Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


O golfovem hristi u Hluboke...

Tiskova zprava
ze dne 18. dubna 2000
http://cde.ecn.cz/detriO golfovem hristi u Hluboke nad Vltavou rozhodne Ministerstvo zivotniho prostredi

Po vice nez rocnim projednavani vhodnosti vystavby golfoveho hriste na Podskalske a Poricske louce u Hluboke nad Vltavou rozhodne o teto stavbe uzemni odbor Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich. Referat zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich vydal totiz v prosinci lonskeho roku rozhodnuti, ve kterem souhlasi s umistenim golfoveho hriste, nebot na zaklade vypracovaneho tzv. biologickeho hodnoceni dle zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny nedojde k naruseni krajinneho razu vyjimecne krajiny Hlubocka .

Proti tomuto rozhodnuti se odvolala ekologicka obcanska sdruzeni CALLA a Jihoceske matky, nebot se domnivaji, ze Biologicka fakulta Jihoceske university, kterou Okresni urad v Ceskych Budejovicich jmenoval zpracovatelem biologickeho hodnoceni, nezohlednila v tomto posudku estetiku krajiny a krajinneho razu. Presto, ze byla v rozhodnuti stanovena pro investora, kterym je spolecnost MANE Engieering s.r.o. Ceske Budejovice, rada podminek, domnivaji se obcanska sdruzeni, ze tyto podminky nelze splnit a neuvazuje s nimi ani predlozeny projekt.

S rozhodnutim referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich nesouhlasi rovnez odborne organizace - Agentura ochrany prirody a krajiny a Pamatkovy ustav v Ceskych Budejovicich. Vytykaji spravnimu organu, ze neprihledl k jejich stanoviskum a zohlednil pouze posudek Biologicke fakulty, ke kteremu maji rovnez vyhrady.

Na stezejnim jednani k odvolacimu rizeni, ktere se uskutecnilo v utery 18. dubna na uzemnim odboru Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich predlozilo k posouzeni vlivu stavby golfoveho hriste na krajinny raz Sdruzeni pro zachranu prostredi CALLA znalecky posudek Ustavu urbanismu fakulty architektury Ceskeho vysokeho uceni technickeho v Praze.

Autori posudku Doc.Ing. arch. Ivan Vorel, CSc a Jan Hendrych, Dipl. Landscape Architekt v zaveru tohoto posudku povazuji navrhovanou stavbu golfoveho hriste z hlediska ochrany krajinneho razu dle §12 zakona c. 114/1992 Sb., o ochrane prirody a krajiny za neprijatelnou.

Do konce dubna by mel Uzemni odbor Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich ve veci rozhodnout, zda potvrdi napadene rozhodnuti Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich vydaneho na zaklade hodnoceni Biologicke fakulty Jihoceske university nebo se ztotozni se zavery znaleckeho posudku Ustavu urbanismu fakulty architektury CVUT a se stanovisky vlastni odborne organizace Agentury ochrany prirody a krajiny.

Teprve po tomto rozhodnuti muze pokracovat uzemni rizeni, ktere vede Stavebni urad Hluboka nad Vltavou. K tomuto rizeni, ktere je preruseno do cervna letosniho roku chybi ovsem investorovi rovnez souhlas Ministerstva zivotniho prostredi v Praze s vynetim sedmdesati hektaru zemedelske pudy pro golfove hriste.

Vladimir Molek

http://cde.ecn.cz/detri


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz