Sdružení Calla
  Dnes je 17. dubna 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

z 26. července 2001

Při výstavbě golfového hřiště v Hluboké nad Vltavou dochází k vědomému porušování zákona

 

O této skutečnosti jsou přesvědčeni nejen ekologická občanská sdružení, ale na základě šetření dospěla k tomuto závěru i Česká inspekce životního prostředí, když shledala, že terénními a zemními pracemi došlo při stavbě 9ti jamkového golfového hřiště na Poříčské louce prokazatelně k likvidaci tzv. "žluťuchové louky", tj. biotopu s výskytem chráněného druhu rostlin. Tuto skutečnost potvrdil ČIŽP zpracovatel biologického hodnocení.

Dva roky se snaží společnost Hluboká Invest obcházet zákony
 

Více jak dva roky trvá spor o výstavbu 18 ti jamkového golfového hřiště na Podskalské a Poříčské louce u Hluboké nad Vltavou. Během této doby stačil ministr životního prostředí zrušit všechna vydaná rozhodnutí orgánů ochrany přírody, včetně svého územního pracoviště v Českých Budějovicích. Stejným způsobem zrušil Okresní úřad v Českých Budějovicích z podnětu ekologických sdružení územní rozhodnutí na tuto stavbu. Přesto, že investorovi bylo vytýkáno nedostatečné zpracování podkladů pro rozhodování úřadů, nenechal se odradit a s podporou stavebního úřadu a hlubocké radnice postupoval dál ve své snaze vybudovat golfové hřiště v lokalitě, kterou nedoporučovali památkáři, ochránci přírody ani ekologové a to jak profesionální, tak z řad občanských sdružení. Pod záminkou výstavby devíti jamkového hřiště a tzv. zúrodňovacích prací získal investor s tichým souhlasem Okresního úřadu a bez vědomí občanských sdružení příslušná rozhodnutí od stavebního úřadu v Hluboké nad Vltavou.

Výsledkem šetření ČIŽP je porušení zákona
 

Počátkem letošního roku dalo Sdružení CALLA podnět ČIŽP k šetření prováděného kácení a zemních prací na Poříčské a Podskalské louce. Přesto, že došlo k evidentnímu kácení stromů, nedošlo k vypátrání konkrétního pachatele. Druhý podnět CALLY směřoval na možné porušení ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin při prováděných terénních úpravách. Vzhledem k tomu, že nebyla vydána výjimka z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů, je zjištěný zásah do jejich biotopu porušením zákona.

Jak se zachovají úřady?
 

"V současné době již nejde pouze o výstavbu golfového hřiště, které bylo zahájeno vlastně již náhradní restitucí Podskalské a Poříčské louky, ale o to, jak se úřady dokáží vypořádat s porušováním zákona" uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA. "Zda budou akceptovat odborné posudky nebo pouze mlčky přihlížet konání mocného investora", uvedl dále Vladimír Molek.

Vladimír Molek

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz