Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 8. 10. 2007

Společnost .A.S.A. České Budějovice musí zaplatit pokutu půl milionuČeské Budějovice. Po roce od rozsáhlého požáru na skládce v Lišově na českobudějovicku se podařilo sdružení Calla získat rozhodnutí České inspekce životního prostředí o udělení pokuty společnosti .A.S.A. České Budějovice i rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které její odvolání zamítlo. Přesto, že skutečná příčina požáru ze dne 16.9. 2006 nebyla objasněna, mnohé může napovědět zjištěné porušení provozního řádu. "Je nutné, aby v době, kdy se rozhoduje o dalším rozšíření skládky měla veřejnost k dispozici informace, kterými se provozovatel skládky nechlubí, ale které potvrzují naše obavy ze skládky a ukazují na její rizika pro životní prostředí", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Společnost .A.S.A. České Budějovice porušila při provozování skládky Lišově zákon
V průběhu integrované kontroly iniciované sdružením Calla v souvislosti s opakovanými požáry skládky během roku 2006 zjistili pracovníci ČIŽP porušení některých podmínek integrovaného povolení, kterým byly stanoveny provozovateli závazné podmínky provozu skládky, které je povinen dodržovat. Provozovatel zařízení. A.S.A. České Budějovice prokazatelně provozoval od 3.8. 2006 ke dni konání integrované kontroly (10.10.-11.10.2006) a v jejím průběhu zařízení "Skládka odpadů Lišov" v rozporu s integrovaným povolením vydaným Krajským úřadem Jihočeského kraje v roce 2004. Skládka nebyla provozována zcela dle provozního řádu, neboť

  • nebyl proveden rozbor průsakových vod před jejich odvozem na ČOV a monitoring těchto vod byl ke dni kontroly proveden pouze 1x, ačkoliv měl být prováděn 4x ročně
  • v aktivní ploše skládky byly zjištěny ve stavebním odpadu eternitové šablony
  • bylo zjištěno nepřekrytí neaktivních ploch skládky, tím docházelo k úniku skládkového plynu

Ministerstvo životního prostředí pokutu potvrdilo
Správní řízení ve věci uložení pokuty ve výši 490 tis. korun společnosti .A.S.A. České Budějovice s.r.o. bylo ČIŽP zahájeno dne 21.3.2007 a následně uloženo rozhodnutím dne 20.4.2007. Proti tomu se společnost .A.S.A. odvolala. Odbor výkonu státní správy MŽP v Českých Budějovicích odvolání zamítl a napadené rozhodnutí, včetně výši pokuty, 31.7.2007, potvrdil. (viz. příloha)
Sdružení Calla získalo toto rozhodnutí díky žádosti podané dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. Po tom, co v červenci letošního roku zrušil Krajský úřad Jihočeského kraje z podnětu sdružení Calla územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem MÚ v Lišově, se jedná o další vážnou překážku v plánech na rozšíření skládky. "S rozhodnutím o udělení pokuty i výsledku odvolání na MŽP seznámíme také zastupitele města Lišov a pokusíme se tak opět zviklat jejich důvěru ve společnost .A.S.A", a tedy podporu rozšíření skládky. Naši důvěru tato společnost již dávno nemá a občané se měli o její serióznosti přesvědčit nejen v průběhu projednávání rozšíření skládky, ale po celou dobu jejího provozu", dodal Vladimír MolekPříloha:
Rozhodnutí MŽP ke stažení (pdf, 1540 kB)

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována díky projektu "Jihočeská příroda - s lidmi a pro lidi" podpořeného EU v rámci programu Transition Facility 2004 prostřednictvím NROS

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz