Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva Sdružení CALLA

z 26. listopadu 2001

Kužvartovo ministerstvo nesouhlasí s koncepcí Grégra, jak naložit s radioaktivními odpady

    Ministerstvo životního prostředí vydalo nesouhlasné stanovisko ke "Koncepci nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem v ČR", kterou letos po několikaletých odkladech předložilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Stanovisko završilo zákonem požadovaný proces posouzení vlivů koncepce na životní prostředí 1). Kužvartovo ministerstvo tak dalo za pravdu kritice ekologických organizací i veřejnosti z lokalit vytipovaných jako potenciální konečné úložiště vyhořelého jaderného paliva.

Sdružení CALLA koncepci vytýká zejména, že:
- se záměrně nezabývá radioaktivními odpady z těžby a úpravy uranových rud, přestože je Česká republika zatížena 46 miliony m3 "zářících" kalů v odkalištích a 43 miliony m3 více či méně radioaktivní hlušiny na haldách,

- se orientuje pouze na jedinou variantu a to konečné hlubinné úložiště vysoceradioaktivních odpadů na území ČR ačkoliv tato varianta není jediným možným řešením, pokud vůbec nějaké zodpovědné řešení existuje,

- není reálně zapracována ekonomika nakládání s radioaktivními odpady, takže existuje nebezpečí, že skutečnou cenu uhradí naši potomci.


"Přestože nevíme, jak reálně naložíme s již existujícími radioaktivními odpady a kolik to celé bude stát, pokračujeme v jejich produkci a navíc spouštíme jadernou elektrárnu Temelín. Celé to připomíná bezhlavý skok do černé propasti s vírou, že tam bude záchranná síť. " řekl Edvard Sequens ze Sdružení CALLA.

Edvard Sequens

Poznámky:
[1] zpracovatelem posouzení vlivů na životní prostředí byl RNDr. Petr Anděl, CSc., ze společnosti EVERNIA s.r.o. z Liberce

Koncepci, její posudek, připomínky Sdružení CALLA i závěrečné stanovisko si můžete stáhnout z této internetové stránky.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz