Sdružení Calla
  Dnes je 14. července 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 22. 3. 2007

V čem může být soustava Natura 2000 příležitostí pro jižní Čechy?Soustava chráněných území evropského významu Natura 2000 je v oblasti územní ochrany rostlinných a živočišných druhů a typů přírodních stanovišť základním nástrojem pro naplnění jednoho z hlavních cílů politiky Evropské unie, a sice zastavení poklesu biodiverzity do roku 2010. Je to poprvé v historii, kdy se na území téměř jednoho kontinentu plánovitě vytváří celá soustava chráněných území, která mají zastavit proces vymírání rostlinných a živočišných druhů a zániku mnoha typů přírodních stanovišť.

Natura byla přijata a co dál?
Schválením novely zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a přijetím tzv. národního seznamu lokalit soustavy Natura 2000 a návrhu 41 ptačích oblastí splnila v roce 2004 Česká republika jednu z důležitých podmínek pro vstup do Evropské unie. Myslíme to s Naturou opravdu vážně, nebo se jednalo pouze o administrativní krok? V Jihočeském kraji se jedná o 76 lokalit a devět ptačích oblastí, které musí stát i vlastníci respektovat a chránit. "Změnil se život v ptačích oblastech? Došlo zde k omezení hospodaření nebo se tato území stávají naopak atraktivnějšími pro turisty? Jsou dostatečně využívané dotace na hospodaření v územích Natury?" To jsou otázky na které by měla odpovědět panelová diskuze "Natura 2000 - příležitost pro jižní Čechy". Pořádá ji sdružení Calla, společnost ROSA a Česká společnost ornitologická ve spolupráci s jihočeským muzeem v Českých Budějovicích v úterý 27. března od 17 hodin v přednáškovém sále Jihočeského muzea.

Budoucnost jihočeské Natury
Kromě celostátně a dlouhodobě platných problémů spojených se zajištěním dostatečných finančních prostředků pro péči o lokality Natura 2000, se Jihočeský kraj potýká s odkládaným projednáním a vyhlášením ptačích oblastí Českobudějovické rybníky a Dehtář. "Tato situace se jeví jako neudržitelná a nevládní organizace jsou přesvědčeny, že nadřazování ekonomických zájmů nad odbornými kriterii odporuje evropské legislativě", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla. "Rovněž příprava projektu lyžařského areálu ve Vojenském újezdu Boletice může být konfliktní ve vztahu s podmínkami ochrany území Natura 2000", dodal Molek.

Chceme, aby občané pochopili ekologické hodnoty území a nezalekli se ochrany přírody
Území soustavy Natura 2000 byla vyhlášena podle vědeckých kriterii a z velké části postihuje již dnes chráněná území. Zařazení do soustavy Natura 2000 potvrzuje výjimečnost lokality a může v mnoha případech oživit měkkou turistiku zaměřenou na poznávání přírodních krás a zajímavostí. Pro zachování chráněných druhů a přírodních stanovišť je nezbytné šetrné hospodaření v krajině, na které lze získat dotace. Pokud bude nutné hospodaření jakýmkoliv způsobem omezit, dostanou majitelé pozemků za vzniklou újmu kompenzace. "V neposlední řadě představují území soustavy Natura 2000 jedinečný zdroj poznání a výchovy", uvedla za pořádající společnost ROSA Hanka JanáčkováDalší informace na www.natura2000.cz

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Projekt podpořen EU v rámci Evropského sociálního fondu v ČR a Ministerstvem životního prostředí

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz