Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva ze 17. ledna 2001


Hnutí DUHA - Sdružení CALLA - Jihočeské matky

Vláda změnila temelínské posouzení ve frašku

 

Posuzování temelínské elektrárny se změní v nedůstojnou frašku, varovaly ekologické organizace Hnutí DUHA, Sdružení Calla a Jihočeské matky. Nebudou jej proto moci akceptovat. Reagovaly tak na dnešní rozhodnutí vlády. Zemanův kabinet se usnesl na postupu tzv. ekologického auditu, který český a rakouský premiér dohodli v Melku.

Rozhodnutí vlády ekologické organizace vytýkají především, že:  

  • Chybí čas pro skutečné řádné posouzení. Termín do konce června neumožňuje skutečné věcné posouzení s plnohodnotnou účastí veřejnosti u tak komplikované stavby, jakou je jaderná elektrárna.

  • Posouzení není v gesci ministerstva životního prostředí. Namísto toho bude jmenována komise, do kterých po dvou zástupcích vyšlou Kužvartův úřad a ministerstvo průmyslu a obchodu. Rakousku, Německu a Evropské komisi bude nabídnuto po jednom místě pozorovatele. Paradoxně i organizační zajištění dostanou na starost úředníci Miroslava Grégra, kteří nemají s posuzováním ekologických vlivů žádné zkušenosti.

  • Chybí zřetelný právní rámec. Metodika posuzování je velmi vágní. Přitom se nebude opírat o český zákon o posuzování vlivů na životní prostředí.

  • Chybí varianty. Z rozhodnutí vlády je zřejmá snaha potlačit posuzování jakýchkoli jiných řešení, než je dokončení elektrárny a její uvedení do provozu. Český zákon o posuzování ekologických vlivů přitom hodnocení alternativních variant - v tomto případně například odstavení Temelína nebo odložení spuštění o několik let - výslovně vyžaduje.

  • Posuzování bude neprůhledné. Veřejnost dostane závěrečný dokument komise. Nebude mít možnost podávat podklady nebo připomínky, ani se k dokumentům vyjadřovat.

  Ekologické organizace několik let prosazovaly, aby Temelín byl podroben podobnému hodnocení. Dohoda z Melku takový audit umožnila. Rozhodnutí vlády jej ale mění ve formální frašku.

 

kontakt:

Jan Beránek, Hnutí DUHA, tel. 0604-207305

Edvard Sequens, Sdružení Calla, 038-7310166

Dana Kuchtová, Jihočeské matky, 0602-152023

Karolína Šůlová, tisková mluvčí Hnutí DUHA, tel. 0604-202470


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz