Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 16. 7. 2007

Nová asfaltová cyklostezka do Staré obory nepatří!ČESKÉ BUDĚJOVICE. "Projekt cyklostezky z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou přes Hlubocké obory je ohrožen díky odporu sdružení Calla.". V okurkové sezoně jistě mediálně senzační zpráva o tom, jak ekologické občanské sdružení brání ekologicky smýšlející veřejnosti využívat měkkou turistiku. Jaká je podstata kauzy, která je na úkor odborného posouzení politizována? Odbor ochrany životního prostředí Magistrátu města České Budějovice vydal po roce posuzování vedení variantních tras přes Starou oboru rozhodnutí, proti kterému se sdružení Calla koncem dubna odvolalo. Odvolání posuzuje Krajský úřad Jihočeského kraje, který buďto souhlasné rozhodnutí magistrátu potvrdí nebo zruší. Tolik fakta o stavbě cyklostezky, která jako každá jiná musí projít úředním povolovacím řízením."Navíc Koncepce jihočeských cyklostezek nebyla podrobena posouzení vlivu na životní prostředí, jak by si tento materiál, jehož je sporná cyklostezka součástí, vyžadoval.", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

V čem je problém vedení cyklostezky?

Trasa cyklostezky z Hluboké nad Vltavou do Purkarce je navrhována atraktivním, historicky i přírodovědně hodnotným územím Staré obory. Jedno z nejvýznamnějších center výskytu přirozených smíšených porostů dubohabřin a lipových bučin v jihočeském regionu zahrnuje nejen zmíněnou oboru s chovem daňčí, mufloní a jelení zvěře, ale i chráněná území Baba a Karvanice. V soustavě Natura 2000 je území začleněno jako evropsky významná lokalita a ptačí oblast. Jedna z navrhovaných tras přecházela přes pravěké hradiště, které je nemovitou kulturní památkou. "To jsou fakta, která ovšem nevylučují za určitých podmínek návštěvu tohoto území, což dokazuje i turistická pěší stezka. Nová asfaltová cyklostezka ale do obory nepatří", dodává Vladimír Molek.
Stejně jako Agentura ochrany přírody a krajiny požaduje sdružení Calla pro vedení cyklostezky využít stávajících cest.

Magistrát města České Budějovice sice nepopírá možné negativní ovlivnění chráněného krajinného prvku - lesa, přesto ale vydal souhlasné stanovisko.

Sdružení Calla vyčítá magistrátu, že dostatečně nevyužil odborný posudek Agentury ochrany přírody a krajiny. Lesům České republiky spravující Starou oboru pak macešský přístup k ochraně tohoto území před stavbou vyžadující kácení stromů a umožňující masovou invazi cyklistů. "Přesto, že obecně podporujeme cykloturistiku jako přijatelnou formu měkké turistiky, nesouhlasíme s jejím provozováním na úkor ochrany přírody. Jsou prostě místa, kam se dá dojít pouze pěšky a cyklostezky by se tomu měly přizpůsobit ", končí Vladimír Molek.Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována díky projektu "Jihočeská příroda - s lidmi a pro lidi" podpořeného EU v rámci programu Transition Facility 2004 prostřednictvím NROS.

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz