Sdružení Calla
  Dnes je 18. června 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 28. 5. 2007

Calla chce zamítnutí průzkumů uranuMomentální vysoká cena uranu láká nové prospektory. Firma TIMEX Zdice s.r.o. požádala Ministerstvo životního prostředí o stanovení průzkumných území pro jeho vyhledávání v lokalitách Jamné, Polná a Brzkov - Západ. Právě v těchto dnech probíhá povolovací řízení.

Těžba uranu představuje nevratný zásah do přírodních ekosystémů, je spojena s produkcí vysokého objemu radioaktivních a dalších toxických odpadů, jejichž konečná likvidace se promítne do životů současných obyvatel i několika dalších generací. S odstupem času může být pak velice problematické stanovit faktickou odpovědnost za likvidaci souvisejících dopadů této těžby.

V lokalitě Dolní Rožínka u Žďáru nad Sázavou, kde vláda prodloužila život posledního funkčního uranového dolu v Evropě, zatěžuje životní prostředí 90 ha odkališť obsahujících 10 miliónů tun radioaktivních a toxických kalů a zejména pak 406 tisíc m2 hald po těžbě uvolňujících radon. Obvyklý následek vdechování radonu je rakovina plic a další vznik zhoubných nádorů, který se může projevit i po desítkách let. )

Náklady na sanaci dotčeného území a rekultivaci krajiny v Dolní Rožínce byly vyčísleny, dle posledních informací s.p. Diamo, na 5,2 miliardy Kč do roku 2021. V současné době je na území České republiky evidováno 3 768 starých zátěží uranového průmyslu, které je nutno sledovat a pravidelně kontrolovat. Celková výše nákladů, které bude třeba vynaložit na sanace lokalit zasažených těžbou uranu je 53 miliard a to až do roku 2040 a to především z veřejných zdrojů.

"Snaha firmy TIMEX je v rozporu se surovinovou politikou státu, která hovoří o ukončení dobývání uranu na území ČR," doplnila Hana Gabrielová ze sdružení Calla, které je účastníkem výše zmíněných řízení.Kontakty:
Hana Gabrielová, Sdružení Calla
telefon: 777 027 012, email: hana.gabrielova(zavinac)calla.cz
Edvard Sequens, Sdružení Calla
telefon: 602 282 399, email: edvard.sequens(zavinac)calla.cz

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz