Sdružení Calla
  Dnes je 3. března 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


HBSW a.s. Bynov nebude rozsirovat vyrobu

Tiskova zprava
ze dne 22. unora 2000


DOBRA VODA - HBSW a.s. Bynov nebude rozsirovat vyrobu !

Dle zpravy, kterou obdrzelo sdruzeni CALLA podle zakona c. 123/1998 Sb., o pravu na informace o zivotnim prostredi od Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich, pozadala HBSW a.s. o zastaveni procesu posuzovani vlivu na zivotni prostredi dle zakona c.244/1992 Sb. pro zamer rozsireni zavodu Dobra voda v Bynove.

Dne 27. 10. 1999 podala HBSW a.s. u stavebniho uradu v Novych Hradech navrh na vydani uzemniho rozhodnuti pro umisteni stavby "Stavebni upravy a pristavba vyrobniho arealu, skladovych objektu a nove administrativni budovy". Vzhledem k tomu, ze investor nepredlozil kompletni dokumenty pozadovane pro toto rizeni, vcetne stanoviska k hodnoceni vlivu stavby na zivotni prostredi, zastavil stavebni urad uzemni rizeni.

Proces posuzovani vlivu stavby na zivotni prostredi zahajil Okresni urad v Ceskych Budejovicich 24.9. 1999 a ke zpracovane dokumentaci se mimo jine vyjadrilo negativne deset nevladnich ekologickych organizaci, Sprava CHKO Trebonsko, odbor zivotniho prostredi MeU Nove Hrady, Obecni urad Petrikov a nekteri obcane z okoli zavodu Dobra Voda. Vetsina techto nesouhlasnych stanovisek upozornovala na nevhodnost vystavby dalsich objektu v uzemi, ktere je soucasti Chranene oblasti podzemni akumulace vod Trebonsko, Pamatkove zony Novohradske hory a ktere bezprostredne navazuje na Chranenou oblast Trebonsko. Ta mela byt jeste vice dotcena kamionovou dopravou, nebot pro dopravu Dobre vody se nevyuziva blizka zeleznice, nybrz vyhradne kamionova doprava. Rozsireni zavodu nepredstavuje pouze vystavbu skladu, jak se snazil zuzit problem investor, ale jednalo se o vystavbu mohutne haly pro novou linku produkujici 20 tis. 1,5 litrovych plastovych lahvi za hodinu, coz by predstavovalo dalsich 90 mil. PET lahvi za rok. Proto byl ze strany nevladnich organizaci zduraznovan pozadavek na recyklaci PET lahvi v souvislosti se splnenim slibu, ktery HBSW a.s. dala pri zahajeni vyroby v roce 1992.

S ohledem na zavaznost stavby ve vztahu k zivotnimu prostredi a jejimu umisteni v Chranene oblasti podzemni akumulace vod Trebonska panev, vyuzilo Ministerstvo zivotniho prostredi sveho prava a vyhradilo si vydani zavazneho stanoviska pri posuzovani vlivu stavby na zivotni prostredi.

Toto pravo vsak nevyuzije, nebot Dobra voda - HBSW a.s. Bynov se rozhodla cit. "s ohledem na vyhodnoceni soucasnych pozadavku trhu nealkoholickych napoju ukoncit v soucasne dobe pripravu a projednavani uzemniho rozhodnuti a dokumentace EIA". Znamena to tedy, ze investor nepredlozi posudek hodnotici vlastni dokumentaci a vznesene pripominky a neprobehne vlastni finale procesu, tj. verejne projednani. Dle vyjadreni zpracovatele posudku RNDr. Tomase Bajera prispela k tomuto zaveru rovnez vyjadreni k dokumentaci ze strany obcanskych sdruzeni a CHKO Trebonsko.

Vladimir Molek


 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz