Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva a sdružení Calla ze dne 19. 4. 2006

Calla se připojuje k oslavám Dne Země

 

Sdružení Calla se každoročně podílí na organizování osvětově vzdělávacích akcí ke Dni Země. Kromě účasti na ekotrhu to jsou akce zaměřené na ochranu životního prostředí a biodiverzity regionu. V současné době již probíhá ve Šmidingerově knihovně ve Strakonicích výstava fotografií "Příroda Boletic", kterou pořádáme v rámci sítě Krasec ve spolupráci s touto knihovnou. Dalšími akcemi pro veřejnost bude zelený čtvrtek 20. dubna zaměřený na problematiku NP a CHKO Šumava a ožehavým tématem využívání a likvidace odpadů se bude zabývat panelová diskuse 25. dubna. Kromě uvedených akcí poskytne sdružení Calla výstavku "Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn ve fotografiích Jindřicha Petrlíka" základní škole v Chlumu u Třeboně.

Výstava Příroda Boletic
Putovní výstava dokumentující přírodní krásy a hodnoty vojenského újezdu Boletice doputovala do Strakonic, kde ji může veřejnost shlédnout do 24. dubna. Výstava je instalována v prostorách Šmidingerovy knihovny a upozorňuje na nutnost ochrany výjimečné přírody Boletic.

Zelený čtvrtek "Kam kráčíš Šumavo?"
Lákavý název zve veřejnost na přednášku z cyklu pravidelných zelených čtvrtků v českobudějovické galerii Měsíc ve dne. Sdružení Calla a společnost Rosa pozvali ředitele Národního parku a Správy Chráněné krajinné oblasti Šumava Aloise Pavlíčka, který bude hovořit nejen o aktuálních problémech Šumavy, ale zejména o historických aspektech, vývoji území a o možnosti jeho využití a dalším rozvoji. Podstatná část přednášky bude věnována ochraně přírody. Zejména ohlédnutím za patnácti lety existence tohoto významného chráněného území a představení některých nejvýznamnějších druhů reprezentujících Šumavu. Přednáška se koná ve čtvrtek 20 dubna od 17 hodin.

Panelová diskuse "Odpady a my - kdo z koho?"
Téma nakládádní s odpady v Jihočeském kraji je aktuální nejen díky nelegálním dovozům odpadů ze zahraničí, o nichž se hovoří zejména v poslední době. Otázky recyklace, skládkování a spalování zajímají obyvatelstvo zejména v souvislosti s plány rozšiřování skládek v Lišově a Borovanech a výstavbou spalovny v Mydlovarech. Do panelu jsme proto pozvali Ing. Hanu Pacákovou (ved. odd. odpadového hospodářství odboru životního prostředí krajského úřadu Jihočeského kraje), Ing. Vladimíru Hruškovou (ved. odboru správy veřejných statků magistrátu města České Budějovice), Ing. Miloslava Šatru (ved. odboru životního prostředí MěÚ Písek), Ing. Petra Kaněru (ředitel .A.S.A. Č. Budějovice, s.r.o.), Ing. Iva Kropáčka (ved. programu Odpady, Hnutí Duha) a Ing. Evu Tylovou (STUŽ - Společnost pro trvale udržitelný život). Diskusi bude moderovat p. Daniel Moravec (Český rozhlas).

 

 

Kontakty:
Calla - Sdružení pro záchranu přírody, F. Šrámka 35, 370 04 České Budějovice
Petr Drahoš, telefon: 387 311 381, email: petr.drahos(zavinac)calla.cz
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, email: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Všechny uvedené akce jsou zároveň aktivitami Krajské sítě environmentálních center a jsou financovány z prostředků evropského sociálního fondu v ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a dalších zdrojů EU (program Transition Facility).

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz