Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 19. února 2001

Děti Země, Praha
Calla- Sdružení pro záchranu prostředí, České Budějovice
Chodci, Tábor

Stane se D3 další "salámovou" dálnicí?

V úterý 20. února bude zastupitelstvo Budějovického kraje schvalovat územní plán Táborska. Jedním z hlavních důvodů pro zpracování tohoto územního plánu je vedení dálnice D3 a krajské zastupitelstvo tak bude jednat mj. též o podobě dálnice Praha - Tábor - České Budějovice. Postup schvalování D3 totiž připomíná nechvalně proslulou "salámovou" metodu, jejíž konečné důsledky můžeme vidět na případu dálnice D8 a CHKO České středohoří. Dálnice D8 nebyla posuzována jako celek, ale schvalovala se po krátkých úsecích. Tento nemorální a neracionální postup vedl k tomu, že se postavily méně škodlivé úseky D8 a pro vedení dálnice přes chráněnou krajinnou oblast, jež je ze zákona zakázáno, byla vydána sporná výjimka. 
Obdobná situace se může opakovat i v případě D3. Ačkoliv odborné posouzení (1) z roku 1999 jednoznačně určilo, že trasování D3 v úseku Praha - Mezno (hranice okresů Benešov a Tábor) a v úseku České Budějovice - hranice Rakouska je kategoricky nepřijatelné z hlediska poškození životního prostředí, ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se chystá rozestavět střední část: úsek Mezno - České Budějovice. "Státní investor chce dokonce stavět čtyři pruhy, ačkoliv i jeho nadsazené prognózy potvrzují, že dlouhodobě budou dostačovat pruhy dva. Provizorním napojením čtyřpruhé dálnice na dvoupruhou silnici I/3 bude následně argumentováno pro pokračování výstavby i tam, kde to bylo vyhodnoceno jako nepřijatelné," komentoval situaci Petr Hrdina z Dětí Země.
V obou úsecích nepřijatelných pro vedení D3 jsou obce nesouhlasící s dálnicí. Mezi Prahou a Meznem vznikla dvě sdružení obcí proti plánované dálnici D3. ŘSD se však "salámovou" metodou snaží vyhnout diskusi s veřejností a vnutit jí svůj podnikatelský záměr - dálnici D3. "Krajské zastupitelstvo by mělo tento postup odmítnout a neumožnit svým rozhodnutím stavbu nepřijatelných úseků," řekl Vladimír Molek ze Sdružení Calla.
Dopravu v táborské aglomeraci je nutné řešit. Nekoncepční výstavba dálnice však není efektivním řešením. Táborsko je silně postiženo dopravou místní a ne dálkovou. D3 má tak silnici I/3 ulevit jen o 40% dopravy, současně však na Táborsko přivede frekventovanou transevropskou nákladní dopravu, která ve směru sever - jih Evropy dnes využívá Německo. Bude zde tedy v konečném důsledku nějaké zlepšení? Se způsobem schvalování této sporné dálnice však nesouhlasí občanská sdružení a krajským zastupitelům zaslala informace o problémech souvisejících s výstavbou dálnice D3 spolu s brožurou "JAK DÁLNICE NE-PROSPÍVAJÍ REGIONÁLNÍMU ROZVOJI", kterou z anglického originálu přeložil a vydal Český a Slovenský dopravní klub.

Kontakty: 
Petr Hrdina, 02-22 78 00 52 
Vladimir Molek, 038-7311381

Další informace o dálnici D3 lze nalézt na internetové adrese http://cde.ecn.cz/detri.

Poznámky: (1) Posouzení Návrhu Koncepce rozvoje dopravních sítí ČR z hlediska vlivů na životní prostředí, vypracoval Ústav aplikované ekologie LF ČZU Kostelec nad Černými lesy, únor 1999

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz