Sdružení Calla
  Dnes je 22. května 2024  | Hlavní stránka | Energetika | Ochrana přírody | Odpady | Ekoporadenství | Zpravodaj Ďáblík Anglická vlajka

Tiskové zprávy

Tiskové zprávy
Tisková zpráva sdružení Calla ze dne 29. 1. 2007

Česká inspekce životního prostředí zjistila na skládce v Lišově porušování provozního řáduPřed středečním jednání mimořádného zastupitelstva Města Lišov zveřejnilo sdružení Calla stanovisko České inspekce životního prostředí k podnětu k šetření v souvislosti s loňským rozsáhlým požárem na této skládce. Skládka, kterou společnost .A.S.A. České Budějovice plánuje rozšířit o další kapacitu a prodloužit tak původní životnost o tři roky, je trnem v oku místním občanům. Proti se zásadně staví i občanská sdružení i někteří lišovští zastupitelé. Jednání zastupitelstva je po souhlasném stanovisku ministerstva životního prostředí v procesu posuzování vlivů stavby na životní prostředí, poslední možností jak skládkování v Lišově ukončit. "Zastupitelé pod tlakem veřejnosti přistoupili na dohodu, že v případě vydaného souhlasu ministerstvem životního prostředí bude svoláno mimořádné jednání zastupitelstva, kde by každý zastupitel měl veřejně před voliči obhájit své stanovisko pro nebo proti skládce", uvedl Vladimír Molek ze sdružení Calla.

Provozovatel skládky porušil zákon
"Přesto, že ani Česká inspekce životního prostředí nedokázala do dnešního dne odpovědět na naši otázku, jaké jsou příčiny častých požárů na skládce v Lišově, z jejího stanoviska je jasné, že skládka není provozována zcela dle provozního řádu a v souladu s Integrovaným povolením" sdělil Vladimír Molek.

Komplexní integrovaná kontrola ČIŽP zjistila mimo jiné, že

  • do skládky byly ukládány odpady, které je zakázáno společně ukládat, např.elektroodpad, stavební odpad včetně eternitových střešních šablon s obsahem vláken azbestu, který lze ukládat pouze za určitých podmínek
  • Integrované povolení včetně provozního řádu vydané Krajským úřadem - Jihočeský kraj bylo schváleno před účinností platného zákona č. 7/2005 Sb.
  • Při kontrole bylo zjištěno, že znečištění vykazující povrchová voda, může být způsobeno starou ekologickou zátěží, která se v areálu skládky nachází.

Tuto ekologickou zátěž představují staré skládky bez zajištěného podloží. Na jednu z nich má být navršena nová skládka. Právě tato skutečnost je jedním z hlavních důvodů odporu proti skládce.
"Pokud ČIŽP shledala pochybení, má ze zákona povinnost zahájit řízení o uložení sankce. Zároveň věřím, že i tento výsledek šetření ČIŽP, s kterým jsme seznámili zastupitele, může ovlivnit výsledky hlasování o tom, jaké stanovisko bude nadále zaujímat město Lišov k rozšíření skládky," poznamenal MolekPříloha:
Stanovisko ČIŽP ke stažení (doc, 160 kB)

Za sdružení Calla:
Vladimír Molek, telefon: 387 311 381, mobil: 732 609 899, e-mail: vladimir.molek(zavinac)calla.cz

Tato aktivita je realizována za podpory EU v programu Transition Fasility (prostřednictvím NROS)

 © 2000 Calla
Calla   |   Fráni Šrámka 35, 370 01 České Budějovice   |   tel: 384 971 930, fax: 384 971 939   |   calla(at)calla.cz