Sdružení Calla
  Dnes je 24. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva  Sdruľení CALLA

ze 14. listopadu 2002


Sdružení CALLA vyhlásila soutěž pro středoškoláky "Slunce před tabulí"

   Sdružení CALLA vyhlásila soutěž pro středoškoláky s názvem "Slunce před tabulí", která je zaměřena na osvětu a prosazování využití sluneční energie a je určena studentům ve věku 14 - 18 let.

   Cílem soutěže je prohloubení znalostí studentů o možnostech využití energie z obnovitelných zdrojů se zaměřením na solární termiku. Studenti by měli ve spolupráci s učitelem zpracovávat úkoly s cílem rozšířit povědomí o sluneční energii. Soutěž je zaměřena vedle prohlubování odborných znalostí na rozvoj kreativního myšlení u studentů a jejich schopnost prezentace daného problému veřejnosti. Úkolem studentů bude zpracovávat informace o možnostech využití sluneční energie a vymýšlet varianty na jeho využití na konkrétní škole. Takto zpracované informace budou na závěr prezentovat veřejnosti ve svém okolí. Studenti dostanou podrobné návody a náměty, jak postupovat. Nejlepší projekty budou ohodnoceny finančním darem pro studenty a věcnými cenami pro učitele. Podmínky soutěže a přihlašovací formulář je možné získat na adrese Sdružení CALLA nebo na internetové stránce http://calla.ecn.cz.

V současné době se stále více hovoří o problému klimatických změn, které jsou výsledkem přílišného vyčerpávání fosilních paliv, při jejichž spalování vznikají skleníkové plyny. Vhodnou alternativou k těmto surovinám jsou právě obnovitelné zdroje energie. Energie Slunce patří k možnostem, které jsou v našich podmínkách nejlépe využitelné. "Soutěž by měla studenty přimět, aby se zamysleli nad využíváním alternativních zdrojů energie přímo v jejich prostředí a ukázat tuto cestu i veřejnosti, která je v jejich bezprostředním okolí." uvedl Edvard Sequens ze Sdružení CALLA.

Soutěž byla vyhlášena v rámci česko-rakouského projektu Solární síť, jehož součástí je kromě Sdružení CALLA i ČSOP Veronica, rakouské organizace Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE a Arsenal Research. Soutěž je finančně podpořena Úřadem vlády Dolního Rakouska, Rakouským spolkovým ministerstvem životního prostředí, zemědělství, lesnictví a vodního hospodářství a z projektu EU-INTERREG.

Milada Podpěrová

Další informace poskytne:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel: 387 310 166, 602 282 399
Milada Podpěrová, Sdružení CALLA, tel: 222 781 471

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz