Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Biodegradace kontaminovanych zemin

Tiskova zprava
ze dne 2. brezna 2000


Biodegradace kontaminovanych zemin se v arealu lisovske skladky provadet nebude

Temer po roce od zahajeni procesu posuzovani vlivu stavby na zivotni prostredi dle zakona c. 244/1992 Sb. oznamila A.S.A. spol. s.r.o. referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich zastaveni tohoto procesu. Stavba, ktera uvazovala s vybudovanim biodegradacnich ploch na miste dvou starych nezajistenych skladek poprve predpokladala rozsireni stavajici skladky o 0,6 ha z povolene kapacity 220 tis. kubiku na 450 tis. kubiku odpadu. Puvodni kapacita skladky totiz neuvazovala s tim, ze po probehnutem procesu biodegradace je nutno ulozit na skladku 51 tis. kubiku zeminy zbavene toxickych latek.

S timto zamerem spolecnosti A.S.A. spol.s.r.o. nesouhlasila nejen obcanska sdruzeni Calla , Jihoceske matky a sest set mistnich obcanu podepsanych pod petici, ale i mesto Lisov, jehoz zastupitele se vyjadrili v kvetnu lonskeho roku zaporne ke zpracovane dokumentaci. Duvodem nesouhlasu byla zvysena dopravni zatez mistnich komunikaci a mozne riziko pro vsechny zive organismy, vcetne cloveka, plynouci z provozu predstavujici cisteni zeminy znecistene aromatickymi uhlovodiky, vcetne fenolu.

Naopak bez vetsich pripominek vydal souhlas k dokumentaci EIA referat Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich a Okresni hygienik. Na zaklade zapornych stanovisek a zejmena z duvodu nesouhlasu mesta pozadalo v cervnu 1999 sdruzeni CALLA spolecnost A.S.A s.r.o. o zastaveni procesu EIA, ovsem bez odezvy. Na misto toho pozadal zpracovatel posudku hodnotici dokumentaci pripominky k ni vznesene o maximalni zakonne prodlouzeni lhuty na zpracovani posudku. Tato lhuta uplynula 31. 1edna 2000 a protoze nebyl Okresnimu uradu predlozen posudek, ktery podminuje svolani verejneho projednani, doslo k zastaveni projednavani vlivu stavby na zivotni prostredi. Bez tohoto projednani nemuze byt vydano stavebni povoleni.

V soucasne dobe se na misto biodegradacnich ploch provadi dle pozadavku mesta a obcanskych sdruzeni na plose temer 3 ha uzavreni a rekultivace starych skladek, predstavujici v podobe 155 tis. kubiku ulozeneho odpadu trvalou ekologickou zatez. Na rekultivaci prispelo castkou 24 mil. Kc mesto Ceske Budejovice, ktere provozovalo skladku pred rokem 1998, kdy ji prevzala spolecnost A.S.A. s.r.o.

Zastavenim procesu EIA na biodegradacni plochy vsak problem v arealu lisovske skladky nekonci, nebot lednovym odsouhlasenim pozadovaneho navyseni stavajici skladky a prodlouzenim jeji zivotnosti ze strany mesta Lisov, pokracuje proces EIA na tuto stavbu. Vyvrcholit by mel v prvnim pololeti letosniho roku verejnym projednanim, nebot do teto doby prerusil stavebni urad uzemni rizeni. Stanovisko obcanskych sdruzenich Calla a Jihoceske matky se nezmenilo a pro toto projednani pripravuji oponentni posudek.

 

Vladimir Molek


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz