Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 8. února 2001


Jihočeské matky, Hnutí DUHA, Sdružení CALLA a Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

 

Česká vláda torpéduje dohodu z Melku !

Předsedové vlád České republiky a Rakouska se na schůzce 12. prosince 2000 dohodli na provedení komplexního posouzení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí a to za účasti mezinárodní veřejnosti a podle požadavků legislativy Evropské unie. Tuto dohodu jsme uvítali jako první krok k tomu, aby byly splněny dosud nevyslyšené požadavky veřejnosti na úplné a občanům otevřené posouzení JE Temelín.

Nyní, téměř dva měsíce po podpisu dohody, se vzhledem k přístupu české vlády blíží její naprostý krach. Vládou jednostranně přijatá arogantní pravidla posouzení vlivů na životní prostředí a dosavadní neochota jakkoliv z nich slevit budou příčinou nenaplnění dohody z Melku.

Požadujeme aby:

  • garantem procesu z české strany bude Ministerstvo životního prostředí (do jehož kompetence daná problematika spadá) a bude veden dle zákona č. 244/92 Sb., o posuzovaní vlivů na životní prostředí

  • součástí posouzení bude i fáze tzv. scopingu, při kterém se za účasti veřejnosti stanoví potřebný rozsah a parametry dokumentace. To zajistí efektivnější hodnocení, které se zaměří na skutečně klíčové aspekty provozu temelínské elektrárny, a zároveň tak ušetří náklady na celé posouzení,

  • účast veřejnosti bude zajištěna tak, aby občané měli možnost aktivně se účastnit všech fází procesu v dostatečných časových lhůtách, přístup k veškerým informacím a jejich připomínky byly dostatečně řádně zohledněny

  • proces bude posuzovat a porovnávat různá variantní řešení (tj. bez JETE, s odkladem provozování či s dostavbou dalších dvou bloků podle původního projektu) a zahrne všechny přímé i nepřímé dopady provozu JE Temelín (tedy celý palivový cyklus od těžby uranu po konečné zneškodnění radioaktivních odpadů a vyřazení elektrárny z provozu).

V opačném případě bude posuzování Temelína fraškou, které se naše organizace účastnit nehodlají.

Jan Beránek, Hnutí DUHA - Přátelé Země ČR,  tel.: 0604 / 207 305, 05 / 452 144 31
Edvard Sequens, Sdružení CALLA,  tel.: 0602 / 282 399, 038 / 731 01 66
Dana Kuchtová, Jihočeské matky,  tel.: 0602 / 152 023, 038 / 270 91
Petra Markovcová, OIŽP, tel.: 038 / 635 04 40
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz