanci dále poskytli investorům nástroj, jak obejít řádné správní řízení o výjimkách z ochrany přírody. Výsledkem bude, že o chráněných druzích rozhodnou úřady bez informací od odborných organizací a veřejnosti. Další schválené návrhy znemožní občanům připomínkovat dopady konkrétních jaderných technologií na životní prostředí a zdraví. Omezí kontrolu působení autorizovaných inspektorů. Naplnila se tak většina rizik, na které ekologické organizace předem upozornily Infolist [7].

Citace Daniela Vondrouše, ředitele a legislativního experta Zeleného kruhu: „Poprvé od listopadu 1989 poslanci seškrtali občanům jejich práva vyjádřit se k dopadům staveb v sousedství na jejich zdraví. Postavili se tak proti názoru drtivé většiny svých voličů. Ti z vládních stran navíc popřeli své vlastní sliby o zachování účasti na rozhodování a potírání korupce. Senátoři ale ještě mohou věrohodnost některých stran zachránit.“

 

Kontakt pro novináře:

Mgr. Daniel Vondrouš, expert na politiku životního prostředí a ředitel, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz

 

Poznámky:

[1] Případ skladovacích hal skladovacích hal CPI Park Žďárek podrobně popsala Česká televize http://www.ceskatelevize.cz/porady/10800462866-obcanske-noviny/216562248430034-lide-proti-halam/.

[2] Záznam debaty najdete zde - http://www.psp.cz/eknih/2013ps/stenprot/056schuz/s056041.htm

[3] „Čili nikdo není vyloučen. Pouze se navrhuje tímto pozměňovacím návrhem, aby spolky podléhaly zákonu o ochraně přírody a krajiny a ne správnímu řízení,“ uvedla na plénu ministryně Šlechtová.

[4] Programové prohlášení vlády uvádí: „Vláda zachová současnou legislativně zaručenou úroveň občanských práv týkajících se životního prostředí …“ http://www.vlada.cz/assets/mediacentrum/dulezitedokumenty/programove_prohlaseni_unor_2014.pdf, (str. 8, odstavec 5).

[5] Robin Böhnisch mimo jiné uvedl: „Znemožnit někomu poukázat na chybu by vedlo ke konzervaci českého nešvaru, to jest předkládat vadné nebo nedodělané záměry mnohde nedobře fungujícím úřadům.“.

[6] Zákaz podpořilo 34 poslankyň a poslanců ANO, 16 z ČSSD a 2 z KDU-ČSL. Z opozice se přidalo 28 z KSČM, 15 z ODS, 15 z TOP09, 5 z Úsvitu a 4 nezařazení. Šlo o hlasování č. 96 o pozměňovacím návrhu F3, který mění § 70 Zákona o ochraně přírody a krajiny. Ze 168 přítomných bylo 119 pro, 15 proti a 34 se zdrželo http://www.psp.cz/sqw/hlasy.sqw?G=65715.

[7] http://www.zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2017/04/Infolist_ZK_Do%C4%8Dk%C3%A1me-sekvalitn%C4%9Bj%C5%A1%C3%ADho-rozhodov%C3%A1n%C3%AD-o-stavb%C3%A1ch.pdf

Informace pro média Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí. Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz