Sdružení Calla
  Dnes je 2. října 2023  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva Sdružení Calla ze dne 16. 3. 2005

Jaký bude mít dálnice D3 vliv na životní prostředí?

 

Ve středu 30. března 2005 od 15 hodin se mohou občané zúčastnit v přednáškovém sále Centra Gerbera (České Budějovice, Mánesova ulice) veřejného projednávání záměru výstavby dálnice D3 v úseku z Českých Budějovic na hranici bývalých okresů České Budějovice a Český Krumlov. Trasa dálnice bude projednána veřejností podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Z těchto významných vlivů je nezanedbatelný zejména zásah do krajinného rázu, neboť trasa dálnice bude vedena ve zcela nové stopě dosud nedotčenou krajinou, přičemž její šířka je téměř 27 metrů. Koridor dálnice povede částečně také nivou řeky Malše, tedy významnou zemědělskou oblastí Českobudějovicka, vzniklou po staletí trvajícími náplavami úrodné půdy. Koridorem dálnice bude dotčeno několik lesních komplexů, maloplošných chráněných území a interakčních prvků územního systému ekologické stability.

Provoz na stávající silnici, pokud nedojde k jejím okamžitým úpravám, zůstane i nadále významným rizikem, ohrožujícím životy jejích uživatelů, neboť nelze předpokládat, že se celý objem přepravy přesune na zpoplatněnou dálnici. Jihočeská sdružení ochránců přírody žádala bezprostředně po havárii u Nažidel Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR a také krajské zastupitelstvo, aby se zasadilo o urychlené provedení úprav nebezpečných míst na stávající mezinárodní silnici I/3, včetně jejího rozšíření o stoupací pruhy.

"Navrhujeme proto kromě provedení urychlených bezpečnostních opatření jako variantní řešení ke zcela nové trase dálnice rekonstrukci a další nutné úpravy mezinárodní silnice I/3 na rychlostní parametry ve stávajícím koridoru", uvádí Jaroslava Brožová ze Sdružení Jihočeské matky.

"Občané Českobudějovicka by měli věnovat pozornost řádnému posouzení vlivů dálnice D3 na životní prostředí, neboť její realizace bude mít dopady nejen na celou českobudějovickou sídelní aglomeraci, ale též na velkou část území bývalého českobudějovického okresu. S posudkem na dokumentaci EIA se mohou až do dne projednání občané seznámit na Krajském úřadě, na územním odboru Ministerstva životního prostředí v Českých Budějovicích a Odboru životního prostředí Magistrátu města České Budějovice.", dodal Vladimír Molek ze Sdružení CALLA.

 

Kontakty:
Jaroslava Brožová, Jihočeské Matky, B. Smetany 19, 370 01 České Budějovice
telefon: 387 427 091, email: jihoceske.matky@ecn.cz
Vladimír Molek, Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 311 381, email: calla@ecn.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz