Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva a sdružení Calla ze dne 13. 4. 2006

Obalovnu živičných směsí u Slavětic nechce nikdo kromě investora

 

V těchto dnech končí termín pro podání připomínek k dokumentaci posuzující vliv stavby obalovny živičných směsí v lokalitě lom Slavětice na životní prostředí. Proti záměru společnosti Lesostavby Třeboň a.s. vybudovat nedaleko obcí Slavětice a Všemyslice obalovnu asfaltových směsí se zvedla vlna odporu. Investora neodradil ani nesouhlas obcí Albrechtice a Všemyslice, jejichž katastrů se stavba a provoz obalovny dotýká a zadal zpracování dokumentace. Ta je předmětem kritiky veřejnosti i občanských sdružení, neboť dle jejich názoru hodnotí vliv na životní prostředí neobjektivně. Konečné slovo bude mít v celém procesu krajský úřad, který zadá zpracování nezávislého posudku a svolá veřejné projednání. Teprve poté může být vydáno stanovisko umožňující zahájení nezbytných stavebních řízení.

Občané se obávají o zdraví a klid
Místní obyvatelé sepsali již druhou petici, kterou podpořilo téměř 400 občanů okolních obcí.Obávají se totiž prašnosti a hlučnosti z lomu, kde má být obalovna postavena a jehož provoz se díky obalovně podstatně zvětší. K tomu přibude znečistění ovzduší nebezpečnými látkami produkující obalovna a zvýšená doprava na místních komunikacích. "Jsme přesvědčeni, že teoretické výpočty, které hodnotí vlivy hluku, prašnosti, pachů nebezpečných látek nebudou odpovídat skutečnosti" ,uvádí Přemysl Jaroš z petičního výboru. "Naše stanovisko je založeno na skutečných zkušenostech s dosavadním provozem lomu jehož znovuotevření jsme podcenili", dodává Jaroš.

Obce se staví na stranu občanů a petici akceptují
Na rozdíl od investora, nejsou zastupitelé obcí Všemyslice a Albrechtice k peticím hluší a již podruhé se postavili proti projektu společnosti Lesostavby a na svých březnových zasedáních vyjádřili zásadní nesouhlas s obalovnou. Provoz lomu a obalovny by měl negativní vliv na rozvoj okolních obcí, které chtějí využít atraktivních přírodních podmínek a nedalekého Přírodního parku Písecké hory pro rozšíření bytové a rekreační výstavby. Obalovna by snížila zájem o novou bytovou a rekreační výstavbu a odrazila by se bezpochyby i na ceně stávajících soukromých, obecních i státních pozemků a nemovitostí. Rovněž ekologické zemědělství a agroturistika má zde své opodstatnění, což dokazuje farma chovu koní Gabreta, která s lomem přímo sousedí. "Mám vážné obavy o zdraví svých koní, což dokladuji veterinárními posudky", uvádí Dana Kováčová, majitelka chovu a jezdeckého klubu.

Sdružení Calla upozorňuje na rizika a nesouhlasí s obalovnou
Sdružení Calla podporuje občanské aktivity a upozorňuje na rizika poškození životního prostředí v širším regionu. "Zapojení veřejnosti do rozhodování o obalovně je zcela přirozené, neboť na rozdíl od investora a zpracovatele dokumentace zde lidé žijí a budou i nadále žít. Je správné, že si místní občané uvědomují rizika a chrání své zdraví i životní prostředí", uvádí Vladimír Molek ze sdružení Calla. Rizik je v případě obalovny ve Slavěticích více. Počínaje vlastním provozem obalovny a lomu, dopravní, emisní a hlukovou zátěží a konče nedůvěrou v instalování repasovaného zařízení na výrobu asfaltových směsí. "Uvědomujeme si nebezpečí, které může obalovna znamenat pro zdejší přírodu a krajinu, a proto doporučujeme investorovi, aby svůj záměr realizoval v některé z průmyslových zón." uvádí Vladimír Molek. "Doufáme, že stejně jako v případě obalovny u obce Hůry na Českobudějovicku investor pod tlakem veřejnosti a obcí od záměru ustoupí", končí Molek.

Kontakty:
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Petiční výbor: Ing. Přemysl Jaroš, tel.: 602 758 502
Farma Gabreta: Dana Kováčová, tel. 382 288 403, mobil: 602 271 045

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Ochrana jihočeské přírody - věc občanů" podpořeného EU v programu Transition Facility 2004 a Nadací Partnerství.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz