Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 10. 6. 2005

"Ekologické organizace představují v Lišově vydru říční"

 

V městské galerii a muzeu "Schwarzenberský špitál" v Lišově byla včera v podvečer zahájena výstava "Vydra říční - tajemná dáma vod a mokřadů". Sdružení CALLA ji spolu s Českým nadačním fondem uspořádali u příležitosti letošního mezinárodního Dne životního prostředí. Vernisáže se zúčastnily v hojném počtu děti z místní mateřské školy, které si pro tuto příležitost připravily kulturní vystoupení "broučků". Odměnou jim bylo promítání večerníčků "O Vydrýskovi". "Využíváme příležitosti přivést nejmenší návštěvníky na výstavu za Vydrýskem, který se stal díky večerníčkům jejich oblíbeným kamarádem. Myslíme si, že by neměl nastat případ aby tyto děti v dospělosti ublížili svému kamarádovi", uvedl Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

Ochraně vydry říční byla rovněž věnována přednáška členky Českého nadačního fondu v Třeboni Marie Pacovské pro účastníky vernisáže. Další přednášky a besedy plánují v průběhu výstavy pořadatelé pro žáky základní školy a školní družiny.

Výstavou v Lišově končí její putování po českobudějovickém regionu spojené s popularizací evropsky významné lokality "Stropnice" navržené do soustavy NATURA 2000. Již v loňském roce měli možnost shlédnout výstavu a seznámit se s návrhem území chráněného pro vydru občané v Borovanech, Nových Hradech a Českých Budějovicích. "Počátkem letošního roku byl seznam evropsky významných lokalit v podobě tzv. národního seznamu schválen vládou a je potěšitelné, že údolní niva řeky Stropnice od Borovan k Byňovu se stala jeho součástí ", řekl Vladimír Molek. Území zahrnující rovněž rybniční soustavu u Olešnice, je z části již chráněno statutem Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn.

"Občané žijící v blízkosti chráněného území však nemusí mít z ochrany vydry říční obavy. Stát pamatuje na náhradu škod způsobených tímto chráněným živočichem na rybách a vyplatil vlastníkům již téměř osmnáct milionů korun", uvedla ve svém vystoupení Marie Pacovská.

Výstava potrvá v Lišově do konce června a její uspořádání podpořil Český nadační fond.

 

Kontakty:
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 311 381, email: calla@ecn.cz

Marie Pacovská - Český nadační fond pro vydru
telefon: 384722088, mobil. 775364625

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz