Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Ministr Kuzvart zrusil souhlas...

Tiskova zprava
Sdruzeni Calla a Jihoceskych matek
ze dne 12. rijna 2000


Ministr Kuzvart zrusil souhlas okresu s golfovym hristem na Hluboke

Ministr zivotniho prostredi Milos Kuzvart na zaklade navrhu sve odborne rozkladove komise zrusil dne 6. rijna 2000 rozhodnuti Referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich, jimz byl udelen souhlas s umistenim osmnactijamkoveho golfoveho arealu na Podskalske a Poricske louce v Hluboke nad Vltavou. Zrusil tim zaroven rozhodnuti uzemniho odboru Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich, jimz byl souhlas s umistenim arealu potvrzen.

Duvodem zruseni predchozich rozhodnuti nizsich spravnich organu statni ochrany prirody je skutecnost, ze byla vydana v rozporu se zakonem a nevychazela s dostatecne zjisteneho skutkoveho stavu, nebot nektere jejich casti, zvlaste stanovene podminky realizace hriste, jsou v mnoha ohledech nejasne a neurcite.

Ministr dale konstatoval, ze vady napadeneho rozhodnuti je nutno odstranit vracenim celeho zameru k novemu projednani, ke kteremu musi investor golfoveho hriste predlozit nalezite doplnene podkladove materialy.

V rozporu se zakonem bylo vydano take uzemni rozhodnuti stavebnim uradem v Hluboke nad Vltavou, ktery nezohlednil, ze dosud neni zabezpeceno vylouceni vsech negativnich vlivu stavby na zivotni prostredi, ac na tuto skutecnost v uzemnim rizeni obcanska sdruzeni Calla a Jihoceske matky poukazovaly.

Opet se tedy potvrdilo, ze zkratkovita reseni a chybna rozhodnuti statni spravy zbytecne prodluzuji a prodrazuji spravni rizeni. Tim jsou poskozovany zajmy vsech danovych poplatniku, z jejichz dani je statni sprava vydrzovana.

Jaroslava Brozova
Vladimir Molek
Kontakty: Calla- tel.: 038-7311381
Jihoceske matky tel.: 038-27091, mobil 0606-482408

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz