Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Zvetseni zony vnejsiho planovani

Otevreny dopis prednostce Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich
ze dne 17.1.2000


Zvetseni zony vnejsiho havarijniho planovani

Sdruzeni Jihoceske matky, Calla, DUHA a OIZP zadaji, aby prednostka Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich Renata Frelichova zajistila vyhlaseni zony vnejsiho havarijniho planovani kolem jaderne elektrarny Temelin na uzemi danem plochou kruhu o polomeru 20 km .

Tuto zadost sdruzeni podavaji na zaklade informace ze Statniho uradu pro jadernou bezpecnost, kdy pan namestek ing. Karel Bohm sdelil, ze ukolem prednostky Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich je chranit zdravi obcanu podle zakona c. 425/90 Sb. a podle toho take jednat. Tato muze zvetsit zonu vnejsiho havarijniho planovani. Nemuze ji vsak snizit pod hranici 13 km, ktera je urcena rozhodnutim Statniho uradu pro jadernou bezpecnost jako minimalni.

V rozhodnuti Statniho uradu pro jadernou bezpecnost je stanoveno opatreni k priprave a provedeni evakuace obyvatelstva v rozsahu uzemi danem plochou kruhu o polomeru 5 km. Povazujeme tento uzemni rozsah za nedostacujici a zadame, aby evakuace byla provadena na plose kruhu o polomeru 10 km. a soucasne zadaji o zvetseni zony vnejsiho havarijniho planovani na uzemi danem plochou kruhu o polomeru 20 km se stredem danym kontejnmentem 1. bloku Jaderne elektrarny Temelin. (Oduvodneni viz priloha).

Sve vyse uvedene pozadavky sdruzeni oduvodnuji v nasledujicich bodech : 1) Pro zabraneni uniku radioaktivnich latek z jaderne elektrarny Temelin zbyva v pripade nadprojektove havarie pouze jedina bariera a tou je jednoplastovy kontejnment, trebaze dvouplastove provedeni kontejnmentu je standardni u jadernych elektraren budovanych jiz na pocatku 70. let.

2) Tepelny vykon jaderneho reaktoru, ktery je rozhodujici pro radioaktivni inventar v jadernem zarizeni, je v jaderne elektrarne Temelin vyssi, nez tepelny vykon jaderneho reaktoru v Dukovanech, kde je stanovena zona vnejsiho havarijniho planovani pro plochu o polomeru 20 km.

3) Jaderna elektrarna Temelin je vystavena v inverznim uzemi, to znamena, ze v pripade uniku radioaktivnich latek, budou tyto nejpravdepodobneji unaseny v nizkych vrstvach ovzdusi a budou tak kontaminovat rozsahle uzemi v okoli JETE.

4) Vypocet, z nehoz vyplynuly vysledky urcujici, ze limitujici parametry budou splneny od hranice o polomeru 13 km byly provedeny na zaklade spornych podkladu. (Oduvodneni v priloze).

Protoze dosud nejsou vydany provadeci predpisy tykajici se vypracovani vnejsich havarijnich planu, je nas pozadavek na zvetseni zony havarijniho planovani podany vcas.

Priloha :

Podkladem pro vydani rozhodnuti Statniho uradu pro jadernou bezpecnost byly analyzy radiacnich nasledku nadprojektove havarie s obtokem kontejnmentu (palivo fy. Westinghouse - duben 1996). Tyto analyzy byly provedeny s urcitymi zvolenymi okrajovymi podminkami a modely. Jak ukazuji i prakticke zkusenosti s havariemi jinych jadernych zarizeni, nemuseji tyto modely vzdy souhlasit se skutecnosti. Podle principu predbezne opatrnosti, ktery je zakotven i v zakonu c.17/92 Sb., je nutno brat v uvahu nejnepriznivejsi podminky pro modelovani analyzovanych situaci, zejmena v pripadech, kdy neexistuje jistota o platnosti daneho parametru. V dobe rozhodovani o velikosti zony vnejsiho havarijniho planovani zdaleka nepanovala jistota o vsech dulezitych parametrech. (Viz priklad).

V pripade nadprojektovych havarii existuje cela rada nejistot, ktere nedovoluji prohlasit s konecnou platnosti, ze urcity prubeh havarie a jejich nasledku je nadevsi pochybnost mene pravdepodobny nez jiny. Z techto duvodu zadame, aby zona havarijniho planovani byla vyhlasena v puvodne stanovene velikosti, to jest na uzemi danem plochou kruhu o polomeru 20 km se stredem danym kontejnmentem 1. bloku Jaderne elektrarny Temelin.

Priklad :

Rozhodnuti SUJB tykajici se velikosti zony vnejsiho havarijniho planovani bylo vydano 5.8. 1997, ve stejny den, kdy podal CEZ a.s. - JETE na SUJB zadost. Presto 25.9.1997 (to je za dobu delsi jak jeden mesic) uvedl namestek predsedy SUJB pro jadernou bezpecnost, Karel Bohm v deniku Slovo

Toto vyjadreni - citace : "Zamenu ridicich systemu a jaderneho paliva rozhodne vitame. Definitivni stanovisko muzeme dat az po zhodnoceni dokumentace, fyzikalniho a energetickeho spousteni. Meli jsme urcite obavy z pokryti palivem americkeho typu, ktere nikdy nepracovalo v chemickem rezimu tlakovodnich ruskych reaktoru. Americane proto dodatecne zdeklarovali sve experimentalni vysledky.My jsme si ale take nechali udelat vlastni vyzkum chovani paliva v chemickem rezimu pod radiaci. Ten nyni probiha."

Eva Hlasova, Jihoceske matky
Edvard Sequens, Calla
Jan Beranek, Hnuti DUHA
Josef Puhringer, OIZP

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz