Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 27. dubna 2017

Těžba uranu skončila, škody jdou do desítek miliard korun

 

Vyvezením posledního vozíku smolince z uranového dolu Rožná I dnes finálně skončila těžba uranu v České republice.  Těžba a upracování uranové rudy po sobě zanechaly škody velkého rozsahu, Česká republika byla nucena na jejich sanace od roku 1989 vynaložit již více než 40 miliard korun a dalších 60 miliard ještě vydá [1]. Jen na odstraňování následků chemického loužení ve Stráži pod Ralskem se vláda zavázala během následujících třiceti let uhradit 31,3 miliardy korun [2]. Plány Ministerstva průmyslu na budoucí těžbu dalších ložisek, jak jsou obsaženy v návrhu Surovinové politiky ČR, by již jen z těchto důvodů měly být nadobro opuštěny.

Ve správě státního podniku DIAMO je dnes devatenáct radioaktivním rmutem a nebezpečnými odpady naplněných odkališť o celkové ploše skoro 600 ha a o objemu  53 mil. m3 . Také 67 odvalů, na nichž je navršeno přes 38 milionů m3 materiálů obsahujících zbytky uranové rudy a  zabírajících  470 ha.  [1, 3]

Za třicet let chemické těžby uranu na ložisku Stráž pod Ralskem bylo do podzemí vtlačeno téměř 4,1 milionů tun kyseliny sírové, 320 tisíc tun kyseliny dusičné, 111 tisíc tun čpavku a 26 tisíc tun kyseliny fluorovodíkové. V současné době zůstává v oblasti na 260 milionů m3 zamořených podzemních vod.  Zbytkové chemické roztoky ohrožují plochu o velikosti 160 km2 a mohou ohrozit významné zásoby podzemní pitné vody v české křídové pánvi. [1,2]

Práce v uranovém hornictví měla také významné dopady na zdraví pracovníků a náhrady tak budou navyšovat sociální výdaje bývalým horníkům uranového průmyslu. [4]
Edvard Sequens, energetický konzultant Cally řekl: „Ukončení těžby uranu v České republice je výborná zpráva vzhledem ke škodám, které působí na životním prostředí a zdraví lidí.  Přejeme si, aby to byla finální tečka a veřejné prostředky směřovaly do rychlé a důkladné nápravy škod na životním prostředí.“

 

Další informace může doplnit:

Ing. Edvard Sequens, Calla - tel.: 602 282 399, e-mail: edvard.sequens@calla.cz

 

Poznámky:

[1] Uranium 2016: Resources, Production and Demand, NEA a IAEA 2016, http://www.oecd.org/publications/uranium-20725310.htm

[2] Usnesení vlády České republiky ze dne 11. ledna 2012 č. 34 ke Zprávě o výsledcích aktualizace analýzy rizik a jejích dopadů do celkových nákladů a výdajů spojených s řešením důsledků po chemické těžbě uranu a souvisejících činností v oblasti Stráže pod Ralskem a způsob jejich financování pro období let 2012 až 2042

[3] SOUHRNNÁ INFORMACE o výsledcích monitoringu a stavu složek životního prostředí DIAMO, s. p., za rok 2015, ke stažení http://www.diamo.cz/download-document/246-informace-o-zp-2015

[4] Informační list “Dopady těžby a zpracování uranu na lidské zdraví“, Mudr Miroslav Šuta, srpen 2015, http://www.temelin.cz/images/PDF/uran%20a%20zdravi.pdf

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz