Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Predcasne vydane uzemni rozhodnuti MeU

T I S K O V A Z P R A V A
ze dne 25. zari 2000


Mestsky urad Hluboka nad Vltavou vydal uzemni rozhodnuti pro golfove hriste predcasne

O golfovem hristi na Hluboke nad Vltavou neni jeste rozhodnuto

V techto dnech vydal stavebni urad Mestskeho uradu Hluboka nad Vltavou rozhodnuti o novem vyuziti Podskalske a Poricske louky. Sedmdesat hektaru luk by timto rozhodnutim bylo prerazeno do tzv. kategorie "ostatnich ploch", a vyjmuto ze zemedelske pudy. Zaroven je rozhodnuto o umisteni stavby golfoveho hriste s 18-ti jamkami a s terennimi upravami souvisejici s touto stavbou. K tomuto kroku pristoupil stavebni urad pote, co uzemni odbor Ministerstva zivotniho prostredi v Ceskych Budejovicich zamitl odvolani obcanskych sdruzeni CALLA a Jihoceske matky proti rozhodnuti referatu zivotniho prostredi Okresniho uradu v Ceskych Budejovicich.Ten vydal souhlas s umistenim golfoveho hriste z hlediska zasahu do tzv. krajinneho razu a to i pres zaporna vyjadreni odbornych organizaci Pamatkoveho ustavu , Agentury ochrany prirody a krajiny a posudku ustavu urbanismu Fakulty architektury CVUT Praha.

Stavebni urad neakceptoval pozadavky obcanskych sdruzeni na zastaveni uzemniho rizeni do projednani mimoodvolaciho rizeni a splneni podminek odboru ochrany prirody ministerstva zivotniho prostredi a uzemni rozhodnuti vydal.

Prazske ministerstvo zpochybnilo rozhodnuti ceskobudejovickeho ministerstva

To bylo take jednim z duvodu, proc uvedena obcanska sdruzeni podala podnet k prezkoumani rozhodnuti ceskobudejovickeho uzemniho odboru ministerstva zivotniho prostredi primo rozkladove komisi ministra. A vysledek ? " Rozkladova komise ministra po prosetreni cele zalezitosti shledala, ze v danem pripade jsou dany duvody pro pouziti mimoradneho opravneho prostredku, tj. prezkoumani pravomocneho rozhodnuti v mimoodvolacim rizeni. Ze spisu totiz vyplyva, ze ministerstvo v Ceskych Budejovicich pri svem rozhodovani nevychazelo ve smyslu spravniho radu ze spolehlive zjisteneho stavu veci!"

Stanoviska ministerstva zivotniho prostredi jsou rozdilna

Presto, ze odbor ekologie krajiny Ministerstva zivotniho prostredi vydal souhlas s odnetim zemedelske pudy pro vystavbu golfoveho hriste, odbor ochrany prirody tehoz ministerstva prerusil rizeni o udeleni vyjimky ze zakladnich podminek ochrany zvlaste chranenych druhu zivocichu, jejichz vyskyt byl na Podskalske a Poricske louce zjisten. Jedna se zejmena o zastupce hmyzu vazaneho na stare duby a lucni porosty. V tomto pripade pozaduje ministerstvo mimo jine predlozit novy projekt stavby a odborny hydrogeologicky posudek .

Vladimir Molek

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz