Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Ekologického právního servisu a Sdružení CALLA

ze dne 9. září 2002


Ombudsman: Golfové hřiště v Hluboké nad Vltavou se staví v rozporu se zákonem

Výstavba kontroverzního golfového hřiště pod zámkem Hluboká probíhá podle veřejného ochránce práv v příkrém rozporu se zákonem. To je výsledek první fáze šetření, které bylo zahájeno na základě podnětu Ekologického právního servisu (EPS)/1.

Ombudsman ve své závěrečné zprávě konstatuje, že kamuflováním výstavby golfového hřiště za tzv. "terénní úpravy ke zkvalitnění lučního porostu" došlo ze strany investora (za přispění stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou) k účelovému obcházení zákona. Investor se pokusil vyhnout řízení o udělení souhlasu orgány ochrany přírody, které jsou nezbytným podkladem pro povolení hřiště. V území se totiž nachází více než šedesát památných stromů a řada chráněných druhů živočichů. Hrubé porušení zákona shledal ombudsman rovněž v tom, že stavební úřad v Hluboké a Okresní úřad v Českých Budějovicích znemožnily ekologickým iniciativám účast v příslušných správních řízeních, týkajících se stavby hřiště.

Ombudsman přisvědčil v podstatě všem námitkám, které již takřka tři roky proti výstavbě golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce vznášejí ekologické iniciativy. "Poukázat je možno i na závažné nedostatky v dokumentaci celého záměru ze strany investora..., které nesvědčí o právě poctivém přístupu stavebníka k projednání záměru," říká například veřejný ochránce práv k výhradám ekologických iniciativ a některých státních orgánů k neustálým změnám projektu hřiště, jehož jednotlivé části jsou ve vzájemném rozporu a neposkytují jistotu, že stavbou nedojde k poškození či likvidaci památných stromů, chráněných živočichů a jedinečného rázu hlubockého podzámčí.

Předmětem ostré kritiky veřejného ochránce práv je rovněž činnost Krajského úřadu Jihočeského kraje (který nezajistil nápravu nakupených nezákonností, ačkoliv k tomu byl ze strany ekologických organizací vyzván) a zejména referátu životního prostředí Okresního úřadu v Českých Budějovicích, za jehož souhlasu došlo k nepovolené stavbě hřiště a zásahu do ochranných pásem památných stromů. "Je paradoxní, že JUDr. Šíma, tehdejší vedoucí referátu životního prostředí, tedy osoba přímo zodpovědná za uvedené nezákonnosti, byl povýšen a sedí dnes v křesle přednosty Okresního úřadu. To není dobrá zpráva o úrovni české státní správy," říká k tomu Mgr. Pavel Doucha z Ekologického právního servisu.

Záměr výstavby hřiště v Hluboké přitom podporují regionální politické špičky včetně vedení Jihočeského kraje. Hejtman Zahradník uvádí golfové hřiště jako příklad konfliktů s ministerstvem životního prostředí, kdy ministerstvo brzdí rozvoj kraje.

Příslušné orgány, tedy Městský úřad v Hluboké nad Vltavou, Okresní úřad v Českých Budějovicích a Krajský úřad Jihočeského kraje, ombudsman vyzval, aby mu do třiceti dnů sdělily, jaká opatření k nápravě tohoto stavu hodlají učinit.

Kontakt:
Mgr. Pavel Doucha
Ekologický právní servis
tel: 0361/256662
fax: 0361/254866
e-mail: eps.tabor@ecn.cz1/ Ekologický právní servis v této kauze zastupuje občanská sdružení Děti Země a Calla - Sdružení pro záchranu prostředí. Více informací o okolnostech případu najdete na www.i-eps.cz. golf
 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz