Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva Cally ze dne 13. července 2017

Koncepce nakládání s vyhořelým palivem - promarněné zpoždění

 

Přestože schvalování nové vládní koncepce nakládání s vyhořelým palivem a radioaktivními odpady trvá již 4 roky, neproběhlo porovnání reálně proveditelných variant a poctivá veřejná debata o nich. Evropská komise dala nyní České republice a dalším čtyřem zemím dva měsíce na předložení vnitrostátního programu nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem [1].  Schválenou koncepci totiž měly jednotlivé země předložit do 23. srpna 2015 [2]. Zatím však v tuzemsku teprve probíhá proces hodnocení dopadů na životní prostředí [3]. Důvody zpoždění je třeba hledat na Ministerstvu průmyslu a obchodu - přestože koncepce byla napsána již v roce 2013, vláda ji vzala na vědomí až na konci roku 2014 a teprve v květnu 2017 bylo zveřejněno hodnocení dopadů na životní prostředí.

Calla, ale i řada dalších připomínkujících požadují vrácení k přepracování. Ministerstvo totiž v příkrém  rozporu s požadavky ministerstva životního prostředí [3] odmítlo zpracovat a vyhodnotit další možné varianty nakládání s radioaktivním odpadem. Znemožnilo tak odborníkům i veřejnosti diskutovat např. o možnosti prodlouženého skladování v zabezpečených povrchových skladech, kde je možné (na rozdíl od hlubinné varianty) kontrolovat neporušenost ochranných obalů. Není možné porovnat ani variantu umožňující snadné vynětí a využití části odpadu v případě technologického pokroku či variantu spolupráce na mezinárodním řešení.

Hodnocený návrh koncepce navíc zastaral. Některé navržené cíle již měly být splněny v roce 2014 či 2015, jiné ztratily smysl. Například Pracovní skupina pro dialog o úložišti, s níž koncepce počítá, již přestala existovat.  Harmonogram pro výběr místa pro finální uložení vysoceradioaktivních odpadů se také dostal do nerealistické podoby - všechny práce, které nabraly letitá zpoždění, by nyní měla Správa úložišť stihnout v průběhu pouhých sedmi let.

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla - Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Tlak Evropské komise na urychlené předložení české koncepce by neměl být na úkor řádného procesu hodnocení dopadů na životní prostředí. Ten zůstává nevyužitou příležitostí pro potřebnou celospolečenskou debatu o problému vyhořelého jaderného paliva a různých možnostech jeho řešení.

 

Další informace může doplnit:

Ing. Edvard Sequens, Calla - Sdružení pro záchranu prostředí, 602 282 399, edvard.sequens@calla.cz


Poznámky:

[1] Aktuálně „European Commission - Fact Sheet - July infringements package – Part 1: key decisions“, http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1935_en.htm, řízení pro porušení evropského práva odstartovala Evropská komise dopisem české straně již v roce 2016

[2] SMĚRNICE  RADY  2011/70/EURATOM ze  dne  19.  července  2011, kterou  se  stanoví  rámec  Společenství  pro  odpovědné  a  bezpečné  nakládání  s  vyhořelým  palivem a  radioaktivním  odpadem, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0070

[3] Posuzování Aktualizace Koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem viz https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_MZP237K

 

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz