Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Protipovodnova opatreni na rece Malsi

Tiskova zprava
obcanskych sdruzeni a peticniho vyboru
ze dne 11. května

k dosavadnimu projednavani protipovodnovych opatreni na rece Malsi

V srpnu 1999, na zaklade predchozi zadosti Mesta Ceske Budejovice, zahajil Stavebni urad uzemni rizeni o umisteni stavby - Terenni upravy toku reky Malse v casti most Kosmonautu- Maly jez. K ucasti na rizeni se dle §70, zak.c.114/92 Sb., prihlasila obcanska sdruzeni: Jihoceske sdruzeni ochrancu prirody JISOP, Calla a Jihoceske matky.

Na prelomu unora a brezna sestavil peticni vybor "Malse" petici proti vystavby protipovodnove ochrany Havlickovy kolonie - Mlade, kterou k dnesnimu dni podepsalo temer tri tisice obcanu.

Dne 19. dubna 2000 schvalila vlada svym usnesenim c. 382 Strategii ochrany pred povodnemi v CR. Strategie podporuje vhodne kombinace opatreni v krajine s technickymi opatrenimi, podporuje systemova opatreni v ucelenych povodich. Pozaduje posuzovat ucinnost a efektivitu opatreni, stejne jako zhodnoceni vlivu na zivotni prostredi. Vlada uklada mimo jine prednostum okresnich uradu tuto strategii "respektovat a prosazovat v ridicich, metodickych a organizacnich pokynech".

Ve snaze predejit moznym ekologickym a ekonomickym ztratam vydavaji obcanska sdruzeni a peticni vybor "Malse" toto Spolecne prohlaseni:

Jsme presvedceni, ze navrhovana opatreni v Havlickove kolonii nejsou v souladu s pozadavky Strategie ochrany pred povodnemi, schvalene usnesenim vlady c. 382 dne 19. dubna. Na tuto skutecnost upozornil peticni vybor radu mesta a okresni urad dopisy, odeslanymi 10. kvetna 2000. Peticni vybor pozaduje od techto organu statni spravy a samospravy, aby protipovodnova opatreni byla korigovana, dale navrhovana, hodnocena a provadena v souladu se Strategii ochrany pred povodnemi v CR.

S timto postupem se ztotoznuji rovnez obcanska sdruzeni, vystupujici pri vystavbe protipovodnovych opatreni Havlickova kolonie jako ucastnici rizeni a vyse uvedene pozadavky budou v rizenich podporovat a prosazovat.

Ing.arch Hana Urbancova, ROSA o.p.s, tel: 038 -731 8389
MUDr.Vera Horska, JISOP, tel: 038 - 720 21 96
Jaroslava Brozova, Jihoceske matky, tel: 038 - 270 91
Vladimir Molek, CALLA , tel: 038 - 731 01 96
Ing. Pavel Kolar, Peticni vybor "Malse", tel: 038 - 63 52 670

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz