Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdruľení CALLA

Tisková zpráva Sdružení CALLA a Jihočeských matek

z 6. listopadu 2001

Krajský úřad zrušil povolení na změny v BAPP
 

Jihočeské matky a Sdružení Calla obdržely tento týden rozhodnutí Krajského úřadu (odboru regionálního rozvoje, územního a stavebního řízení a investic), kterým bylo zrušeno rozhodnutí Okresního úřadu o dodatečném povolení změny rozestavěné stavby - úpravy technologických provozních souborů v objektu BAPP (Budova aktivních pomocných provozů) na Temelíně.
Okresní úřad povolil změnu stavby v objektu BAPP v červnu 2001. Proti tomuto rozhodnutí se Jihočeské matky a Calla odvolaly, protože rozhodnutí bylo vadné jak po stránce věcné, tak procesní.
Krajský úřad jim nyní dal za pravdu, když konstatoval: " ...orgán 1. Stupně (tj. Okresní úřad - referát regionálního rozvoje) se ve svém řízení dopustil řady procesních vad... nelze souhlasit ani s postupem Okresního úřadu, kdy tento stavebníka vyzval, aby v určité době sám rozhodl o tom, zda požádá o dodatečné povolení změny stavby....Zda bude stavba dodatečně povolena či nařízena odstranit je vždy na správním orgánu...... v tomto řízení měl stavebník v prvé řadě prokázat, že předmětná stavba je v souladu s veřejnými zájmy......ve věci akceptování a zamítnutí námitek účastníků řízení ...nelze totiž seznat, jakými úvahami byl stavební úřad veden při rozhodování o jednotlivých námitkách...zdůvodnění je značně nepřehledné, v mnoha případech nedostatečné..."

"Není to poprvé, kdy Okresní úřad - referát regionálního rozvoje vydal nekvalitní rozhodnutí (podobně bylo Krajským úřadem např. zrušeno rozhodnutí OkÚ o nahlížení do dokumentace změn na JETE z dubna 2001). Jihočeské matky a Calla již vícekrát poukazovaly na spornou práci orgánu státní správy, který rozhoduje o povolení staveb na Temelíně a který často nadřazuje zájmy stavebníka nad zájmy ostatních účastníků řízení.
Na pováženou jsou především odborná pochybení tohoto úřadu. Jen díky aktivitě občanských sdružení budou nyní tato pochybení odstraněna." říká Dana Kuchtová, mluvčí Jihočeských matek.

"Okresní úřad bude muset znovu zahájit řízení o odstranění stavby a vydat nové rozhodnutí na změny v BAPP. To znamená, že v tuto chvíli již používané objekty v budově BAPP nemají platné stavební povolení" konstatuje E. Sequens ze Sdružení Calla.


Dana Kuchtová, Edvard Sequens

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz