Sdružení Calla
  Dnes je 28. listopadu 2020  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Ochrana přírody a krajiny

Aktuality:

  26. 11. 2020 - Poslední Zelený úterek s názvem "Modro-zelené město" proběhl 24. listopadu. O vodě a zeleni v městském prostředí a tzv. modro-zelené infrastruktuře mluvila bioložka Lenka Štěrbová z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Vzhledem k současné situaci proběhla beseda formou webináře. Pokud jste se nemohli zúčastnit a téma vás zajímá, můžete si besedu pustit na YouTube.
  18. 11. 2020 - Calla vydává skládačku "Květnaté pásy ve městech". Zájemci o přírodě blízké zahradničení nebo péči ochranu přírody ve městech v ní najdou stručný návod, jak městské květnaté pásy zakládat a jakým způsobem o ně v dalších letech pečovat. Další informace lze získat třeba na webu Příroda ve městě nebo v ekoporadně Cally.
  4. 11. 2020 - Samotářské včely a další žahadloví blanokřídlí jsou důležitou skupinou opylovačů. I proto jsme se při monitoringu květnatých pásů v Českých Budějovicích zaměřili kromě denních motýlů právě na ně. Letos jsme na květnatých pásech zjistili výskyt 64 druhů, z nichž sedm patří do červeného seznamu. Pokud vás zajímají podrobnosti, můžete si přečíst zprávu o průzkumu.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 10. 2020 - Ve spolupráci s pracovní skupinou ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU už šestým rokem sledujeme "ochranářské cache" ve vybraných jihočeských pískovnách a jejich vliv na okolní vegetaci. Geocaching na těchto místech může pomoci s ochranou ohrožených druhů, které jsou vázané na narušovaná místa. Přečtěte si letošní zprávu o vegetačním průzkumu.
  16. 10. 2020 - Některé extenzivně sečené trávníky v Českých Budějovicích ještě začátkem podzimu pěkně kvetou a za slunných dnů i bzučí. Probíhá také údržba květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu a zpracování výsledků z biologických průzkumů. Přečíst si už můžete zprávu o monitoringu motýlů na květnatých pásech. Pokud se vám naše aktivity v ochraně městské přírody líbí, můžete je nově podpořit.
  3. 10. 2020 - Přírodovědná vycházka "Kroužkování u Zdráhanky" proběhla v sobotu 3. října v okolí Haklových Dvorů. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek a byla zaměřená především na odchyt, kroužkování a určování ptactva v okolí rybníka Zdráhanka. Patrně nejvíce účastníky potěšila ukázka dvou ledňáčků říčních.
  2. 10. 2020 - Na dobu omezení veřejných akcí jsme pro příznivce našich přírodovědných vycházek připravili další internetovou vycházku. Jmenuje se "Za ptáky na podzimní Vrbenské rybníky" a můžete si ji projít nejen na internetu, ale samozřejmě i sami. Negarantujeme sice, že cestou potkáte stejé druhy, i tak ale může být vycházky zajímavá a zábavná. Těšíme se na shledanou zase někdy naživo. Odkaz na internetovou vycházku zde.
  19. 9. 2020 - První poprázdninová přírodovědná vycházka "Výprava k Dobrovodskému potoku" proběhla v sobotu 19. září. Vycházku vedli entomologové Vojtěch Kolář, David Boukal a Jiří Řehounek a byla zaměřená především na poznávání vodních živočichů. Trasa vedla z Třebotovic do Dobré Vody a hlavní zastávkou se stal rybník České Švýcarsko.
Jasoň
 

15. 9. 2020 - Zářijová beseda z cyklu Zelených úterků se jmenovala "Návrat ztracených synů a dcer". Biolog Ondřej Sedláček přijel debatovat o reintrodukcích (tedy vysazování vyhubených druhů a místa, kde dříve žily). Prezentace byla plná konkrétních příkladů, zejména z české přírody a v diskusi lektor upozornil i na omezení a úskalí spojená s reintrodukcemi.

  19. 8. 2020 - Už pět let pomáhá geocaching ochraně přírody v jihočeských pískovnách. "Ochranářské kešky" lákají do pískoven geocachery, kteří narušováním povrchu udržují vhodné podmínky pro mnoho ohrožených rostlin a živočichů. Letos se ochránci přírody a biologové více zaměřili na průzkum Pískovny Hroznějovice, kde mohou zájemci najít nejnovější cache. Více se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo v aktuální tiskové zprávě.
  3. 8. 2020 - V letošním roce začínáme s monitoringem hmyzu na extenzivně sečených trávnících v Českých Budějovicích. Výsledky budou sice až na podzim, ale už teď se může kdokoli naživo přesvědčit, že motýlů a včel je na kvetoucích trávnících opravdu více, než na těch krátce sečených. Více informací najdete také na novém Facebookovém profilu Rozkvetlé trávníky v ČB.
  20. 7. 2020 - Calla letos ve spolupráci s PřF JU a BC AV ČR zkoumá výskyt vodních živočichů v pískovnách. Protože se sami staráme o několik tůní v různých přírodovědně zajímavých pískovnách, zajímá nás, jaké ohrožené druhy v nich žijí a zda jim naše péče prospívá. Více informací o biologickém průzkumu najdete v aktuální tiskové zprávě.
  16. 7. 2020 - Předprázdninové Občanské noviny se věnují případu zbouraného dvora Švamberk a developerskému záměru u Ševětína, který nedávno krajský úřad poslal do celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA. Aktuální díl nese název "Neseděli se založenýma rukama". Dokument otevírá také problematiku podobných projektů, které se v souvislosti s dostavbou dálnice D3 objevují na mnoha místech jižních Čech.
  14. 7. 2020 - Díky úpravě sekání některých městských trávníků mohli letos obyvatelé a návštěvníci Českých Budějovic obdivovat i květy ohrožených druhů rostlin - zvonečníku černého a zvonu klubkatého. Už v předchozích letech byly na květnatých pásech a extenzivně sečených trávnících nalezeny také vzácné a ohrožené druhy samotářských včel, brouků nebo motýlů. Více se dozvíte z tiskové zprávy.
dálnice
  6. 7. 2020 - Průmyslová zóna Soběslav projde celým procesem posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Rozhodl o tom krajský úřad, který k záměru obdržel velké množství vyjádření od státních orgánů i veřejnosti (včetně Cally). Dokumentace EIA se tak musí vyrovnat především s připomínkami, které se týkají krajinného rázu, zemědělské půdy, hlukové zátěže, povrchových vod a dopravního řešení areálu. Bližší informace najdete v závěrech zjišťovacího řízení.
Calla logo
  1. 7. 2020 - Calla si v roce 2019 odpracovala svůj osmadvacátý rok ve prospěch životního prostředí. Jaký byl, se Vám snažíme stručně představit na stránkách právě vydané výroční zprávy. Připomeneme v ní naše aktivity v energetice, ochraně přírody, ekologické osvětě a poradenství.
  20. 6. 2020 - V sobotu 20. června jsme obnovili přírodovědné vycházky po vynucené pauze. Vydali jsme se "Za květnatými pásy a ptactvem do Stromovky" s botaničkou Károu Řehounkovou, ornitologem Petrem Veselým a entomologem Jiřím Řehounkem. Součástí vycházky bylo povídání o tzv. květnatých pásech a kroužkování ptactva. Účastníky neodradil ani vytrvalý déšť.
  31. 5. 2020 - Druhá přírodovědná vycházka, kterou jsme pro vás uchystali na webu jako náhradu za zrušené akce v květnu, se jmenuje "Za rostlinami a hmyzem do Branišovského lesa". Provede vás tímto příměstským lesem, kde vás seznámíme s řadou zajímavých rostlin a živočichů. Jinak se ovšem těšíme, že v červnu se již na přírodovědné vycházce potkáme osobně. Mezitím si můžete osvěžit znalosti z botaniky a entomologie. Můžete si ji s námi projít na internetu.
cedule
  18. 5. 2020 - Vyvrácená informační tabule u Pískovny Lžín už je opravená a zpět na svém místě. Nechcete si na této zajímavé lokalitě ulovit svou ochranářskou kešku? Více o projektu "Geocaching ve skužbách ochrany přírody" se dozvíte na webové stránce "Objevte svou pískovnu". Nebo tu můžete prozkoumat záhadné klíny a jiné geologické zajímavosti.
  13. 5. 2020 - Přejmenovaný a předělávaný projekt na výstavbu Skladového a výrobního areálu Ševětín projde celým procesem EIA. Krajský úřad tak vyhověl požadavkům veřejnosti, nevládních organizací i státních orgánů, kterým se záměr nezamlouvá. Investor navíc musí reagovat celou řadu podstatných připomínek. Další informace najdou zájemci v Závěru zjišťovacího řízení EIA.
  13. 5. 2020 - V Českých Budějovicích se aktuálně rozbíhají první seče městských trávníků. Stejně jako vloni však pokračují i snahy o trávníky kvetoucí, bzučící, vsakující vodu, pohlcující prach a zlepšující mikroklima. Ke třem loňským pilotním plochám s extenzivní sečí by letos měly přibýt další. Nápady a informace k tématu najdete na webu "Příroda ve městě" nebo na novém Facebookovém profilu "Rozkvetlé trávníky v ČB".
  30. 4. 2020 - V dubnu a v květnu jsme bohužel museli zrušit akce pro veřejnost, včetně přírodovědných vycházek. Jejich příznivcům ovšem připravujeme virtuální přírodovědné vycházky na našem webu. Dubnová přírodovědná vycházka se jmenuje "Za ptáky a hmyzem na Vrbenské rybníky". Můžete si ji s námi projít na internetu a pak samozřejmě i v reálu (negarantujeme ale pozorování všech vyfotografovaných druhů).
  29. 4. 2020 - Přesně na Den Země jsme podali připomínky k oznámení EIA na "Skladový a výrobní areál Ševětín II.", který investor předkládá už na třetí pokus. Mezitím ovšem stihl získat mnoho různých povolení, zbourat cenný panský dvůr Švamberk a zbavit posuzované území stromů. Více o záměru zjistíte na webu CENIA.
  29. 3. 2020 - Už druhou sezónu existuje v Českých Budějovicích neformální skupina lidí, která se snaží změnit péči o městskou zeleň. Na několika místech jihočeské metropole se vloni snížila frekvence sečení trávníků, které krásně rozkvetly a ožily různým hmyzem. Aktivity pokračují i letos. Pokud vás zajímá víc, můžete sledovat Facebook "Rozkvetlé trávníky v ČB".
  26. 2. 2020 - V úterý 18. února mohli zájemci o přírodu navštívit další besedu z cyklu Zelené úterky, tentokrát s názvem "Motýli jižních Čech". Entomolog Zdeněk Hanč z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, autor nové knihy o jihočeských motýlech, mluvil o této oblíbené a poměrně dobře probádané skupině hmyzu, o příčinách jejího ohrožení a možnostech ochrany.
Borovanské pondělky
  17. 2. 2020 - Na únorový Borovanský pondělek "Skrytý potenciál veřejné zeleně" jsme pozvali zkušeného zahradníka, návrháře zahrad, fotografa a publicistu Pavla Chloubu. Náš host hodně cestuje a na konci jeho výprav bývá zřetelný zahradnický cíl. Často to bývá právě veřejná zeleň. Proto má možnost porovnávat, jak se k ní přistupuje v různých zemích, i jak se veřejná zeleň místy stává triumfálním politickým nástrojem. Někdy opravdovým a někdy jenom verbálním. Konalo se v pondělí 17. února 2020 od 18,00 hodin v Podzámčí v Borovanech, v prostorách Komunitní školy.
  27. 1. 2020 - Calla odeslala na krajský úřad připomínky k oznámení EIA na nové obchodní centrum u Husovy třídy v Českých Budějovicích. Investor začíná zjišťovací řízení EIA již podruhé, první bylo zastaveno na jeho vlastní žádost. Vzhledem k nejasnostem panujícím okolo hlukové studie nebo odbytému biologickému průzkumu jsme v připomínkách požádali, aby byl záměr posuzován v celém procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Podrobnosti k záměru najdete na webu.
Nedej se
  26. 1. 2020 - Aktuální díl pořadu "Nedej se!" se věnuje situaci kolem developerského záměru u Ševětína, na místě dnes již zbouraného panského dvora Švamberk. Kromě této lokální causy se pořad obecněji věnuje také ubývání zemědělské půdy v ČR kvůli zástavbě. Pokud jste se nestihli podívat, můžete dokument shlédnout na webu ČT.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  22. 12. 2019 - I v letošním roce jsme sledovali lokality, kde máme umístěné cache s ochranářským podtextem. Na třech lokalitách se projevují příznivé výsledky narušovaní povrchu geocachery a udržují se tak vhodné podmínky pro pískomilné rostliny a živočichy. Letos sledování zahrnulo i novou "kešku" v Pískovně Hroznějovice. Více o geocachingu v ochraně přírody se dozvíte na webu "Objevte svou pískovnu" nebo si přečtěte zprávu o vegetačním průzkumu.
  18. 12. 2019 - Calla vydává publikaci "Ochrana motýlů v zahradě, ve městě a v krajině", která srozumitelnou formou seznamuje veřejnost s tématikou ohrožení a ochrany motýlů. Obsahuje i konkrétní návody, jak motýlům v našem okolí aktivně pomáhat. Novou publikaci mohou zájemci získat v kanceláři Cally nebo na akcích, které pořádáme, k dispozici je také verze v pdf. Další informace najdete i v aktuální tiskové zprávě nebo na webu "Příroda ve městě".
bagr
  12. 12. 2019 - V Pískovně Ledenice jsme letos doplnili "kaskádu" o třetí tůň. Vznikla na místě ruderalizované navážky a doplní dvě tůně z loňska, které zdárně slouží svému účelu. Letos se v nich rozmnožili čolci obecní a horští a spousta druhů vodního hmyzu. Zvětšená plocha písčin pak prospěje pískomilným organismům, např. samotářským včelám. Zájemci si mohou pročíst zprávy z biologických průzkumů zaměřených na vodní hmyz a obojživelníky a také suchozemský hmyz.
  8. 12. 2019 - Poslední přírodovědná vycházka s Callou, tentokrát s názvem "Za lišejníky a šnečími ulitami do Boršova", proběhla v neděli 8. prosince. Krajinou kolem Vltavy u Boršova provázeli lichenolog Jan Vondrák a malakolog Oleg Ditrich. Lišejníků a ulit bylo nakonec víc, než si většina z bezmála třicítky účastníků představovala.
sova
  7. 12. 2019 - Na šumavském Zhůří snad nové rekreační objekty nevyrostou. Plzeňský krajský úřad totiž k záměru vydal nesouhlasné stanovisko v rámci posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Calla rozhodnutí úřadu vítá, protože se od počátku stavěla proti záměru výstavby v této cenné lokalitě. Důvody nesouhlasu před časem shrnuly nevládní organizace v tiskové zprávě, podrobnosti k procesu EIA najdete na webu.
  6. 12. 2019 - Do finále dospěl náš projekt na zmapování zajímavých geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Nejzajímavější výsledky projektu nyní najdete na webu Objevte svou pískovnu, kde jsou podrobněji popsány zejména pískovny Lžín a Ledenice. Navrch se pak dozvíte, jak se stát v pískovně prospektorem. Další informace najdou zájemci v aktuální tiskové zprávě.
Skryj starší aktuality » Zobrazit starší aktuality »
  29. 11. 2019 - Výsledky z letošního entomologického monitoringu květnatých pásů potvrzují trend z minulých let. Květnaté pásy v českobudějovickém parku Stromovka a ve vědeckém kampusu PřF JU a Biologického centra AV ČR hostí více druhů hmyzu než kontrolní plochy na extenzivně či íntenzivně sečených trávnících. Lákají také do města některé ohrožené druhy. Zájemci o podrobnosti si mohou stáhnout zprávy o monitoringu motýlů a žahadlových blanokřídlých. Více také na webu Příroda ve městě.
  19. 11. 2019 - Listopadový Zelený úterek nesl název "Úbytek hmyzu: Co víme a jak s tím naložit?". O ochraně biodiverzity a hmyzu především povídal v klubu Horká vana Lukáš Čížek z Entomologického ústavu AV ČR. Účastníci mimo jiné vyslechli, že ne za všechno může klimatická změna, jak se mění struktura krajiny nebo zda existují i nadějné trendy a možnosti, jak hmyzu pomáhat.
  19. 11. 2019 - Calla, Biologické centrum AV ČR a PřF JU uspořádaly v úterý 19. listopadu od 9:30 odborný seminář "Přírodě blízká péče o městské trávníky". Seminář představil některé aktuální trendy v péči o trávníky, zejména ve vztahu k ochraně biodiverzity. Lektoři mluvili o městských loukách a sadech, mozaikové seči, květnatých pásech, podpoře opylovačů nebo tzv. modrozelené infrastruktuře.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  13. 11. 2019 - Náš projekt mapující zajímavé geologické fenomény v jihočeských pískovnách spěje do finále. Kompletní výsledky mapování pískoven si můžete přečíst ve zprávě Jakuba Váchy. Ty nejzajímavější lokality a tipy na geologické výlety přetavíme co nevidět také na web Objevte svou pískovnu. Více informací se dozvíte také z letošní tiskové zprávy.
  6. 11. 2019 - Krajský úřad posílá do celého procesu EIA záměr "Rekreační park Kovářov", na který proběhlo tzv. zjišťovací řízení. K oznámení EIA vznesly nevládní organizace celou řadu připomínek, které musí investor vyřešit v dokumentaci EIA. Nový rekreační satelit by měl podle představ investora vyrůst na zachovalých loukách u Lipna, kde se vyskytuje chřástal polní a další chráněné druhy.
  4. 11. 2019 - Proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) pro záměr "Obchodní centrum - Husova ulice" byl ukončen na žádost investora. Calla nepovažuje takový záměr v této lokalitě za vhodný. V tom smyslu jsme také poslali na krajský úřad svoje připomínky k oznámení EIA, v nichž jsme požadovali, aby byl záměr posouzen v celém procesu EIA.
  2. 11. 2019 - Calla uspořádala přírodovědnou vycházku "Kroužkování u remízku", kterou vedl ornitolog Petr Veselý (PřF JU). Akce byla zaměřená na odchyt, kroužkování a určování ptáků a proběhla v polích nedaleko Švábova Hrádku. Na vycházku dorazilo 73 účastníků, kteří si mohli prohlédnout asi dvacet odchycených ptáků několika druhů a poslechnout si zajímavosti z jejich života.
  15. 10. 2019 - Na říjnový Zelený úterek s názvem "Patří do naší přírody oheň?" přijel biolog Ondřej Sedláček (PřF UK & Ochrana fauny ČR). Mluvilo se o ohni jako přirozené součásti středoevropské přírody, pozitivech i negativech řízeného vypalování v rezervacích a také praktických zkušenostech s tímto typem managementu v ČR.
Leucoagaricus americanus
  12. 10. 2019 - Vycházka "Za houbami do Stromovky" proběhla v budějovickém parku Stromovka. Jak už název napovídá, s mykologem Jiřím Součkem jsme hledali a určovali podzimní druhy hub. Třicet účastníků jich během vycházky vidělo opravdu hodně.
  6. 10. 2019 - Vloni jsme v Pískovně Ledenice vytvořili dvě tůně a obnovili písčiny. Nyní máme k dispozici biologický průzkum Tomáše Ditricha zaměřený na obojživelníky, plazy a vodní hmyz. Díky němu víme, že v nových tůních se již v první sezóně rozmnožily dva druhy čolků. Letos na podzim se do pískovny vrátíme s těžkou technikou a budeme pokračovat v ochranářském managementu.
Leucoagaricus americanus
  3. 10. 2019 - Calla právě vydala skládačku "Břehule - mizející druh jihočeské krajiny", která shrnuje výsledky letošního monitoringu a porovnává je se situací před deseti a dvaceti lety. Skládačka Petra Heneberga, Olgy Dvořákové a Jiřího Řehounka je zájemcům zdarma k dispozici v kanceláři Cally. A budeme ji využívat též při jednání s úřady, těžebními firmami či vlastníky pozemků. Ke stažení zde.
Břehule
  26. 9. 2019 - Letošní sčítání břehulí ukázalo, že početnost tohoto ohroženého ptáka se v jižních Čechách setrvale a rychle snižuje. Hnízdní populace břehulí byla letos odhadnuta na 454 párů, zatímco v roce 2009 to bylo 2070 párů a v roce 1999 dokonce 4875 párů. Navíc jsou břehule zcela závislé na hnízdištích vytvořených lidskou činností. Pokud vás zajímají podrobnosti, přečtěte si analýzu Petra Heneberga nebo v aktuální tiskové zprávě.
  17. 9. 2019 - V pátek 20. září se koná celospolečenská stávka za ochranu klimatu. Podpořit jí můžete i v Českých Budějovicích na Náměstí Přemysla Otakara II. mezi 9 a 11 hodinou. Stránka o akci. Podrobnosti o stávkách v dalších městech hledejte na Fridays For Future. Zapojit se můžete také do akcí Týdne pro klima, od 20. - 27. září viz www.tydenproklima.cz.
  17. 9. 2019 - První poprázdninová beseda z cyklu Zelené úterky se jmenovala "Vrbenské rybníky - perla jihočeské přírody". Ornitolog Jiří Bureš z AOPK ČR povídal nejen o významu této unikátní lokality pro ochranu přírody, ale také o chystaném odbahnění rybníků Domin a Bažina. Cyklus našich besed, jak už napovídá změněný název, se od září z organizačních důvodů přesunul na úterní večery.
  14. 9. 2019 - Přírodovědná exkurze s názvem "Výprava do Pískovny Ledenice" proběhla v sobotu 14. 9. 2019. Její součástí bylo kroužkování ptáků a poznávání vodního i suchozemského hmyzu. Exkurzi vedli ornitolog Petr Veselý a entomologové Tomáš Ditrich a Jiří Řehounek. Asi nejvíce účastníky zaujal a potěšil odchycený ledňáček. Více informací o pískovně najdete v tiskové zprávě.
 

6. 9. 2019 - Calla a Cassiopeia uspořádaly první poprázdninovou přírodovědnou vycházku s názvem "Za nočními savci do přírodní zahrady". Proběhla v prostorách ekocentra Cassiopeia a lektorovali ji zooložka Lucie Pleštilová, Nikol Mrázková z ČNFV Třeboň a Jiří Řehounek z Cally. Jako speciální hosté se zúčastnili také vydrák Žolík, netopýrři Ocásek a Oliver, několik odchycených myšic a jeden norník. Součástí vycházky byla ukázka určování netopýrů bat detektorem.

hedvábnice
  2. 9. 2019 - Třetím rokem běží v Českých Budějovicích projekt tzv. květnatých pásů v parku Stromovka a vědeckém kampusu. Pásy sledují také entomologové z Biologického centra AV ČR a Cally. Zajímají je především motýli a samotářské včely, ale i jiné skupiny hmyzu. Výsledky průzkumu ukazují, že květnaté pásy jsou pro hmyz velice atraktivní, a to včetně ohrožených druhů. Více informací najdete v tiskové zprávě a na webu Příroda ve městě.
Celkový pohled na hnízdní stěnu břehulí a samotářských včel
  21. 8. 2019 - V letošním roce Calla realizuje projekt zaměřený na vyhledání a propagaci zajímavých a vzácných geologických fenoménů v jihočeských pískovnách. Spolupracujeme na něm se studentem a geologem Jakubem Váchou, který pískovny mapuje po geologické stránce a bude se podílet i na vytvoření nové stránky v rámci webu "Objevte svou pískovnu", kde nově přibude sekce zaměřená právě na geologické zajímavosti. Více informací najdete v aktuální tiskové zprávě.
  29. 7. 2019 - Pískovna Cep II se stala již před časem doslova terénní laboratoří přírodě blízké obnovy. I proto se ve spolupráci s dalšími kolegy dlouhodobě snažíme o poznání její biodiverzity, ale také se zajímáme o další směřování rekultivace dobývacího prostoru. O další etapě rekultivace jsme v červenci jednali se zainteresovanými subjekty přímo na místě. Kromě toho jsme letos provedli také monitoring a odstranění některých druhů invazních rostlin.
Páchník hnědý
  29. 7. 2019 - Sázet bez rozmyslu stromy na každou bezlesou plochu nemusí být vždycky to pravé. A stejně důležité, ne-li důležitější než sázení mladých stromků je také náležitá péče o stromy staré. O úskalích spojených se sázením a kácením si přečtěte na Ekolistu článek Jiřího Řehounka a Lukáše Čížka "Vysadit strom na každou volnou plochu není univerzální dobro".
Platforma proti úložišti
  18. 7. 2019 - V červenci proběhl monitoring přírodovědně zajímavých pískoven v jižních Čechách, ve kterých Calla realizuje svoje projekty na podporu biodiverzity. Výsledky monitoringu dlouhodobě využíváme při plánování ochranářského managementu "našich" pískoven. V letošním roce jsme se vedle tradičních lokalit zaměřili i na Pískovnu Ledenice, kde jsme v loňském roce vytvořili dvě nové tůňky a na podzim budeme v zásazích pokračovat. Více o zajímavých pískovnách najdete na webu "Objevte svou pískovnu".
včela
  21. 6. 2019 - V Českých Budějovicích vznikla nedávno neformální skupina občanů, která si vytkla za cíl měnit přístup města k péči o městskou zeleň. Na činnosti skupiny se podílí také Calla. Prvními vlaštovkami oné změny se staly některé městské trávníky, kde letos ubudou seče, případně na nich firmy pečující o zeleň vyzkouší tzv. mozaikovou seč. Více se dozvíte z tiskové zprávy. tiskové zprávě.
sova
  16. 6. 2019 - Šest nevládních organizací podalo připomínky v rámci procesu EIA ke komplexu staveb, který chce postavit podnikatel Roman Kreuziger na místě zaniklé osady Zhůří nedaleko Horské Kvildy, přímo v srdci Národního parku Šumava. Na opuštěných, přírodně cenných loukách by podle jeho plánu vyrostlo patnáct nových staveb. Podrobnější informace najdou zájemci v aktuální tiskové zprávě.
  2. 6. 2019 - Červnová přírodovědná vycházka s Callou se jmenovala "Výprava na Vyšenské kopce". S botaničkou Terezou Rejnkovou, ornitologem Petrem Veselým, entomology Zdeňkem Hančem a Jiřím Řehounkem se účastníci vydali do unikátní rezervace u Českého Krumlova v neděli 2. června. A dorazil i modrásek pumpavový.
  23. 5. 2019 - I letos pokračuje náš projekt "Geocaching ve službách ochrany přírody". Od loňska máme novou ochranářskou kešku v Pískovně Hroznějovice, tak se můžete U Hněvkovické přehrady stavit. A série Borovanské pískovny má novou finálku. Více o tom, jak můžete geocachingem chránit ohrožené druhy, se dozvíte na našem webu Objevte svou pískovnu v sekci Geocaching.
  23. 5. 2019 - V Českých Budějovicích se letos objevily plochy městských trávníků, na kterých se bude sekat jinak, než bylo dosud zvykem. Může jít např. o snížení počtu sečí nebo dokonce tzv. mozaikovou seč. Na některých místech najdou kolemjdoucí také vysvětlující tabulky, které zdůrazňují důležité funkce vzrostlejších trávníků - zlepšení mikroklimatu, zadržování vody a ochranu biodiverzity. Pokračuje také projekt květnatých pásů ve Stromovce a vědeckém kampusu. Více o trávnících a dalších tématech se dozvíte na našem webu "Příroda ve městě".
  8. 5. 2019 - Calla a ZOO Hluboká uspořádaly přírodovědnou vycházku "Kroužkování u ZOO", která proběhla ve středu 8. 5. 2019. Kromě kroužkování lektoři přichystali také netradiční vycházku po ZOO za volně žijícími druhy živočichů. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý, zooložka Markéta Jariabková a entomolog Jiří Řehounek.
  17. 4. 2019 - Ekolog a hydrobiolog David Pithart, předseda Koalice pro řeky, byl hostem další besedy z cyklu Zelené středy s názvem "Krajina, sucho a povodně". Povídali jsme si o koloběhu vody, extrémech počasí nebo možné nápravě současného stavu, zejména v zemědělské krajině a říčních nivách.
  16. 4. 2019 - Calla zahájila dva projekty, v nichž bude letos pracovat na ochraně biodiverzity v pískovnách a v městském prostředí. První z nich se věnuje ochraně vzácných stanovišť a ohrožených druhů v pískovnách nebo mapování břehulí v jižních Čechách. Druhý projekt je zaměřený na ochranu přírody ve městech a přírodě blízkou péči o městskou zeleň. Oba projekty získaly podporu v grantovém programu Ministerstva životního prostředí. Podrobnosti najdete v tiskové zprávě.
sova
  11. 4. 2019 - Krajský úřad vydal závěr zjišťovacího řízení v procesu EIA na lyžařský areál Houbový vrch u Horní Plané. V souladu se stanoviskem Cally poslal záměr do celého procesu EIA, protože by mohl mít významný vliv na životní prostředí. Dokumentace EIA se musí zaměřit na nejasné body záměru, především na zdroj vody pro umělé zasněžování, změny vodního režimu lokality nebo vliv na lesní porosty a zvláště chráněné druhy. Lyžařský areál je posuzován již podruhé, protože první oznámení EIA bylo zpracováno naprosto nedostatečně.
sýkorka
  11. 4. 2019 - Na základě seriálu "Malý opravník biologických omylů", který píše už mnoho let Jiří Řehounek pro Ďáblík, vzniká miniseriál pro televizní pořad Chcete mě? V televizní verzi "Opravník zoologických omylů" se bude Jiří Řehounek střídat s Petrem Veselým z PřF JU. Miniseriál poběží od posledního březnového vydání do prázdnin. A pokud jste zvědaví na originál, napište nám na calla@calla.cz a Ďáblík vám bude pravidelně chodit E-mailem.
  6. 4. 2019 - Letošní sezónu přírodovědných vycházek s Callou zahájila "Výprava do údolí Rudolfovského potoka" s geologem Petrem Rajlichem (Jihočeské muzeum) a botanikem Petrem Kouteckým (PřF JU). Mezi potoční meandry a staré lomy se s námi vydalo neuvěřitelných 125 zájemců o přírodu. Museli jsme je proto rozdělit do dvou skupin, které si lektoři střídali. Vycházka byla zaměřená především na geologické jevy a jarní rostliny.
  5. 4. 2019 - V anonymních letácích rozvěšovaných v okolí Vrbenských rybníků kdosi vyhrožuje, že jsou v této unikátní lokalitě položeny otrávené návnady proti "přemnožené škodné". Jakékoli kladení otrávených návnad je u nás přitom trestným činem už přes padesát let. Více informací k tomuto podivnému případu i k problematice nelegálního trávení zvířat v ČR najdete v tiskové zprávě Cally a České společnosti ornitologické.
Páchník hnědý
  28. 3. 2019 - Za loňské vykácení silniční aleje u Blatné dostalo Ředitelství silnic a dálnic pokutu 200 000 korun. Ve stromech žily chráněné druhy brouků - páchník hnědý a kovařík rezavý. ŘSD nepožádalo pro kácení o výjimku ze zákona, přestože na stejném místě se před deseti lety výjimka řešila (Calla se tehdy účastnila řízení). Výjimku nepožadoval ani Městský úřad Blatná, který kácení povolil.
  20. 3. 2019 - Na besedě z cyklu Zelené středy s názvem "Naše lesy a klimatická změna" povídal lesník Petr Obleser o tom, co přinese českým lesům klimatická změna, zda bude kůrovcová kalamita znamenat konec hlavních dřevin v ČR nebo jestli jsme vůbec schopní provést potřebné změny v lesním hospodaření. Beseda proběhla tradičně v českobudějovickém klubu Horká vana a provázela ji bohatá diskuse.
  10. 3. 2019 - Jedenáctý ročník přírodovědných vycházek s Callou už klepe na dveře. V tom loňském jsme si ke kulatému výročí nadělili devět vycházek, na které se přišlo podívat 476 zájemců o přírodu. Také letos budeme kroužkovat ptáky a mávat síťkami, pozorovat a určovat zajímavé druhy nebo poznávat známá místa z trochu jiného úhlu pohledu. Pozvánky na vycházky budeme průběžně zveřejňovat na webu.
  1. 3. 2019 - Calla ve spolupráci s Pardubickým krajem uspořádala ve čtvrtek 28. února odborný seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň". Seminář byl zaměřen na péči o městské trávníky, vytváření květnatých pásů, vodu ve městech, staré stromy, mrtvé dřevo a na ně vázanou biodiverzitu, městské ovocné sady aj. Zúčastnilo se jí asi 80 zájemců.
tuhyk
  16. 1. 2019 - Novou sezónu Zelených střed otevřela 16. ledna v 18 hodin beseda "Ptáci vojenských prostorů" s ornitologem Petrem Veselým z Přírodovědecké fakulty JU. V českobudějovickém klubu Horká vana byla řeč o unikátních ptačích společenstvech vojenských prostorů, jejich ohrožení a možnostech ochrany.
saranče blankytná
  28. 12. 2018 - I v roce 2018 Calla chránila vzácná stanoviště ohrožené druhy v jihočeských pískovnách. Proběhlo celkem pět zásahů na podporu biodiverzity v pískovnách, instalace nové "ochranářské cache" a údržba pěti stávajících cachí. Pokračoval také biologický průzkum vybraných přírodovědně zajímavých pískoven. Více se dozvíte v bilanční tiskové zprávě, zajímavé lokality pak můžete objevovat prostřednictvím webu "Objevte svou pískovnu".
  23. 12. 2018 - V pohádkově zimní atmosféře proběhl poslední letošní ochranářský management, tentokrát vyřezávání náletu na písčinách a kolem tůní v Pískovně u Žemličky nedaleko Hluboké u Borovan. Jeho cílem bylo udržet v dobrém stavu pískomilná a mokřadní společenstva v pískovně, kde se vykytují i ohrožené druhy obojživelníků, vážek nebo blanokřídlého hmyzu. Více o ochraně Pískovny u Žemličky se dozvíte ve zprávě.
Hygrocybe ceracea
  15. 12. 2018 - Poslední letošní přírodovědnou vycházku s názvem "Ke krmítku v Branišovském lese" vedl ornitolog Petr Veselý a pomáhali mu také jeho studenti z Přírodovědecké fakulty JU. Akce v mrazivém sobotním ránu byla zaměřená především na odchyt, kroužkování a určování ptáků v zimním období.
bagr
  6. 12. 2018 - Na konci listopadu jsme ve spolupráci s Tomášem Ditrichem (PF JU & BC AV ČR) vytvářeli nové tůně v Pískovně Ledenice. Už příští rok na jaře by je měli ocenit čolci a další vodní či mokřadní živočichové. Na příští sezónu plánujeme také další průzkum lokality, podle kterého budeme plánovat další zásahy. Více si můžete přečíst v tiskové zprávě.
pískovna
  4. 12. 2018 - V Pískovně Lžín jsme první prosincový víkend vyřezali nálet před písčitou stěnou, kde se to v létě hemží samotářskými včelami, kutilkami, zlatěnkami a mravkolvy. A neplánovaně jsme vylovili z houští a odvezli do sběrného dvora také "zapomenuté" autodíly. I v zimě se dá právě v této pískovně ulovit ochranářská "keška" - více na webu "Objevte svou pískovnu". Informace o ochraně Pískovny Lžín získáte ve zprávě.
Hygrocybe ceracea
  24. 11. 2018 - Calla a Krasec uspořádaly přírodovědnou vycházku "Za mechy do okolí Třebína". Vycházku vedli bryoložka Jitka Štěrbová a entomolog Jiří Řehounek. Lesy mezi Mokrým a Třebínem poskytly účastníkům dobrou možnost, jak se zorientovat v málo známé skupině rostlin.
Hygrocybe ceracea
  21. 11. 2018 - Poslední letošní Zelená středa nesla název "Tma jako ohrožený druh" a proběhla 21. listopadu. O světelném smogu, hvězdné obloze a správném svícení vyprávěl v Horké vaně Pavel Suchan z České astronomické společnosti a Astronomického ústavu AV ČR. Po besedě následovala ještě procházka městem a hodnocení místního osvětlení.
  17. 11. 2018 - Calla společně s Magistrátem hlavního města Prahy uspořádala seminář "Přírodě blízká péče o městskou zeleň", který proběhl ve čtvrtek 18. října v pražské Nové radnici. Seminář byl zaměřen na přírodě blízkou péči o městskou zeleň a ochranu biodiverzity ve městech, konkrétně na péči o městské trávníky, tvorbu květnatých pásů, staré stromy a mrtvé dřevo, vodu ve městech, městské ovocné sady aj. Prezentace lektorů z tohoto semináře jsou nyní ke stažení na webu Příroda ve městě.
  24. 10. 2018 - Chráněné vlhy pestré zahnízdily v jižních Čechách i v letošním roce. Pět párů se vrátilo do pískovny na Českobudějovicku, kde hnízdily i vloni, a úspěšně vyvedlo mláďata. Ornitologové a ochránci přírody vyzývají veřejnost, aby vlhy nerušila při hnízdění a nezasahovala do jejich hnízdišť. Další informace se dozvíte z tiskové zprávy.
Hygrocybe ceracea
  22. 10. 2018 - V sobotu 20. října jsme pozvali zájemce o přírodu na přírodovědnou vycházku "Za houbami do zámeckého parku Hluboká". Světem podzimních hub nás provedl mykolog Jiří Souček z Mykologického klubu Jihočeského muzea a přes nebývalé podzimní sucho nám ukázal velké množství různorodých, mnohdy i vzácných a ohrožených druhů hub. Největšímu zájmu se zřejmě těšily různobarevné voskovky.
Sysel
  18. 10. 2018 - Calla uspořádala besedu "Sysly si nesyslíme, ale vypouštíme je" s Markétou Jariabkovou ze ZOO Hluboká nad Vltavou, která proběhla 17. října v rámci cyklu Zelené středy. Účastníci se dozvěděli, jak probíhá český záchranný program syslů a jejich chov v zajetí, kde se nimi můžete potkat v přírodě a kde se vypouštějí. A také mnoho zajímavostí ze života těchto ohrožených hlodavců. Další informace najdete v tiskové zprávě.
Sýkořice vousatá
  8. 10. 2018 - V neděli 7. října uspořádala Calla přírodovědnou vycházku "Za rákosním ptactvem k Velkému vávrovskému rybníku". Součástí akce byly především ukázky odchytu a kroužkování ptáků. Vycházku vedli ornitolog Petr Veselý a entomolog Jiří Řehounek. Kromě běžných druhů se podařilo odchytit a okroužkovat i moudivláčka lužního nebo dva druhy rákosníků, pro které už jde o dosti pozdní výskyt.
  25. 9. 2018 - Cyklus Zelené středy pokračoval po prázdninách besedou "Příroda do města!" s Jiřím Řehounkem z Cally. Mluvilo se o ochraně rostlin a živočichů ve městě i na zahradě nebo přírodě blízké péči o městskou zeleň nebo o tom, co by pro budějovickou přírodu mohla udělat radnice. Besedu provázela bohatá diskuse účastníků.
  24. 9. 2018 - V cyklu přírodovědných vycházek proběhla v sobotu 15. září "Výprava do kampusu", tedy do areálu Přírodovědecké fakulty JU a Biologického centra AV ČR. Účastníci mohli objevovat zdejší tůňky, květnaté trávníky, písečnou dunu i spoustu zajímavých živočichů a rostlin. Průvodci jim byli botanici Milan Štech a Klára Řehounková i zoologové Miloslav Jirků a Jiří Řehounek.
  23. 9. 2018 - Calla s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice uspořádala přírodovědnou vycházku "Výprava na hvězdárnu", která proběhla v pátek 7. září večer v areálu hvězdárny. Vycházka byla zaměřená především na pozorování noční oblohy, astronomickou techniku či pozorování nočních živočichů. Účastníky provázeli astronomové Radek Stránský a Jana Nevrklová, zooložka Lucie Pleštilová, Zuzana Štětková z ČNFV Třeboň, entomologové Otomar Adam a Zdeněk Hanč a další lektoři, potkali se také s živými sovami, netopýry a ježkem ze záchranné stanice.
Sýkořice vousatá
  20. 9. 2018 - I v letošním roce pokračuje náš dlouhodobý projekt "Geocaching ve službách ochrany přírody". K dosavadním "keškám" v přírodovědně zajímavých pískovnách přibyla nová v Pískovně Hroznějovice nedaleko Hněvkovické přehrady. Cílem projektu je zajistit pravidelné narušování vzácných stanovišť písčin a suchých trávníků a zachovat tak dobré podmínky pro pískomilné druhy rostlin a živočichů. Více informací se dozvíte z tiskové zprávy nebo na webu Objevte svou pískovnu.
  30. 8. 2018 - V údolí Rudolfovského potoka byl díky několika fotografiím a videozáznamům potvrzen výskyt mloka skvrnitého, který je jinak v jižních Čechách velice vzácný. Ochránci údolí tak získali další argument pro zachování údolí v současném stavu. Kritizují zejména záměr nové výstavby a s tím souvisejícího zvýšení automobilové dopravy. Více se dočtete ve společné tiskové zprávě Cally a rudolfovského spolku Náš domov.
  27. 8. 2018 - V Jivně se opět rozhoduje o budoucnosti údolí Rudolfovského potoka. Probíhá proces schvalování změny územního plánu, která se týká některých jeho dříve zrušených částí. Ochránci přírody a místní občané se zasadí především o zachování údolí v současném stavu bez nové zástavby, což jejich zástupci deklarovali již dříve ve svých připomínkách. Další informace najdete ve společné tiskové zprávě Cally a rudolfovského spolku Náš domov.
  27. 8. 2018 - Calla s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice uspořádala přírodovědnou vycházku "Výprava na hvězdárnu", která proběhla v pátek 7. září večer v areálu hvězdárny. Vycházka byla zaměřená především na pozorování noční oblohy, astronomickou techniku či pozorování nočních živočichů. Účastníky provázeli astronomové Radek Stránský a Jana Nevrklová, zooložka Lucie Pleštilová, Zuzana Štětková z ČNFV Třeboň, entomologové Otomar Adam a Zdeněk Hanč a další lektoři, potkali se také s živými sovami, netopýry a ježkem ze záchranné stanice.
  23. 8. 2018 - Již druhým rokem oživují českobudějovický park Stromovka a univerzitní kampus tzv. květnaté pásy, které byly založeny z iniciativy pracovní skupiny Ekologie obnovy při katedře botaniky PřF JU. Květnaté pásy jsou plochy oseté směsí dvouděložných rostlin, jejichž smyslem je podpořit jak biodiverzitu, tak i estetiku veřejných prostranství. Na jejich monitoringu a propagaci se podílejí také entomologové z Cally a Entomologického ústavu AV ČR. O tom, jak to letos na pásech kvetlo a bzučelo, se dočtete v aktuální tiskové zprávě. Více také na webu Příroda ve městě.
Mapka lokalit
  5. 8. 2018 - U přírodní památky Pískovna na cvičišti na okraji Jindřichova Hradce jsme ve spolupráci se spolkem Hamerský potok instalovali novou informační tabuli, která seznamuje návštěvníky s její přírodní hodnotou. Také zde mohou zájemci získat ve schránce skládačku "Objevte svou pískovnu". Podrobnosti se dočtete v tiskové zprávě. A pokud vás zajímá, kde byste v jižních Čechách našli u zajímavých pískoven další informační tabule, podívejte se na náš web.
skládačka
  29. 7. 2018 - Calla vydala novou skládačku "Objevte svou pískovnu", která populární formou představuje pískovny jako zajímavá místa důležitá pro ochranu ohrožených druhů. Publikaci si můžete stáhnout v elektronické podobě, tištěná verze bude k dispozici v kanceláři Cally a v blízké době i v některých přírodovědně zajímavých pískovnách jižních Čech. Brzy vás budeme informovat, kde a jak ji mohou zájemci získat. Skládačka navazuje na stejnojmennou webovou stránku.
Netopýr
  2. 7. 2018 - Přírodovědné vycházky s Callou si dávají prázdninovou přestávku. Od září se však můžete těšit na jejich pokračování, a to včetně jedné větší akce, kterou uspořádáme v pátek 7. září společně s Hvězdárnou a planetáriem České Budějovice přímo na hvězdárně a v jejím okolí. A protože letos slavíme deset let od první přírodovědné vycházky s Callou, můžete se na podzim těšit na více vycházek, než bývá obvyklé. Pozvánky se budou průběžně objevovat na webu "Přírodovědné vycházky".


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti a Nadací VIA a Ministerstvem životního prostředí.

logo VIA logo Nros logo nadace partnerství logo MŽP
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, 384 971 934, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz