Sdružení Calla
  Dnes je 18. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 8. 1. 2007

Posouzení vlivů výstavby skládky v Lišově na životní prostředí je u konceV těchto dnech zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí ČR konečné stanovisko k záměru společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o. pokračovat v ukládání odpadu na skládku v Lišově i po roce 2007, kdy končí životnost stávající skládky. Přesto, že se rozšíření skládky o dalších 112 000 metrů kubických setkalo s odporem místních občanů i občanských sdružení, ministerstvo vydalo obsáhlé souhlasné stanovisko, které umožňuje po získání nezbytných povolení, společnosti A.S.A. pokračovat další tři roky v ukládání odpadů. "Stanovisko ministerstva životního prostředí je políčkem Lišovským občanům i životnímu prostředí a zpochybňuje vlastní plány ministerstva o snížení množství ukládaného odpadu na skládky" uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Proces posuzování vlivů na životní prostředí nesplnil svůj účel
Výstavba skládky je navržena na ploše tzv. staré skládky představující trvalou ekologickou zátěž. Přesto, že bylo ze strany veřejnosti, občanských sdružení ale i Krajského úřadu Jihočeského kraje a České inspekce životního prostředí požadováno zpracování studie únosnosti,stlačitelnosti a stability, ministerstvo odsunulo tento požadavek až do následných správních řízení . Studie byla sice předložena těsně před veřejným projednáním, ale nestala se součástí procesu posuzování vlivů na životní prostředí. "Ministerstvo se tak zbavilo odpovědnosti a přesouvá zásadní problém vyloučení rizik ,zejména pak stability a zahoření, na další úřady. Připadá mi, jako by ministerští úředníci ani nebyli přítomni veřejnému projednání a byli hluší k námitkám veřejnosti týkající se zkušeností s provozem skládky," dodal Molek.

Občané se nevzdávají naděje, že skládka rozšířena nebude
V současné době apelují občané Lišova na nové zastupitelstvo, aby přehodnotilo svá předchozí souhlasná stanoviska k rozšíření skládky. Na prosincovém jednání městského zastupitelstva se zastupitelé dohodli, že pokud vydá ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko k procesu EIA, bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva. Nyní tedy záleží, jak se město postaví k požadavku společnosti .A.S.A. a k žádosti voličů. "Významnou roli v informovanosti veřejnosti o průběhu celé kauzy sehrávají media, která jí věnují zaslouženou pozornost. Například ČT uvede na programu ČT2 9. ledna od 16.55 hodin publicistický pořad Nedej se, věnovaný skládce odpadů v Lišově," sdělil Vladimír Molek ze sdružení Calla.Stanovisko MŽP lze stáhnout na stránkách MŽP http://www.ecn.cz, kód záměru 0V 2009

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz