Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka


Tisková zpráva ze dne 31. srpna 2017

I městský trávník může být kvetoucí loukou

Suché a horké léto opět oživilo diskusi, která se točí kolem správné péče o městské trávníky. Vytvořit uprostřed města nebo na vlastní zahradě kvetoucí louku přitom nemusí být složité.

Městské trávníky mohou hostit překvapivě velké množství živočišných a rostlinných druhů. Podmínkou je ovšem správná péče, která respektuje životní nároky jejich obyvatel. Příkladem špatné péče může být třeba letní sekání trávníků bez ohledu na aktuální podmínky.

„Pokud je v létě delší dobu sucho, stanou se často ze zelených městských trávníků slámově žluté, slunečním žárem sežehnuté plochy. Některým bylinám ovšem sucho nevadí tolik jako trávám a dokážou i na takovém trávníku vykvést v překvapivě velkém počtu, což přiláká motýly, včely a další živočichy. Sekání takové plochy je v létě nejen zbytečné, ale přímo škodlivé pro živočichy, kteří s námi sdílejí městské prostředí,“ říká Jiří Řehounek z nevládní organizace Calla.

Vzniku květnatých trávníků ve městech však lze také aktivně napomáhat. Příkladem může být úprava doby a frekvence jejich sekání, nebo zavedení tzv. mozaikové seče, kdy se posekané plochy během roku střídají. Velikost trávníku přitom není vůbec důležitá. Krásně rozkvést může nejen mětský park, ale i zahrada u rodinného domku.

Zatímco v řadě evropských zemí existuje mnoho míst, na kterých můžeme hledat inspiraci, u nás se trend rozkvetlých trávníků rozjíždí zatím pomalu. Za jeden z ukázkových projektů můžeme považovat českobudějovický areál Biologického centra AV ČR a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, za jehož úpravami stojí převážně zaměstnanci a studenti z obou institucí.

„Cítili jsme se zahanbeni, že sterilní areály výzkumné a vzdělávací instituce neposkytují inspirativní prostředí nejen našim zaměstnancům, ale hlavně studentům, tedy budoucím generacím všemožných profesí, které se zde připravují do života. S přírodě blízkou péčí areál rychle ožil rostlinami i zvířaty a začal být využíván k volnočasovým aktivitám. Značně ubylo sekání trávníků. A přestože toho se zelenými plochami děláme opravdu hodně, paradoxně ve dvou lidech zvládáme nejen údržbu, ale také výsadbu ovocných stromů, péči o jezírka a další zvelebování dvou rozsáhlých areálů,“ říká Miloslav Jirků, vědec z Biologického centra AV ČR, který stál od počátku u proměny areálu.

Komplexní péče o zeleň a také zkrášlení areálu Biologického centra a Přírodovědecké fakulty JU zahrnuje nejen podporu květnatých trávníků, ale také vytváření tůněk či vysazování planých a ovocných dřevin, zahrada Přírodovědecké fakulty se může dokonce pochlubit i unikátní písečnou dunou. Areál teď krásně kvete, poskytuje útočiště mnoha běžným i ohroženým druhům a navíc ožil i lidmi, protože z mnoha nehezkých zákoutí vznikla nová posezení či místa pro pikniky a studium.

V ochraně přírody dnes nejde pouze o ohrožené druhy a chráněná území, která sama o sobě nemohou k záchraně biologické rozmanitosti stačit. Je prokázáno, že početnost běžných druhů denních motýlů a jiného hmyzu v krajině klesá rychlým tempem. Právě proto, že jsou běžné, tak jejich úbytek moc nevnímáme, nebo podceňujeme. A přitom někdy stačí tak málo. Třeba neposekat trávník, nebo jej posekat jen část, strávit raději čas s rodinou a zbytek dosekat třeba za dva týdny.

„Podstata přírodě blízké péče o městskou, ale i zahradní zeleň je v rozmanitosti podmínek. Na krátce střiženém pažitu s vysázenými tůjemi se motýlům, a vlastně ani ničemu jinému, líbit nebude. Zato porost kopřiv ponechaný v zapadlém koutě zahrady, malá tůňka a kus neposečeného trávníku, možná i s dosetými lučními květinami, na vaši zahradu nejen přiláká zajímavé a užitečné tvory, ale vytvoří jim také vhodné podmínky pro život. Někdo tomu říká „přírodní zahrady“, někdo „butterfly gardening“ a někdo vůbec nijak, ale podstata je stejná. Vytvořit co nejrozmanitější místo, které bude pěkné na pohled a příjemné pro život lidí i motýlů,“ shrnuje Jiří Řehounek.

 

Další informace k tématu:

Příroda ve městě - specializovaný web Cally zaměřený na přírodě blízkou péči o městskou zeleň (http://calla.cz/prirodavemeste/), obsahuje též rubriku věnovanou trávníkům

Fakultní zahrada - Twitterový účet fakultní zahrady PřF JU (https://twitter.com/fakzahr)


Kontakty:

Jiří Řehounek (Calla), 605 066 898, RehounekJ@seznam.cz
Miloslav Jirků (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), 739 014 817

 

Finančně podpořeno Jihočeským krajem v rámci dotačního programu.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz