Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 22. 3. 2006

Další nevládní organizace podporují stanovisko sdružení Calla a České společnosti ornitologické ke studii Lipensko - zimní turistická sezona

 

České Budějovice. 20. února 2006 zveřejnily Česká společnost ornitologická a sdružení Calla stanovisko ke studií "Lipensko - zimní turistická sezona", zpracovanou Atelierem 8000 spol. s.r.o. pro společnost Lipno Servis s.r.o. Tuto studii, kterou se dosud nepodařilo nevládním organizacím získat ani s využitím zákonů o poskytování informací, schválilo na svém lednovém zasedání Zastupitelstvo Jihočeského kraje jako podklad pro nový návrh na civilní využití Vojenského výcvikového prostoru Boletice.

Zmíněná studie však nadále počítá s lokalitou Chlum pro výstavbu zimního střediska, a to i přes oznámení Jihočeského kraje o upuštění od záměru vybudovat v této lokalitě zimní středisko. Kromě nového návrhu na využití kopců Špičák a Bulov uvádí mezi lokalitami s potenciálem regionálního lyžařského centra také Smrčinu v I. a II. zóně Národního parku Šumava!

Ochranu Boletic požadují i další nevládní organizace

"Před několika dny jsme seznámili ekologické nevládní organizace s naším prohlášením ke studii Lipensko - zimní turistická sezona a okamžitě jsme získali jejich podporu", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla. Stejně jako Česká společnost ornitologická a Calla nesouhlasí s výměnou Chlumu za Špičák také Hnutí Duha České Budějovice, Sdružení Děti Země, Jihočeské matky, Ekologický právní servis, Okrašlovací spolek Zdíkovska, Zelené srdce Evropy a Česká pobočka mezinárodní skupiny A. Rocha - křesťané v ochraně přírody.

Uvedené organizace se shodly na tom, že pro další existenci Ptačí oblasti Boletice je stěžejní udržet její celistvost. Nelze ji proto dělit na území s nižší a vyšší prioritou zájmu ochrany přírody. Všechny její části jsou stejně cenné. Zároveň požadují, aby se za podpory státních orgánů pokračovalo v průzkumu Boletic a veškeré záměry byly posuzovány zcela transparentně na základě skutečně odborných argumentů a v souladu s právními předpisy. Klíčovým problémem vojenského újezdu Boletice je především zabezpečení jeho využívání na takové úrovni, které by i do budoucna garantovalo přežití všech vzácných a ohrožených organismů.

Polyfunkční studie na zpřístupnění části vojenského prostoru pro měkkou turistiku je návrhem nevládních organizací a ne vítězstvím Jihočeského kraje

V souvislosti se zveřejněním článku Českobudějovických listech 20. 3. 2006 "Kraj trvá na strategii tří K" (odkaz ke stažení článku je na konci tiskovky) se sdružení Calla ohrazuje proti nařčení hejtmana Jana Zahradníka z "odmítání všeho". Vladimír Molek k tomu uvádí: "Je s podivem, že je nám vyčítána nekoncepčnost, protože právě Jihočeský kraj postupuje v prosazování velkých lyžařských středisek bez ohledu na přírodní podmínky i potřeby a požadavky celého regionu. Své vize opírá pouze o stanoviska některých obcí, jejichž podporu získává pod záminkou zlepšení zaměstnanosti."

Bez nezbytného zákonného posouzení záměru jsou zpracovávány nejrůznější nekonkrétní varianty. Ani jedna z nich nepočítá s tím, že se jedná o plánování podnikatelských záměrů v území, které nenáleží pod správu Jihočeského kraje, ale armády. Ta se však podle vyjádření k petici nehodlá vzdát vojenského prostoru dle představy Jihočeského kraje.

Ochota jednat, ještě neznamená souhlasit

26.1.2006 - Ministerstvo obrany, brigádní generál Ivo Zbořil - odpověď na petici "Ministerstvo obrany ČR v souladu s Koncepcí výstavby profesionální armády ČR a mobilizace ozbrojených sil ČR nadále zachovává stanovisko, že se zrušením vojenského újezdu nepočítá".

8.března 2006 - Ministerstvo obrany, brigádní generál Petr Pavel "Varianta vybudovat lyžařský areál na vrcholu Špičák je ve fázi jednání. Konečné rozhodnutí je podmíněno předložením a komplexním posouzením konkrétního návrhu dle platných právních předpisů, včetně hlediska ochrany přírody a krajiny".

Rovněž státní orgány ochrany přírody, zmiňované v článku, se k variantě Špičák nevyjadřují tak vstřícně, jak je zde uváděno.

19. ledna 2006 Ministerstvo životního prostředí, RNDr. František Pojer, náměstek ministra - "V současné době pokračuje zájem Jihočeského kraje o civilní využití VVP Boletice, avšak jednání, která jsou vedena mezi MŽP a JK, probíhají zatím v obecné rovině, aniž byl MŽP představen konkrétní záměr tohoto využití. V případě předložení konkrétního záměru bude MŽP požadovat komplexní vyhodnocení záměru z hlediska zájmů ochrany přírody tak, aby případná realizace záměru neměla negativní dopad na přírodní hodnoty tohoto území."

Jak potvrzuje v odpovědi na petici ze dne 25. ledna 2006 hejtman Jan Zahradník "Vojenský výcvikový prostor Boletice není pod správou orgánů Krajského úřadu Jihočeského kraje." Na závěr klade otázku Vladimír Molek. "Které státní orgány ochrany přírody tedy souhlasí v této chvíli s variantou Špičák, když dle našeho zjištění ani Správa národního parku a CHKO Šumava nepřistoupila na výměnu Smrčiny za Špičák, jak je jí někdy podsouváno"?

 

Příloha:
Článek hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka, který vyšel 20. března v Českobudějovických listech ... ke stažení (pdf, 30 kB)

Kontakty:
Calla: Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
Česká společnost ornitologická: Mgr. Lukáš Viktora, tel. 274 866 700
Ekologický právní servis: Mgr. Michal Bernard, tel. 381 253 904
Česká pobočka A. Rocha: Mgr. Pavel Světlík, tel. 491 420 616
Děti Země: RNDr. Miroslav Patrik, tel. 545 210 393
Hnutí Duha České Budějovice: Růžena Šandová, tel. 386 713 296
Okrašlovací spolek Zdíkovska: Dagmar Kaučuková, tel. 388 426 844
Sdružení jihočeské matky: Jaroslava Brožová, tel.387 427 091
Zelené srdce Evropy: Ing. Radek Thér, tel. 386 355 932

Tato aktivita je realizována v rámci projektu "Ochrana jihočeské přírody - věc občanů", podpořena EU prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti v programu Transition Facility.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz