Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Calla, Hnutí DUHA, Greenpeace, Sdružení v havarijní zóně JETE ze dne 27. 6. 2006

Temelín neodpovídá české legislativě, zástupci ekologických organizací se dnes setkají s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou

 

V uplynulých dnech obdržely jihočeské ekologické organizace interní materiály, které dokládají, že provoz elektrárny Temelín není v souladu s legislativními podmínkami.

Z materiálů vyplývá, že na obou blocích JETE není bezpečně zajištěno zamezení šíření radioaktivity z kontejnmentu během havárie (automatické uzavírání armatur bylo zrušeno - odběr vzorků dostal vyšší prioritu, než izolace kontejnmentu a zabránění šíření radioaktivity mimo něj). V interní zprávě je konstatováno, že takovýto stav je v rozporu s dokumentací, která byla jedním z podkladů pro udělení licence na provoz JETE od SÚJB. Ve zprávě je dále uvedeno, že oba bloky lze sice bezpečně provozovat, ale s vědomím, že nejsou přesně naplněny všechny legislativní požadavky.

Po zveřejnění materiálů jihočeskými ekologickými organizacemi předsedkyně SÚJB Dana Drábová tuto skutečnost potvrdila.

"Na setkání požádáme paní předsedkyni o poskytnutí kompletního seznamu problémů na elektrárně, u kterých existuje rozpor s českou legislativou a zároveň budeme chtít vědět na jaká řešení SÚJB přistoupil a důvod, proč tyto výjimky provozovateli poskytl," říká Monika Wittingerová ze Sdružení Jihočeské matky.

"Státní úřad pro jadernou bezpečnost se ústy Dany Drábové prezentuje jako nezávislý úřad, který dohlíží na jadernou bezpečnost a dodržování legislativních podmínek pro provoz elektrárny. Odhalení interního dokumentu naopak usvědčuje SÚJB z podjatosti směrem k provozovateli jaderné elektrárny Temelín", dodává Edvard Sequens ze sdružení Calla.

"Ukazuje se, že na JE Temelín nejenže nebyly dořešeny technické problémy, které byly definovány v tzv. Melkském procesu (souběžná vedení potrubí na kótě 28,8 m, klasifikace ventilů), ale je v rozporu s některými českými předpisy a vyhláškami. To je naprosto nepřijatelné a tento fakt by měl jednoznačně přimět Krajský úřad v Českých Budějovicích k rozhodnutí nevydat elektrárně kolaudační povolení," říká Pavel Vlček z OIŽP.

Dalšími tématy, o kterých budou ekologické organizace jednat s předsedkyní SÚJB Danou Drábovou jsou:

  1. Nutnost celkové výměny paliva na obou blocích JETE a zastavení provozu do doby, než bude výměna provedena.
  2. Nízká kvalita práce SÚJB (přiznání problémů na JETE, až když je zveřejní ekologické organizace, tolerance provozu JETE v rozporu s některými předpisy, bagatelizace poruch atd.).
  3. Nezbytnost novely atomového zákona (otevření řízení pro obce, zrušení omezení odpovědnosti provozovatele v případě havárie, zvýšení finanční rezervy na vyřazování jaderných zařízení).

 

 

Kontakty:
Monika Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 603, email: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

telefon: 777 006 241, email: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz

Hnutí DUHA, Karel Poslanecký

telefon: 737 666 968, email: karel.polanecky(zavinac)hnutiduha.cz
Greenpeace, Jan Rovenský
telefon: 723 623 238
Sdružení v havarijní zóně JETE, RNDr. Marta Heveryová

telefon: 608 528 985

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz