Sdružení Calla
  Dnes je 2. února 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla, Jihočeské matky a Hnutí DUHA ze dne 6. 4. 2004

SÚRAo a MPO balamutily obce, s hledáním úložiště nekončí!

 

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAo) dopisem z poloviny prosince slíbila "pozastavení všech aktivit v lokalitách na dobu nejméně 5 let"1) těm obcím, které s průzkumy k vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů vyjádří zásadní nesouhlas. To učinila, až na jednu či dvě výjimky, drtivá většina dotčených starostů. Ministr průmyslu a obchodu Milan Urban prezentoval zastavení programu vyhledávání úložiště v únoru slovy: "Nikdo nemusí mít obavu, že by stát pokračoval v úvahách o vybudování jaderného úložiště kdekoliv v České republice."2) a sdělil, že vydal pokyny k zastavení prací.

SÚRAo však hodlá pokračovat s vyhledáváním dál. Za geologické práce chce během letošního roku utratit 2 157 000 Kč. V jarních měsících a na podzim mají navíc odborníci vyrazit do terénu na jednotlivé lokality za účelem terénní rekognoskace a provedení dalších měření. Vyplývá to z jednání Rady SÚRAo, která se touto problematikou zabývala3). Súrao již v této věci také začalo oslovovat jednotlivé starosty. Na květen pak pro ně připravilo exkurzi na jaderná zařízení ve Švýcarsku.

"Přestože se jednání Rady SÚRAo konalo 1. dubna, nejde bohužel o nepovedený aprílový žert. Neplnit několikrát opakované sliby, to je hodně silná káva Zdá se, že obce pořád nejsou brány jako rovnocenní partneři tohoto státního úřadu.", dodal k situaci Edvard Sequens ze Sdružení Calla.

Monika Wittingerová z Jihočeských matek pak sdělila: "Aktivity pro nalezení úložiště vlastně nebyly nikdy přerušeny, ačkoli to ministr Urban veřejně tvrdil. Dokladem toho je např. nově založené informační centrum SÚRAO v Lubenci. Věříme, že dotčené obce budou trvat na svých jasných negativních postojích k umístění úložiště, protože vytrvalý a důsledný odpor proti úložišti je jedinou zárukou, že nebude realizováno. Opět se ukázalo, že slibům MPO nelze věřit."

"Z dokumentů SÚRAO vyplývá, že letošní průzkumy budou pokračovat také v obcích, které je odmítly. Přitom správa výslovně slíbila, že na pět let vyřadí všechny, jež si to budou přát. Prosincový slib SÚRAO i únorové prohlášení ministra Urbana o úplném zastavení průzkumů byly asi tedy jen účelové tahy, které měly zmírnit odpor obcí proti jeho návrhu státní energetické koncepce. Koncepce počítá se stavbou dalších atomových reaktorů, aniž by řešila, jak naložit s vysoce radioaktivními odpady.", doplnil Libor Matoušek z Hnutí DUHA.

 

Více informací k problematice může poskytnout:
Edvard Sequens, Sdružení CALLA, tel.: 387 310 166, 602 282 399, edvard.sequens@ecn.cz
Monika Wittingerová, Jihočeské matky, tel.: 387 427 091, 603 516 603, jihoceske.matky@ecn.cz
Libor Matoušek, Hnutí DUHA, tel.: 545 214 431, libor.matousek@hnutiduha.cz Zdeněk Černý, starosta obce Nadějkov, tel.: 381 272 117, 603 208 149, ou_nadejkov@quick.cz
Jiří Dvořák, starosta obce Lodhéřov, tel.: 607 706 579, oulodherov@tiscali.cz

Poznámky:
1) Citace z dopisu z 15. 12. 2003 podepsaného ředitelem SÚRAO Ing. Vítězslavem Dudou, který obdrželi všichni starostové dotčených obcí.
2) TV Prima, 12. února 2004
3) Rada SÚRAo jednala 1. 4. 2004 a vzala na vědomí materiál Příprava hlubinného úložiště předložený ředitelem SÚRAa Vítězslavem Dudou. Práce má provádět konsorcium firem Geobariéra.

nahoru

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz