Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva Občanské iniciativy pro životní prostředí, sdružení Jihočeské matky a Calla ze dne 7. 11. 2006

ČR a Rakousko dnes jednají o Temelínu. ČEZ a SÚJB jsou na jedné lodi.

 

V Praze probíhá dnes bilaterální schůzka mezi Českou republikou a Rakouskem. Tématem je jaderná elektrárna Temelín.

České antiatomové organizace dnes pořádají při této příležitosti před budovou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), kde se schůzka koná, happening.

"Proces z Melku byl sice formálně ukončen, některé závažné problémy, které přímo souvisejí s jadernou bezpečností (souběžná vedení vysokoenergetických potrubí, kvalifikace bezpečnostních ventilů) však dosud vyřešeny nebyly. Na tento fakt upozornila i expertní komise, která v této souvislosti navštívila v září 2006 jadernou elektrárnu Temelín," říká Pavel Vlček z Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí.

Vedení vysokoenergetických potrubí na úrovni 28,8 m v JE Temelín je charakterizováno dlouhými úseky potrubí s mnoha svary. Tento způsob vedení neodpovídá praxi obvyklé v zemích Evropské unie, např. v německých či francouzských elektrárnách je potrubí vedeno v krátkých úsecích, bez svarů. Metoda vedení potrubí, která je aplikována v JE Temelín, přináší riziko prasknutí potrubí, což by mohlo vést k havarijním stavům v elektrárně.
Provozovatel JE Temelín zvolil nestandardní řešení problému - tzv. "koncept vyloučení prasklin", který vyžaduje zvláštní procedury - tepelné opracování svarů a dodatečnou úpravu jejich povrchu.

"Podle zprávy mezinárodního expertního týmu z října loňského roku nebyla na JETE provedena ani jedna z těchto procedur. Jelikož veřejnost dosud nebyla obeznámena se stavem plnění požadavků na dodatečné ošetření svarů, lze usuzovat, že v této věci dodnes nedošlo k žádnému posunu," říká Monika Machová Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

"Podle našich informací nebyly také splněny požadavky na kvalifikaci bezpečnostních a vypouštěcích ventilů ostré páry. Expertní komise poukazuje i na další problematické okruhy, které dosud zůstávají nevyřešeny, což je v rozporu s tvrzením SÚJB, podle něhož Česká republika plní dohody z Melku beze zbytku," říká Edvard Sequens ze Sdružení Calla.

Jaderná elektrárna Temelín se i v komerčním provozu potýká s řadou poruch, které si vynucují její časté odstávky. K nejzávažnějším problémům patří problémy s palivem. JETE také není provozována v souladu se všemi legislativními předpisy (netěsný kontejnment) - na tuto skutečnost upozornily antiatomové organizace letos v červnu (podle informací SÚJB nebyla tato záležitost dosud v rámci správního řízení vyřešena).

"Dosavadní přístup SÚJB považujeme za důkaz benevolence vůči provozovateli jaderné elektrárny Temelín. Domníváme se, že SÚJB neplní roli nezávislého státního dozoru v oblasti jaderné bezpečnosti a vyzýváme SÚJB, aby se zasadil o splnění závazků procesu z Melku," shodují se zástupci občanských sdružení.

 

Kontakty:
Monika Machová-Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 603, email: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

telefon: 777 006 241, email: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz