Sdružení Calla
  Dnes je 15. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy


 

Společná tisková zpráva sdružení Jihočeské matky, Hnutí DUHA ČB, Calla a Občanské iniciativy pro ochranu životního prostředí ze dne 31. 5. 2006

Strany se shodují: ne úložišti či spalovně

Lidovci, zelení a ODS proti novým reaktorům

 

Jihočeští kandidáti hlavních politických stran se shodují: postaví se proti úložišti radioaktivních odpadů v kraji a nesouhlasí se spalovnou odpadu v Mydlovarech. V předvolebním průzkumu ekologických organizací na jihu Čech to uvedla lidová strana, zelení, ODS a ČSSD[1].

Všichni také podporují změnu zákona, která by obcím dala právo spolurozhodovat o jaderných elektrárnách nebo úložištích radioaktivních odpadů na svém území.

Lidovci, zelení a ODS rovněž budou proti stavbě dalších atomových reaktorů v Temelíně.

KDU-ČSL, Strana zelených a ČSSD navíc nabízejí konkrétní návrhy, jak zlepšit recyklační služby pro domácnosti, aby třídit odpad bylo stejně snadné jako jej vyhazovat do popelnice.

Lídři kandidátek se rovněž shodují, že přednost před dalšími jadernými reaktory musí dostat investice do snižování energetické náročnosti české ekonomiky a obnovitelných zdrojů energie.

Avšak zavést plnou finanční odpovědnost provozovatelů atomových elektráren - tedy i ČEZ v Temelíně - za škody za případné havárii výslovně slibuje pouze Strana zelených a ČSSD. Ostatní strany takové opatření nevylučují, ale nezavazují se k jeho podpoře.

Čtyři ekologické organizace z Jihočeského kraje se dotazovaly lídrů pěti hlavních politických stran na stanovisko jejich kandidátky k otázkám, které se týkají místních témat. KSČM na dotazník neodpověděla.

 

Kontakty:
Monika Wittingerová, Sdružení Jihočeské matky
telefon: 603 516 603, email: jihoceske.matky(zavinac)ecn.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz
Pavel Vlček, Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí

telefon: 777 006 241, email: pavel.vlcek(zavinac)oizp.cz

Růžena Šandová, Hnutí DUHA České Budějovice
telefon: 386 713 296, email: ceskebudejovice@hnutiduha.cz

Poznámky:

[1] Hlavní odpovědi jihočeských lídrů (Dana Kuchtová, Tom Zajíček, Miroslav Kalousek, Vítězslav Jandák):

Další reaktory v Temelíně: Postaví se vaše strana nebo její jihočeští poslanci proti případné stavbě dalších dvou reaktorů v Jaderné elektrárně Temelín?


Strana zelených: "Ano."

ODS: "V současné době výstavbu dalších dvou bloků JE Temelín nepodpoříme."

KDU-ČSL: "K jaderné energetice jsme opatrní. Není dosud vyřešena otázka konce palivového cyklu (uložení vyhořelého paliva) ani životního cyklu elektráren (co s radioaktivním odpadem ze samotných elektrárenských zařízení). Do energetického mixu patří…také stávající jaderné bloky."

ČSSD: "Na rozhodnutí o další orientaci naší elektroenergetiky je…ještě několik let času. Zároveň jde o velmi závažné rozhodnutí, které ovlivní naši ekonomiku na mnoho let dopředu. Je proto nutné pečlivě zvážit všechny okolnosti včetně ekologických, ekonomických i mezinárodních souvislostí a vazeb. K této otázku se proto nemůžeme v této chvíli jednoznačně zodpovědně vyjádřit."

Priority v energetice: Souhlasíte s názorem, že je výhodnější investovat do snižování nadměrné energetické náročnosti české ekonomiky a postupného rozvoje obnovitelných zdrojů energie?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "V obecné rovině s touto frází souhlasíme."

KDU-ČSL: "Rozhodně ano."

ČSSD: "Ano."

Úložiště radioaktivních odpadů: Postaví se vaše strana nebo její jihočeští poslanci proti případnému vybudovaní hlubinného úložiště radioaktivních odpadů v Jihočeském kraji?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "Ano."

KDU-ČSL: "Ano."

ČSSD: "Budeme respektovat stanovisko dotčených obcí. Pokud se obyvatelé obcí, na jejichž katastru by mělo být úložiště vybudováno, postaví proti jeho výstavbě, pak je ČSSD podpoří." - komentář ekologických organizací: protože dotčené obce v Jihočeském kraji jsou proti úložišti, znamená to prakticky nesouhlas s projektem.

Práva obcí postižených projekty úložišť nebo reaktorů: Bude vaše strana nebo její jihočeští poslanci podporovat změnu atomového zákona, která by obcím dala právo spolurozhodovat o přípravě a umístění jaderného zařízení nebo úložiště jaderných odpadů na svém území, a dosáhnout tak rovného postavení obcí v příslušných schvalovacích řízeních?


Strana zelených: "Ano."

ODS: "Jsme pro možnost obcí spolurozhodovat, nejednotný je názor na uplatnění práva veta."

KDU-ČSL: "Ano. Podporujeme právo obcí podílet se na rozhodování o přípravě a umístění jaderných zařízení."

ČSSD: "Ano."

Odpovědnost za škody při havárii atomové elektrárny: Na území Jihočeského kraje - a tedy i vašeho volebního obvodu - stojí jaderná elektrárna. Také vaši voliči by patřili mezi lidi postižené případnou havárií. Současná legislativa stanoví, že ČEZ a stát by měli povinnost zaplatit případně jen část způsobených škod. Případný rozdíl budou muset uhradit poškození. Stejný účinek mají také krátké termíny vymahatelnosti náhrady za škody. Bude vaše strana nebo její jihočeští poslanci prosazovat zrušení těchto limitů, takže provozovatel ponese plnou finanční odpovědnost za případně způsobené škody, stejně jako je tomu například v chemickém průmyslu?

Strana zelených: "Ano."

ODS: "Na tuto otázku nemohu posloužit zcela jednotným názorem. Jisté je, že většinový názor směřuje k co nejvyšší míře odpovědnosti vlastníka a státu, lišíme se zatím pouze v mechanismech a nástrojích jak tohoto stavu dosáhnout."

KDU-ČSL: "Tuto otázku nemá KDU-ČSL takto podrobně popsánu ve volebním programu. Obecně podporujeme zvýšení odpovědnosti provozovatelů průmyslových - v tomto případě jaderných - zařízení za případné havárie. Problematiku odpovědnosti jaderných zařízení ovšem upravují mezinárodní dohody, které zajišťují podobné podmínky v celém tomto sektoru. Jednostranné zvýšení odpovědnosti českých jaderných zařízení je tedy možné jen do určité míry. Dále je pak třeba usilovat o zvýšení odpovědnosti celého sektoru na mezinárodní úrovni."

ČSSD: "Jsme pro to, aby provozovatel jaderné elektrárny nesl plnou finanční odpovědnost za případně způsobené škody. Má to tak řada států EU a není důvod, aby ČR byla výjimkou."

Spalovna v Mydlovarech: Jaký je názor vaší strany či její jihočeské kandidátky na výstavbu zvažované spalovny komunálního odpadu v Mydlovarech?


Strana zelených: "Jsme proti výstavbě spalovny v Mydlovarech."

ODS: "Záměr vybudovat spalovnu v Mydlovarech zatím nepodpoříme, jsme si jisti, že musí ještě probíhat debata o velikosti a využitelnosti zařízení v navrhovaných parametrech."

KDU-ČSL: "považujeme zvažovanou spalovnu za nevhodnou investici a nesouhlasíme s její výstavbou"

ČSSD: "Schválený Plán odpadového hospodářství ČR říká, že výstavba spaloven nebude podporována z veřejných prostředků. Výstavba spaloven přitom bez veřejné podpory není efektivní. Plán odpadového hospodářství je pro nás závazný. Výstavbu spalovny v Mydlovarech proto nepodporujeme."

Recyklační služby: Bude vaše strana nebo její jihočeští poslanci prosazovat legislativní opatření na zlepšení recyklačních služeb a zvýšení recyklace a kompostování odpadu, a jaká?

SZ: "Ano. Stát by měl ekonomicky zvýhodnit recyklaci a zajistit lepší recyklační služby. Chceme zrušit paušální poplatek za odpad, chceme zavést také pytlový sběr odpadů. Zavedeme vratné zálohované lahve. Prosazujeme separovaný sběr bioodpadů."

ODS: "Ano…"

KDU-ČSL: "Prosadili jsme velmi ambiciózní recyklační cíle a následně tzv. realizační plány, které uvádějí jednotlivá opatření ke zvýšení recyklace. MŽP již zahájilo přípravu příslušných zákonů….Podpořilo také zjednodušení recyklace bioodpadů v příslušném novele zákona. Poslanci KDU-ČSL hodlají nadále podporovat legislativu na podporu recyklace."

ČSSD: "Vláda vedená ČSSD schválila plán postupného zvyšování míry recyklace a kompostování komunálního odpadu na 50 %. Budeme trvat na jeho splnění a vytvoříme pro to podmínky. Za klíčové opatření považujeme lepší recyklační služby, aby třídění odpadků bylo pro domácnosti snadnější. Zavedeme do legislativy pravidlo, že každý musí mít možnost třídit základní druhy odpadu: bioodpad, papír, plasty a sklo. Budeme proto prioritně investovat evropské i národní finance do systémů svozu tříděného sběru od domu."

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz