Sdružení Calla
  Dnes je 24. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Odvolaci organ stanovuje podminky

Tiskova zprava
ze dne 4. cervence 2000


Odvolaci organ stanovuje podminky k umisteni a provozovani golfoveho hriste v Hluboke nad Vltavou na zaklade nedostatecnych podkladu

Jiz v dubnu mel rozhodnout uzemni odbor Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich o odvolani ekologickych obcanskych sdruzeni CALLA a Jihoceske matky proti rozhodnuti referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu Ceske Budejovice o umisteni golfoveho hriste s 18-ti jamkami na sedmdesati hektarech Podskalske a Poricske louky v Hluboke nad Vltavou. Ocekavane rozhodnuti vydalo Ministerstvo zivotniho prostredi teprve v techto dnech /26. 6. 2000/ a presto, ze napadene rozhodnuti oficialne meni, ponechava v platnosti souhlas s vystavbou golfoveho hriste a na misto osmnacti podminek ulozenych investorovi okresnim uradem, jich uklada dvanact.

S timto vyrokem odvolaciho organu nesouhlasi ekologicka sdruzeni ani zpracovatel znaleckeho posudku hodnoticiho navrhovanou stavbu z hlediska ochrany krajinneho razu. Tento posudek, ktery objednalo sdruzeni CALLA u Ustavu urbanismu fakulty architektury Ceskeho vysokeho uceni technickeho v Praze potvrdil vyhrady, ktere vuci zameru maji nejen obcanska sdruzeni, ale i odborne organizace Pamatkovy ustav a Agentura ochrany prirody a krajiny v Ceskych Budejovicich.

Vrcholny organ ochrany prirody vsak neprihledl ke znaleckemu posudku ani ke stanoviskum statnich odbornych poradnich organizaci, a misto aby napadene rozhodnuti zrusil a hajil zajmy chranene zakonem, pomaha investorovi tvorit novy projekt, cimz prekracuje svou pravomoc

Obcanska sdruzeni CALLA, Jihoceske matky a autor znaleckeho posudku Doc. Ing. arch. Ivan Vorel, CSc z fakulty urbanismu CVUT jsou presvedceni, ze ke stanoveni podminek nemelo Ministerstvo zivotniho prostredi dostatecne podklady, nebot dokumentace predlozena spolecnosti MANE Engineering, zastupujici spolecnost Hluboka Invest a.s., neposkytuje dostatecne informace o zameru vystavby golfu. Tuto skutecnost nevyvraci MZP ve svem rozhodnuti, kdyz uvadi cit. "umisteni golfoveho hriste do zvolene lokality je mozne, avsak rozhodne ne v takove podobe, jak bylo navrzeno investorem. Predlozeny navrh ma totiz radu nedostatku, ktere nebyly dusledne odstraneny ani upravou v navrhu v ramci zpracovani biologickeho hodnoceni ... Zadani stavby je v nekterych castech vnitrne rozporne !"

Presto, ze rozhodnuti Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich otevrelo investorovi cestu k vydani uzemniho rozhodnuti, podaji ekologicka sdruzeni podnet k jeho prezkoumani k rozkladove komisi ministra zivotniho prostredi.

Rozhodnuti MZP a stanovisko doc. Vorla jsou k dispozici ve Sdruzeni CALLA a lze je poskytnout faxem.

Vladimir Molek

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz