Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva organizací Zelený kruh a Calla ze dne 27. června 2017

Stát odmítá debatu o variantách nakládání s radioaktivními odpady. Lidé mají poslední příležitost se vyjádřit.

 

V těchto dnech vrcholí proces posouzení dopadů návrhu vládní Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem [1] na životní prostředí a zdraví lidí. Asociace ekologických organizací Zelený kruh a Calla – Sdružení pro záchranu prostředí přípravu koncepce dlouhodobě kritizují.  Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) totiž odmítá připravit a posoudit vedle konečného úložiště i další možné varianty, jak naložit s nebezpečným radioaktivním odpadem. Ignoruje tak nejen názory dotčených obcí a veřejnosti, ale také závěry ministerstva životního prostředí (MŽP), které proces posuzování podle zákona vede [2]. V rámci něj zítra proběhne veřejné slyšení, kde se budou moci občané vyjádřit k zásadním nedostatkům a chybám návrhu koncepce [3]

V Praze 27. června 2017
MPO více než rok nedokázalo dodat podklady k vyhodnocení dopadů návrhu koncepce na životní prostředí a zdraví. Nakonec v rozporu se závěry zjišťovacího řízení odmítlo předložit reálné varianty nakládání s radioaktivním odpadem. MPO předložilo jedinou variantu trvalého hlubinného uložení. Znemožnilo tak odborníkům i veřejnosti diskutovat např. o možnosti dlouhodobého skladování v zabezpečených povrchových skladech, kde je možné (na rozdíl od hlubinné varianty) kontrolovat neporušenost ochranných obalů. Není možné porovnat ani variantu umožňující snadné vynětí a využití části odpadu v případě technologického pokroku či variantu spolupráce na mezinárodním řešení.

Předložený návrh koncepce je navíc již zastaralý. Některé navržené cíle již měly být splněny v roce 2015, jiné ztratily smysl. Například Pracovní skupina pro dialog o úložišti, s níž koncepce počítá, již přestala existovat.  Může za to liknavost a arogance státních úřadů, které ignorovaly návrhy zástupců obcí a spolků z dotčených lokalit.

MPO přistupuje s neuvěřitelnou liknavostí i k přípravě samotné koncepce. Jen příprava podkladů pro hodnocení jejích dopadů mu trvala víc než rok. Na první pohled viditelná je také snaha státu vyhnout se jakékoliv debatě s veřejností. Zatímco veřejné připomínkování zjišťovacího řízení probíhalo těsně před vánoci, veřejné projednání vyhodnocení dopadů koncepce je načasováno na začátek letních prázdnin. Přestože Státní úřad pro jadernou bezpečnost slíbil, že veřejné projednání proběhne ve všech dotčených krajích [4], nic takového se nestalo.

Stát při rozhodování o nakládání s nebezpečným radioaktivním odpadem postupuje nedůvěryhodně. Bez změny dnešního nevyhovujícího legislativního stavu a jasných pravidel pro vyhledávání úložiště by celý proces měl být zastaven.

Daniel Vondrouš z asociace ekologických organizací Zelený kruh řekl: „Stát rozhoduje, jak bude nakládat s radioaktivním odpadem na statisíce let dopředu. Odmítá připravit jakékoliv varianty a možnost vyjádření nabídne lidem jen na pár dní v době, kdy hromadně odjíždějí na dovolenou. To je u tak vážného problému nejen nepřijatelné, ale také hloupé.“

Edvard Sequens z Cally řekl: „Požadujeme, aby ministr Brabec vrátil  celé hodnocení  k přepracování. V opačném případě nebude mít  jeho souhlasné stanovisko valnou hodnotu a zbyde jen otázka, proč  tak čistě formální záležitost trvala tři roky?”

 

Odborné kontakty:

Ing. Edvard Sequens, energetický poradce, Calla – Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz
Mgr. Daniel Vondrouš, ředitel, expert na politiku životního prostředí, Zelený kruh, 724 215 068, daniel.vondrous@zelenykruh.cz


Poznámky:

[1] Vyhodnocení „Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem“ zpracované podle zákona č. 100/2001 Sb., ECO-ENVI-CONSULT, SOM s.r.o. a EKOEX, leden 2017 
https://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX01aUDIzN0tfdnlob2Rub2NlbmlfMjQyNTEzNjkwMjQyNjYxODI1LnppcA/MZP237K_vyhodnoceni.zip

[2] V závěru zjišťovacího řízení v procesu SEA požaduje MŽP: „Doplnit a komplexně vyhodnotit další reálné (účelné a technicky proveditelné) v úvahu přicházející varianty řešení nakládání s vyhořelým jaderným palivem a stanovit pořadí variant těchto řešení z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví.“. https://portal.cenia.cz/eiasea/download/U0VBX01aUDIzN0tfemppc3RvdmFjaV83OTM1MDc4NjU1OTQyMjQ4MjAyLnBkZg/MZP237K_zjistovaci.pdf

[3] Veřejné slyšení proběhne 28. 6. od 15. hod. v budově Českého vysokého učení technického – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Trojanova 13, Praha 2.

[4] Na jednání Pracovní skupiny pro dialog ředitel SÚRAO Jiří Slovák uvedl:
„Proběhnou veřejná slyšení ve všech dotčených krajích (Ústecký, Plzeňský, Jihočeský, Vysočina…). Veřejná slyšení budou orientována hlavně na problematiku daného kraje. Budou mít formu Hyde Parku.“. http://files.psdialog.webnode.cz/200000705-9905a9af92/zapis_18_schuze%20PS_final.docx

 

Informace pro média:

Zelený kruh je asociace, která sdružuje 26 významných ekologických nevládních organizací působících v České republice. Asociace se věnuje plošnému monitorování zákonů a politik, koordinuje legislativní kampaně a poskytuje aktivní podporu při advokační činnosti zaměřené na zachování kvalitní ochrany životního prostředí a vysoké úrovně občanských práv v rozhodovacích procesech. Dlouhodobě se zabývá problematikou účasti veřejnosti na rozhodování o záměrech a projektech s dopadem na životní prostředí. Zelený kruh se také věnuje koordinaci výběru nevládních expertů a expertek do mezioborových pracovních skupin a poradních orgánů a komisí vlády a koordinuje vznik společných připomínek, pozic a veřejných vyjádření ekologických organizací k významným situacím v ochraně životního prostředí.

Více informací naleznete na www.zelenykruh.cz/o-nas.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz