Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 26. 7. 2006


Výstava "Příroda Boletic" se stěhuje do VimperkaOd loňského října putuje výstava Příroda Boletic , jejíž hlavní část představují velkoformátové barevné fotografie, po jihočeských městech. Po Českých Budějovicích, kde měla v říjnu premieru, ji měli možnost shlédnout návštěvníci v Českém Krumlově, Kájově, Volarech, Strakonicích, Prachaticích a naposledy v Horní Plané. Zde byla také součástí programu slavnostního vyhlášení významného ptačího území roku 2006. Od prvního srpna do konce října se výstava stane součástí expozice Muzea při správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava ve Vimperku.

Boletice jsou unikátním územím mezinárodního významu, kterému se dostává ochrany v rámci soustavy Natura 2000. Polovina vojenského újezdu Boletice, kde je stejnojmenná ptačí oblast a tzv. evropsky významná lokalita vymezena je rovněž součástí CHKO Šumava."Není proto náhodou, že výstava končí své putování právě zde ve Vimperku. Stejně jako v předchozích městech, kde výstava byla instalována, chceme i zde prostřednictvím barevných fotografií a dalších dokumentů informovat zejména místní občany, ale i další návštěvníky Šumavy o výjimečné přírodě Boletic a nutnosti její ochrany", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

K výstavě, kterou pořádá českobudějovické sdružení Calla ve spolupráci se Správou Národního parku a CHKO Šumava je vydána stejnojmenná brožura "Příroda Boletic" a informační skládačka "Bezlesí Boletic". Její součástí je mimo jiné i orientační mapka turistických a cyklistických stezek , které armáda zpřístupnila z podnětu nevládních organizací a orgánů ochrany přírody v okrajových částech vojenského újezdu od letošního července. Uvedené propagační materiály budou po dobu trvání výstavy k dispozici rovněž ve všech informačních střediskách NP a CHKO Šumava. "Věříme, že takto si najdou cestu do muzea NP a CHKO Šumava nejen za výstavou i turisté, kteří v této době na Šumavu zavítají", dodal Vladimír Molek.

Výstava, je zařazena mezi akce k patnácti letům Národního parku Šumava a sdružení Calla ji pořádá za podpory Evropského sociálního fondu v ČR v rámci projektu "KRASEC - Krajské sítě environmentálních center. Vernisáž výstavy s úvodním slovem ředitele Správy NP a CHKO Šumava Ing. Aloise Pavlíčka Ph.D se koná v úterý 1. srpna v 16 hodin. Při vernisáži bude promítnut nový dokumentární film "Oblasti ptačí a lidské aneb Natura paradoxa" přihlášený na letošní ročník Ekofilmu. Výstava je přístupna denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin a potrvá do 31. října.


Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz
Více informací na www.calla.cz/boletice

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transittion Fasility (prostřednictvím NROS), Evropského sociálního fondu v ČR a MŽP ČR, Nadace Partnerství a Velvyslanectví Nizozemského království v programu MATRA.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz