Sdružení Calla
  Dnes je 29. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


Tisková zpráva z 28. února 2001


Potvrdila se nutnost registru znečišťujících látek

V závěru loňského roku oslovilo Sdružení Calla ve spolupráci s Dětmi Země devět jihočeských podniků s žádostí o vyplnění dotazníku o množství vyjmenovaných nebezpečných látek, se kterými podnik nakládá, vypouští je do ovzduší, do vody či je předává na skládku nebo spalovně. Snažili jsme se touto cestou uplatnit právo na informace [1], které je nejen ve vyspělých zemích již každodenní samozřejmostí.

Výsledek je mnohem horší, než se dalo očekávat. KOH - I - NOOR HARDTMUTH a.s., SFINX a.s., BOSCH ROBERT, spol. s. r o., GAMA, a. s. , JIHOČESKÉ TISKÁRNY, a. s. , TEPLÁRNA ČESKÉ BUDĚJOVICE, a. s. a AGROPODNIK MYDLOVARY nereagovaly vůbec, promptní odpovědi jsme se dočkali od firmy BUPAK Obaly, a.s., pozdější i od MOTORu Jikov, a.s. Obě firmy uvedly, že žádané látky nepoužívají a ani je neprodukují. V případě MOTORu Jikov však taková odpověď nemůže být pravdivá, neboť dotazník se ptal i na měď, zinek a dále na páry nebo prach zinku a hliníku, přičemž tyto kovy jsou zde slévány a opracovávány, nehledě na provoz galvanovny.

Tímto malým průzkumem se potvrdila nutnost zřízení tzv. integrovaného registru úniků a přenosů znečišťujících látek, s jehož prosazením zatím Ministerstvo životního prostředí váhá. Takový registr nejenže přehledným a komplexním způsobem zpřístupní údaje o nakládání s toxickými látkami v tom kterém podniku veřejnosti, ale zjednodušuje i plánování a taktéž vede ke snižování znečištění. V řadě vyspělých zemí (USA, Kanada, Nizozemí, velká Británie aj.) takový registr již úspěšně funguje.

Edvard SequensPoznámka:
[1] Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí se vztahuje pouze na státní instituce


Příloha:

Co je to PRTR?
PRTR (= Pollution Release and Transfer Register) znamená registr úniků a přenosů znečišťujících látek. Jde o databázovou evidenci ročních množství toxických látek unikajících z průmyslu do životního prostředí. Firmy používající stanovené chemikálie vyplňují každoročně jednoduchý tzv. ohlašovací formulář pro každou sledovanou látku. Hlášení obsahuje základní identifikační informace o zdroji úniků (jméno podniku, adresa, typ ekonomické činnosti), o znečišťující látce (číslo CAS) a o roční množství látky, které uniklo do ovzduší, vody nebo se stalo součástí pevného odpadu. Ohlašovatel musí též udat přesné umístění výrobního zařízení, což vytváří předpoklady pro případnou analýzu zátěže území a hodnocení rizik v dané lokalitě.
Prakticky veškeré informace obsažené v registru jsou pak komukoli bezplatně dostupné. Podle zahraničních zkušeností jsou data shromážděná prostřednictvím PRTR využívána vládou, průmyslem i ostatní veřejností. Častými uživateli informací z PRTR jsou např. novináři, zdravotníci, občanské iniciativy, odboráři atd. Ze zahraničních zkušeností (např. USA, Kanada, Mexiko, Holandsko, Velké Británie) vyplývá, že výčet použití dat z PRTR je velmi široký. Mezi nejčastější patří např.: havarijní plánování, epidemiologické studie, zavádění čistějších technologií, porovnávání podobných výrobních zařízení, vyjednání občanů s průmyslem, příprava legislativy, předinvestiční analýzy, průzkumy trhu, prevence znečištění a snižování produkce odpadů atd.

Více informací najdete na verejnavec.detizeme.cz.

 

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz