Sdružení Calla
  Dnes je 24. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Jihočeských matek, Hnutí DUHA, Sdružení CALLA a Občanské iniciativy pro životní prostředí

z 24. dubna 2001

Veřejné jednání k Temelínu: Grégrovo divadlo

České ekologické organizace neuznávají probíhající posouzení vlivů jaderné elektrárny Temelín na životní prostředí. Nezúčastní se proto ani veřejného projednání v Českých Budějovicích. Zároveň požadují provedení řádného posouzení EIA podle platné české legislativy.
Audit se zabývá desítkami méně podstatných záležitostí, ale nezkoumá skutečně závažné ekologické dopady jaderné energetiky - důsledky těžby a zpracování uranu, uložení vyhořelého paliva nebo následky případné těžké havárie jaderné elektrárny. Hodnotí jedinou variantu - uvedení JETE do provozu.
Ekologické organizace několik let prosazovaly, aby byl Temelín podroben ekologickému auditu. Dohoda z Melku takové posouzení umožnila. Postup české vlády a ustavené komise jej však změnil ve formální frašku. Jejím jediným cílem je uspokojit mezinárodní společenství a utlumit kritiku temelínské elektrárny. Potvrdily se obavy, že posudek zpracovaný pod taktovkou ministerstva průmyslu a obchodu představuje pouhé formální cvičení. Účast v takové hře by tedy pouze legitimizovala špatný a nebezpečný projekt jaderné elektrárny před mezinárodní veřejností. 
Samotné veřejné projednání, které se má konat ve středu 25. dubna v Českých Budějovicích, je dokladem výše zmíněných výhrad. Je pořádáno v čase (12 až 16 hodin), který vyhovuje úředníkům, ale nikoliv veřejnosti. Podle pravidel projednání zveřejněných na internetové stránce Ministerstva zahraničních věcí mají být vznesené výhrady a připomínky bezprecedentním způsobem cenzorovány moderátorem. 


Kontakty:
Jan Beránek - Hnutí DUHA, tel.: 0604 / 207 305
Edvard Sequens - Sdružení CALLA, tel.. 0602 / 282 399 
Dana Kuchtová - Jihočeské matky, tel.: 0602 / 152 023
Petra Markovcová - Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí, tel.: 0606 / 621 588V příloze:
Stanovisko nevládních organizací k tzv. procesu posouzení JETE na životní prostředí podle dohody z Melku 

Názory odborníků na ekologický audit Temelína: 

RNDr. Jiří Guth, který byl dva roky vedoucím referátu EIA na Ministerstvu životního prostředí, v připomínkách zaslaných MPO hodnotí ekologický audit Temelína následovně: 
Kapitoly 1. 2. (Přehled alternativních řešení) a 2. 6. 2 (Nakládání s vyhořelým palivem). Zprávy jsou zásadním způsobem neúplné, zmatečné a nepravdivé. ... Struktura a prezentace zprávy i publikovaná pravidla tzv. veřejného slyšení vedou k tomu, že se nepřiměřený důraz klade na odborné detaily a ne na odpovědi na zásadní otázky.....Zpráva je prostě nekvalitní a nedostatečná a zodpovědní politici by ji měli odmítnout... 

RNDr. Jan Pokorný CSc., Botanický ústav, Akademie věd Třeboň, který se podílel na vypracování předložené dokumentace, říká: 
Vliv JETE posuzují odborníci nezávisle tak, že každý posuzuje to, v čem je expertem. Celkový vliv JETE ovšem není součtem jednotlivých analyzovaných částí. Já vůbec nemám jistotu, že výsledek posouzení je správný a překvapilo mě, že je vůči Temelínu tak pozitivní. Osobně jsem spíše proti jaderné elektrárně Temelín nežli pro. 

Ing. Arch. Stanislav Kovář, A-spektrum s.r. o., držitel osvědčení odborné způsobilosti ke zpracování dokumentací EIA konstatuje: 
Posouzení variant chybí např. u posouzení vlivu JETE na krajinu a okolní zástavbu. Chybí varianta nejaderná a také posouzení důsledků vážné havárie. Z metodického hlediska nemohou potom výsledky dokumentace vést k objektivnímu rozhodování.

nahoru
 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz